*

Một búa trang bị có cân nặng M = 400 kilogam thả rơi tự do từ độ dài 5m xuống đất đóng vào một trong những cọc bê tông có khối lượng m2 = 100kg trên mặt đất có tác dụng cọc rún sâu vào trong đất 5 cm. Coi va va giữa búa và cọc là va chạm mềm. Mang đến g = 10 m/s2, bỏ lỡ lực cản của ko khí. Tính lực cản coi như không đổi của đất.

Bạn đang xem: Một búa máy có khối lượng 400kg

A. 318500 N

B. 320500N

C. 154360 N

D. 325000 N


*

Đáp án D

- vận tốc của búa trang bị ngay trước lúc va chạm là:

*

một búa sản phẩm công nghệ có cân nặng M=400kg thả tự do thoải mái từ độ cao h=5m xuống , đóng vào một trong những chiếc cọc có cân nặng m= 100 kg trên mặt đất có tác dụng cọc nhũn nhặn sâu xuốn khu đất s=5cm. Coi lực cản của khu đất là không đổi . Tìm công lực cản của đất tính năng lên cọc


Một búa máy khối lượng m1=1,5 tấn được thả rơi từ độ dài h=2m xuống đầu một cọc khối lượng m2=400kg. Coi va chạm giữa búa cùng cọc không đàn hồi, xác định hiệu suất của búa và lực cản của đất, biết rằng mỗi lần đóng cọc rún xuống đất 4cm.

ĐS:η=79% ; Rcản đất= -592000N.


Một thứ đóng cọc tất cả quả nặng cân nặng 100kg rơi từ độ dài 5m cho đập vào cọc móng, sau đổ cọc bị đóng góp sâu vào khu đất 40cm. Cho biết khi va đụng búa máy sẽ truyền 80% công của nó mang đến cọc. Lực cản của đất so với cọc là:

A. 1000N.

B. 10000N.

C. 1562,5N.

D. 15625N.


B

Cơ năng của trái nặng trước lúc chạm cọc: W = Ph = 10mh = 1000.5 = 5000J.

Xem thêm: Công Ty Tnhh Một Thành Viên Tiếng Anh Là Gì, Ví Dụ Sử Dụng Công Ty Tnhh Tiếng Anh

Cơ năng máy đã truyền cho cọc: A = 0,8W = 0,8.5000 = 4000J

Lực cản của đât đổi với cọc là F= A/s = 4000/0,4 = 10000N


Một thiết bị đóng cọc bao gồm quả nặng cân nặng 100kg rơi từ độ cao 5m mang đến đập vào cọc móng, tiếp nối cọc bị đóng sâu vào khu đất 40cm. Cho biết khi va va búa máy vẫn truyền 80% công của nó mang đến cọc. Lực cản của đất đối với cọc là:

A. 1000N.

B. 10000N.

C. 1562,5N.

D. 15625N.


B

Công quả nặng nề sinh ra đến cọc: A = 80%.10m.h = 0,8.100.10.5 = 4000J

Công này bởi công lực cản nên: A =Fc.S = 4000J

Lực cản của đất đối với cọc là:Fc= A/S = 4000/0,4 = 10000N


Một sản phẩm đóng cọc tất cả quả nặng trọng lượng 200kg rơi từ chiều cao 5m mang lại đập vào cọc móng, tiếp nối cọc bị đóng sâu vào khu đất 50cm. Cho biết khi va chạm, búa máy vẫn truyền 80% công của nó cho cọc. Lực cản của đất so với cọc là:

A. 2000N.

B. 16000N

C. 1562,5N.

D. 16625N


B

Công búa máy đang truyền mang đến cọc: A = 80%. 10m.h = 0,8.200.10.5 = 8000J

Lực cản của đất đối với cọc là: F = A/s = 8000/0,5 = 16000N


Một máy đóng cọc bao gồm quả nặng khối lượng l00kg rơi từ độ cao 5m mang đến đập vào cọc móng, tiếp đến cọc bị đóng sâu vào khu đất 40cm. Cho thấy thêm khi va chạm búa máy sẽ truyền 80% công của nó đến cọc. Lực cản của đất đối với cọc là:


Cơ nặng nề của trái nặng trước khi chạm cọc sẽ là :

(W=P.h=10mh=1000.5=5000J.)

Cơ năng máy đã truyền chocọc là :

(A=0,8W=0,8.5000=4000J.)

Lực cản của đất đối với cọc là :

(F=dfracAs=dfrac40000,4=10000N.)


Một thứ đóng cọc gồm quả nặng trọng lượng 1000kg rơi từ độ cao 5m cho đập vào cọc móng. Cho thấy thêm khi va chạm búa máy đang truyền 80% công của nó mang lại cọc. Lực cản của đất so với cọc là 10000N. Mỗi lần đóng, cọc bị đóng góp sâu vào đất bao nhiêu?

A. 1m

B. 80cm

C. 50cm

D. 40cm


D

Công của búa truyền đến cọc: A = 80%.10m.h = 0,8.1000.5 = 4000J

Cọc bị đóng sâu vào khu đất là d = A/F = 4000/10000 = 0,4m


Một máy đóng cọc gồm quả nặng trĩu rơi từ chiều cao 5m cho đập vào cọc móng, tiếp nối cọc bị đóng góp sâu vào khu đất 40cm. Cho thấy khi va chạm, búa máy sẽ truyền 80% công của nó cho cọc. Lực cản của đất đối với cọc là 10000N. Khối lượng quả nặng nề là:

A. 100kg.

B. 200kg.

C. 300kg.

D. 400kg.


A

Công quả nặng sinh ra cho cọc: A = 80%.10m.h = 8m.h

Công này bằng công lực cản nên: A =Fc.S = 10000.0,4 = 4000J

Khối lượng quả nặng trĩu là: m = A/8h = 4000/8,5 = 100 kg.


Một thứ đóng cọc có quả nặng trọng lượng 100kg rơi từ chiều cao 5m mang đến đập vào cọc móng, sau đó cọc bị đóng sâu vào đất 40cm. Cho thấy thêm khi va đụng búa máy đang truyền 80% công của nó mang lại cọc. Lực cản của đất đối với cọc là bao nhiêu?


Công toàn phần quả nặng nề rơi xuống sinh ra:

A = P.h= 100.10.5 = 5000J

Công hữu ích do quả nặng nề rơi xuống sinh ra: A1 = 80%.A = 4000J

Lực cản của đất so với cọc là: F = A1:s = 4000/0,4 = 10000N


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *