toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

một dòng bể hình vỏ hộp chữ nhật có diện tích s xung xung quanh 50m2, chiều cao 2.5m. Tính diện tích đáy bể, biết chiềurộng bởi 2/3 chiều dài


*

tổng kích thước là:

50:2,5:2=10 m

chiều nhiều năm là:

10: (2+3)x3=6 m

chiều rộng là:

10-6= 4 m

diện tích đáy bể là 6x4=24 m2 nhé bạn


*

một loại bể hình hộp chữ nhật có diện tích s xung xung quanh 50m2,chiều cao 2,5m.tính diện tích dưới đáy bể,biết chiều rộng bởi 2/3 chiều dài.

Bạn đang xem: Một cái bể hình hộp chữ nhật


một cái bể hình vỏ hộp chữ nhật có diện tích s xung xung quanh 50m2,chiều cao 2,5m.tính diện tích dưới mặt đáy bể,biết chiều rộng bởi 2/3 chiều dài.


một dòng bể hình hộp chữ nhật có diện tích s xung quanh 50m2,chiều cao 2,5m.tính diện tích mặt dưới bể,biết chiều rộng bằng 2/3 chiều dài?


Một cái bể hình hộp chữ nhật có diện tích s xung xung quanh 50 mét vuông, chiều cao 2.5m.Tính diện tích dưới đáy bể, biết chiều rộng bởi 2/3 chiều dài.

Xem thêm:


một chiếc bể hình hộp chữ nhật có diện tích s xung quanh 24m2, độ cao 2,5m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Tính diện tích s mặt đáy?

Một dòng bể hình hộp chữ nhật có diện tích xung xung quanh 34m2, độ cao 2m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính diện tích s mặt đáy


Một dòng bể bản thiết kế hộp chữ nhật có diện tích s xung xung quanh 36m2, chiều cao 3m, chiều rộng lớn bằng(frac35)chiều dài. Tính diện tích mặt dưới cái bể đó


Một loại bể hình vỏ hộp chữ nhật có diện tích s xung xung quanh là 48 mét vuông , độ cao 2m, chiều rộng bởi 1/3 chiều dài. Tính diện tích mặt đáy


1. Diện tích s của một hình tròn trụ là 153,86cm2. Tính chu vi của hình tròn đó.

2. Một hình hộp chữ nhật tất cả chiều dài 3,6m, chiều rộng lớn 2,5m, độ cao bằng 2/3 chiều dài. Tính diện tích s toàn phần của hình hộp chữ nhật đó.

3. Một hình vỏ hộp chữ nhật tất cả chiều lâu năm 18cm, chiều rộng 15cm, độ cao 9cm. Một hình lập phương tất cả cạnh bằng trung bình cùng ba kích thước của hình hộp chữ nhật. Hỏi diện tihcs bao phủ của hình lập phương hơn diện tích s xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật bao nhiêu xăng-ti-mét vuông?

4. Một miếng vườn hình thang có độ cao 15m ; độ nhiều năm hai lòng lần lượt là 24m với 18m. Diện tích s phần khu đất trồng lạc chiếm 72% diện tích s mảnh đất. Tính diện tích phần khu đất trồng lạc.

5. Một bể cá làm nên lập phương làm bởi kính không tồn tại nắp. Biết diện tích kính để làm chiếc bể chính là 180dm2. Khi mực nước trong bể bởi 80% độ cao của bể thì trong bể tất cả bao nhiêu lít nước?


Lớp 5 Toán
7
0

Khoá học trên Online Math (olm.vn)


Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *