toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

một chiến thuyền đi với gia tốc 7,2km/h lúc nước lặng, gia tốc của làn nước là: 1.6km/h.Hỏi:

a) ví như thuyền đi xuôi chiếc thì sau 3,5h sẽ đi được bao nhiêu km?

b) nếu như thuyền đi ngược dòng thì cần bao nhiêu thời hạn để đi được quãng đường như lúc xuôi chiếc trong 3,5h?


*

a, vận tốc huyền lúc xuôi loại là : 7,2 + 1,6 = 8,8 (km/giờ)

vận tốc thuyền lúc đi ngược mẫu là : 7,2 - 1,6 = 5,6 (km/giờ)

quãng sông thuyền đi xuôi loại trong 3,5 tiếng là : 8,8 * 3,5 = 30,8 (km/giờ)

b, thời gian thuyền đi ngược mẫu quãng sông 30,8 km là : 30,8 : 5,6 =5,5 (giờ)

ĐỔI : 5,5 giờ = 5 giờ đồng hồ 30 phút

đáp số : a,30,8 km/giờ

b, 5 giờ 30 phút


*

Một phi thuyền đi với vận tốc 7,2km/giờ khi nước lặng, vận tốc của làn nước là 1,6km/giờ.

Bạn đang xem: Một con thuyền đi với vận tốc 7 2km/giờ

a) giả dụ thuyền đi xuôi mẫu thì sau 3,5 giờ đã đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?

b) nếu thuyền đi ngược dòng thì nên bao nhiêu thời gian để đi được quãng con đường như khi xuôi dòng trong 3,5 tiếng ?


Bài 3:

Một bể bơi dạng hình vỏ hộp chữ nhật có chiều cao bằng 22,5m,chiều rộng 19,2m.Nếu bể cất 414,72m3 nước thì mực nước vào bể lên tới 4/5chiều cao của bể .Hỏi chiều cao của bể là bao nhiêu mét ?

Bài 4:

Một phi thuyền đi với gia tốc 7.2 km/h lúc nước lặng, vận tốc của làn nước là 1,6km/h.

A) ví như thuyền đi xuôi cái thì 3,5h đã đi được từng nào km?

B) ví như thuyền đi ngược dòng thì cần bao nhiêu thời hạn để đi được quãng mặt đường như lúc xuôi mẫu trong 3,5h?


một con thuyền đi với tốc độ 7,2km/ giờ khi nước lặng, vận tốc của làn nước là 1,6km/ giờ

a) giả dụ thuyền đi xuôi cái thì sau 3,5 giờ đang đi được số kilomet ?

b) trường hợp thuyền đi ngược dòng thì nên bao nhiêu thời hạn để đi được quãng mặt đường như khi xuôi chiếc trong 3,5 giờ


Một chiến thuyền đi với tốc độ 7,2km/giờ khi nước lặng, gia tốc dòng nước là 1,6 km/giờ.

a) nếu thuyền đi xuôi cái thì sau 3,5giờđi được bao nhiêu km ?

b) trường hợp thuyền đi ngược dòng thì cần bao nhiêu thời gian để đi được quãng con đường như khi xuôi mẫu trong 3,5 giờ ?


một phi thuyền đi với vận tốc 7,2km/giờ lúc nước yên ổn ,vận tốc của dòng nước là 1,6km/giờ .

Xem thêm: Cách Tạo Một Facebook App Id Là Gì ? Hướng Dẫn Cách Tạo App Facebook

a,Nếu thuyền đi xuôi loại thì sau 3,5 giờ se đi được bao nhiêu km?

b,Nếu thuyền đi ngược dòng thì cần bao nhiêu thời hạn để đi được quãng con đường như khi xuôi dòng trong 3,5 giờ.


Một phi thuyền đi với vận tốc 7,2km/giờ lúc nước yên , tốc độ của dòng nước khi nước yên là 1,6km/giờ .

a) nếu như thuyền đi xuôi dòng thì sau 3,5 giờ đang đi được từng nào km ?

b) ví như thuyền xuôi ngược dòng thì nên cần bao nhiêu thời hạn để đi được quãng mặt đường đó


Một con thuyền đi với vận tốc 7,2km/giờ khi nước lặng,vận tốc của dòng nước là 1,6km/giờ.

a)Nếu thuyền đi xuôi chiếc thì sau 3,5 giờ đang đi dược bao nhiêu km?

b)Nếu thuyền đi ngược dòng thì nên bao nhiêu thời hạn để đi quãng con đường như lúc xuôi mẫu trong 3,5 giờ?


5.giải bài toans:

một phi thuyền đi với tốc độ 7,2km/giờ lúc nước lặng, tốc độ của làn nước là 1,6km/giờ.

A) ví như thuyền đi xuôi mẫu thì sau 3,5 giờ đã đi được từng nào km ?

B) giả dụ thuyền đi ngược xuôi dòng thì cần bao nhiêu thời gian để đi được quãng đường như khi xuôi cái trog 3,5 tiếng ?


Mọt con thuyền đi với vận tốc 7,2km/giờ lúc nước lặng,vận tốc của làn nước là 1,6km/giờ.a)Nếu thuyền đi xuôi loại thì sau 3,5 giờ đã đi được từng nào ki-lô-mét?b)Nếu thuyền đi ngược dòng thì cần bao nhiêu thời hạn để đi được quãng mặt đường như lúc xuôi loại trong 3,5 giờ?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *