Một nhỏ lắc đối kháng được treo ở è cổ một thang thứ tại nơi gồm g = 9,86 m/s2. Lúc thang lắp thêm đứng yên, con lắc xấp xỉ điều hoà với chu kì 2 s. Tìm kiếm chu kì bé lắc khi thang máy tăng trưởng nhanh dần hầu hết với tốc độ 1,14 m/s2.

Bạn đang xem: Một con lắc đơn được treo vào trần thang máy


+ Áp dụng bí quyết tính chu kì giao động của nhỏ lắc đơn: (T = 2pi sqrt fraclg )

+ Áp dụng việc con lắc đối chọi chịu thêm công dụng của lực cửa hàng tính


Phương pháp giải bài xích tập sự biến hóa chu kì bé lắc 1-1 khi chịu đựng thêm chức năng của lực lạ --- Xem chi tiết

Ta có:

+ khi thang thiết bị đứng yên:

(T = 2pi sqrt fraclg = 2 ms)

+ lúc thang máy đi lên nhanh dần các => v,a hướng lên, Fqt phía xuống

Chu kì xê dịch của nhỏ lắc khi đó:

(T' = 2pi sqrt fraclg' )

 (eginarraylg' = g + a = 9,86 + 1,14 = 11m/s^2\ o fracT'T = sqrt fracgg' = sqrt frac9,8611 = 0,947 o T' = 1,894 msendarray)


*

*
*
*
*
*
*
*
*

Một bé lắc 1-1 được treo ở è một thang máy. Khi thang vật dụng đứng yên, bé lắc dao động điều hoà với chu kì T. Lúc thang máy đi lên thẳng đứng, chậm rãi dần hầu hết với gia tốc có độ lớn bởi một nửa vận tốc trọng ngôi trường tại điểm đặt thang lắp thêm thì nhỏ lắc xê dịch điều hoà cùng với chu kì T’ bằng:


Một nhỏ lắc đơn được treo ở trằn một thang sản phẩm tại nơi gồm g = 9,86 m/s2. Lúc thang trang bị đứng yên, con lắc xấp xỉ điều hoà với chu kì 2 s. Tra cứu chu kì con lắc khi thang máy đi lên nhanh dần rất nhiều với vận tốc 1,14 m/s2.


Đặt nhỏ lắc đối kháng trong năng lượng điện trường có theo phương trực tiếp đứng phía từ bên trên xuống bên dưới và bao gồm độ mập E = 104 V/m. Biết trọng lượng của quả cầu là m = trăng tròn g, quả ước được tích điện q = - 12.10-6 C, chiều lâu năm dây treo ℓ = 1 m. đem g = π2 = 10 m/s2. Chu kì dao động của nhỏ lắc là:


Một nhỏ lắc 1-1 có chiều dài dây treo ℓ = 50 centimet và vật nhỏ có trọng lượng m = 0,01 kg với điện tích q = +5.10-6 C được xem là điện tích điểm. Bé lắc giao động điều hoà trong điện trường những mà véctơ cường độ điện trường bao gồm độ mập E = 104 V/m và hướng thẳng đứng xuống dưới. Mang g = 10 m/s2; π = 3,14. Chu kì giao động điều hoà của nhỏ lắc là:


Một nhỏ lắc 1-1 có chiều lâu năm dây treo ℓ = 1 m và quả nặng nề có trọng lượng m = 400 g có điện tích q = - 4.10-6 C. đem g = 10m/s2. Đặt nhỏ lắc vào vùng không khí có điện trường đông đảo mà có phương trùng với phương của trọng lực thì chu kì dao động của bé lắc là 2,04 s. Xác định hướng và độ béo của năng lượng điện trường ?


Hai bé lắc 1-1 cùng chiều dài dây treo, cùng khối lượng vật nặng m = 10 g. Bé lắc đầu tiên mang năng lượng điện q, con lắc sản phẩm hai không tích điện. Đặt cả hai nhỏ lắc vào điện trường điều, trực tiếp đứng phía xuống, độ mạnh E = 11.104 V/m. Trong thuộc một khoảng thời gian, nếu nhỏ lắc đầu tiên thực hiện nay 6 giao động thì nhỏ lắc vật dụng hai triển khai 5 dao động. đến g = 10 m/s2. Bỏ qua sức cản của ko khí. Tính q


Một nhỏ lắc đơn có chu kì xấp xỉ T = 2s tại nơi có vận tốc trọng trường g = 10 m/s2. Treo con lắc vào nai lưng một thanh máy, khiến cho chu kì xê dịch của con lắc sút 2% so với dịp thanh vật dụng đứng lặng thì thanh sản phẩm phải vận động với vận tốc bằng bao nhiêu? Tính chất vận động của thang thiết bị khi đó.

Xem thêm:


Lấy g = π2 = 10 m/s2. Treo bé lắc solo có độ lâu năm ℓ = 100 cm trong thang máy, mang đến thang máy chuyển động nhanh dần dần đều đi lên với gia tốc a = 2 m/s2 thì chu kì dao động của con lắc 1-1 là:


Một nhỏ lắc đơn có chu kì (T m = m 2 m s) được đặt trong chân không. Quả rung lắc làm bởi một phù hợp kim khối lượng riêng (D m = m 8,67 m g/cm^3) . Tính chu kì (T") của con lắc khi để con lắc trong bầu không khí ; mức độ cản của không khí được coi như như không xứng đáng kể, quả nhấp lên xuống chịu công dụng của mức độ đẩy Acsimet, cân nặng riêng của không gian là (D_kk = 1,3 m kg/m^3).


Con lắc đơn trong phòng thí nghiệm gồm $T = 2s$ được treo vào è cổ một ôtô. đến (g = pi ^2m/s^2). Biết xe pháo chạy trên tuyến đường ngang cấp tốc dần những với gia tốc $a = sqrt 3 g$. Hãy xác xác định trí thăng bằng của bé lắc cùng chu kì dao động nhỏ của nó ?


Một bé lắc đơn có chu kì giao động T = 2 s. Nếu như treo nhỏ lắc vào è cổ một toa xe pháo đang hoạt động nhanh dần phần đa trên mặt mặt đường nằm ngang thì thấy rằng ở vị trí cân bằng mới, dây treo nhỏ lắc phù hợp với phương thẳng đứng một góc α = 300. Mang lại g = 10 m/s2. Search chu kì xấp xỉ mới của bé lắc trong toa xe cộ và gia tốc của toa xe pháo ?


Một nhỏ lắc đơn dài ℓ = 25 cm, hòn bi gồm m = 10 g và với điện tích q = 10-4 C. Treo con lắc vào thân hai phiên bản kim loại thẳng đứng, tuy nhiên song, phương pháp nhau d = 22 cm. Đặt vào hai phiên bản hiệu điện gắng một chiều U = 88 V. Rước g = 10 m/s2. Chu kì xấp xỉ điều hoà cùng với biên độ góc nhỏ của nó là


Con lắc 1-1 có chiều nhiều năm dây treo ℓ = 1 m, vật nhỏ tuổi có khối lượng m = đôi mươi g. Lấy g = π2 = 10 m/s2. Tích năng lượng điện (q = - 2sqrt 3 .10^ - 5C) mang lại vật rồi đặt con lắc vào trong năng lượng điện trường đều sở hữu (overrightarrow E ) nằm theo phương ngang E = 104 V/m. Chu kì giao động mới của nhỏ lắc là:


Một con lắc solo gồm một trái cầu kim loại nhỏ, khối lương m = 1 g, tích điện dương q = 5,66.10-7 C, được treo vào một trong những sợi dây mảnh lâu năm ℓ = 1,4 m trong điện trường đều phải có phương ngang, E = 104 V/m, trên một chỗ có tốc độ trọng ngôi trường g = 9,79 m/s2. Ở VTCB, phương của dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc


Con lắc solo dài ℓ = 0,5 m, vật nặng có cân nặng m = 250 g có điện tích q = - 5.10-5 C, đến g = 10 m/s2. Đặt nhỏ lắc vào vùng điện trường phần đông E bao gồm độ béo E = 5.102 V/cm, gồm phương nằm ngang. Chu kì mới của nhỏ lắc là:


Con lắc đối kháng trong chống thí nghiệm có (T = 2 m s) được treo vào nai lưng một ô tô. Mang đến (g = pi^2 m/s^2) . Biết ô-tô lên dốc cấp tốc dần đông đảo với tốc độ (a = sqrt 3 g). Biết dốc nghiêng một góc (eta m = m 30^0)so cùng với phương ngang. Hãy xác xác định trí thăng bằng của con lắc với chu kì dao động nhỏ của nó ?


Con lắc đơn gồm một hòn bi có trọng lượng m treo bên trên sợi dây tương đối dài ℓ = 1 m ở tại vị trí có tốc độ trọng trường g = 9,8 m/s2. Bỏ qua mọi ma ngay cạnh và lực cản môi trường. Bé lắc bên trên được treo vào trần một ôtô hoạt động nhanh dần hầu hết với gia tốc a = 2 m/s2 tự đỉnh khía cạnh phẳng nghiêng với phương diện phẳng ngang một góc 300. Hỏi nhỏ lắc dao động với chu kì bằng bao nhiêu ?


Một con lăc đơn có dây khá dài ℓ, thiết bị nặng gồm (m = 100 g) tích điện (q = + 5.10^-6C) đặt trong điện trường điều độ mạnh E = 105 V/m và các đường sức phía xiên góc β = 450 xuống dưới so với phương ngang. Bỏ qua mọi ma sát. Xác xác định trí cân bằng của con lắc cùng chiều lâu năm dây treo nhỏ lắc. Biết chu kì xê dịch T = 2 s. Mang g = 10 m/s2 với π2 = 10.


Một học sinh dùng bộ thí nghiệm bé lắc đơn để triển khai thí nghiệm đo độ lớn gia tốc trọng ngôi trường g tại chống thí nghiệm đồ lí trường trung học phổ thông Kim Liên. Học sinh chọn chiều dài nhỏ lắc là 55 cm, cho nhỏ lắc xê dịch với biên độ góc nhỏ hơn 100 với đếm được 10 xê dịch trong thời gian 14,925 s. Bỏ qua mất lực cản của ko khí. Quý hiếm của g gần tốt nhất với cực hiếm nào sau đây?


Đề thi thử thpt chuyên Lam đánh - 2021

Một con lắc đơn xấp xỉ điều hòa cùng với chu kì T trên nơi tất cả thêm ngoại lực bao gồm độ bự F theo phương ngang. Nếu quay phương ngoại lực một góc (alpha ) (left( {0^0

*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *