*

Bạn đang xem: Một cửa hàng ngày đầu bán được

Một siêu thị ngày trước tiên bán được 8/5 tấn gạo. Ngày thiết bị hai bán nhiều hơn ngày máy nhất 1/2 tấn gạo. Ngày thứ ba bán nhiều hơn thế ngày sản phẩm hai là 1 tháng 5 tấn gạo. Hỏi trong ba ngày, trung bình từng ngày cửa hàng bán được bao nhiêu tấn gạo?


*

Giải

Ngày máy 2 bán được số tấn gạo là:

(frac85+frac12=frac2110)(tấn)

Ngày trang bị 3 bán tốt số tấn gạo là:

(frac2110+frac15=frac2310)(tấn)

Trung bình từng ngày siêu thị bán được số tấn gạo là:

(left(frac85+frac2110+frac2310 ight):3=20)(tấn)

Đáp số: trăng tròn tấn

Đúng thì t i c k đến mik nha


*

Ngày thứ 2 bán được sốgạo là:

85+12=2110" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">8/5+1/2=21/10(tấn)

Ngày đồ vật 3 bán tốt sốgạo là:

2110+15=2310" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">21/10+1/5=23/10(tấn)

Trung bình mỗi ngày siêu thị bán được sốgạo là:

(85+2110+2310):3=20" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">(8/5+21/10+23/10):3=20(tấn)

Đáp số: trăng tròn tấn


Một cửa hàng ngày đầu tiên bán được 1, 7 tấn gạo. Ngày vật dụng hai bán nhiều hơn thế ngày đầu là 0, 6 tấn gạo. Ngày thứ tía bán nhiều hơn thế mức trung bình của cả ba ngày là 0, 5 tấn. Hỏi ngày trang bị ba siêu thị đó bán được bao nhiêu tấn gạo ?


Xem thêm: Cho M Gam Na Vào 250Ml Dung Dịch Hỗn Hợp Gồm Hcl 0 5M Và Alcl3 0 4M

một cửa hàng ngày đầu tiên bán được 1,7 tấn gạo. Ngày thiết bị hai bán nhiều hơn ngày đầu là 0,6 tấn gạo. Ngày thứ cha bán nhiều hơn nữa mức trung bình của cả ba ngày là 0,5 tấn gạo. Hỏi ngày vật dụng ba shop đó bán được bao nhiêu tấn gạo?


Một cua mặt hàng ngày trước tiên bán được 1,7 tấn gạo. Ngày đồ vật hai bán nhiều hơn thế ngày thứ nhất là 0,6 tấn gạo. Ngày thứ bố bán nhiều hơn thế nữa mức mức độ vừa phải của nhị ngày là 0,5 tấn gạo. Hỏi ngày thiết bị ba siêu thị đó bán được bao nhiêu tấn gạo?


Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 1,7 tấn gạo. Ngày sản phẩm hai bán nhiều hơn thế nữa ngày đầu là 0,6 tấn gạo. Ngày thứ ba bán nhiều hơn thế nữa mức trung bình của tất cả 3 ngày là 0,5 tấn gạo. Hỏi ngày lắp thêm ba cửa hàng đó bán được bao nhiêu tấn gạo ?


Một shop ngày trước tiên bán được 1,7 tấn gạo. Ngày thứ hai bán nhiều hơn nữa ngày đầu là 0,6 tấn gạo. Ngày thứ cha bán nhiều hơn thế nữa mức mức độ vừa phải cảu cả cha ngầy là 0,5 tấn gạo. Hỏi ngày máy ba cửa hàng đó bán tốt bao nhiêu tấn gạo ?


Một cửa hàng ngày đầu tiên bán được 1,7 tấn gạo. Ngày sản phẩm hai bán nhiều hơn thế nữa ngày đầu là 0,6 tấn gạo. Ngày thứ bố bán nhiều hơn thế nữa mức trung bình của cả ba ngày là 0,5 tấn gạo. Hỏi ngày thiết bị ba shop đó bán được bao nhiêu tấn gạo ?


một siêu thị ngày trước tiên bán được 1,7 tấn gạo. Ngày thứ hai bán nhiều hơn nữa ngày đầu là 0.6 tấn gạo. Ngàythứ bố bán nhiều hơn nữa mức trung bình của cả ba ngày là 0,5 tấn gạo. Hỏi ngày thứ ba cửa hàng đó bán được bao nhiêu tấn gạo?


Một cửa hàng ngày đầu tiên bán được 1,7 tấn gạo. Ngay thiết bị hai bán nhiều hơn ngày đầu là 0,6 tấn gạo. Ngày thứ ba bán nhiều hơn thế nữa mức trung bình của cả 3 ngày là 0,5 tấn gạo. Hỏi ngày lắp thêm ba shop đó bán được bao nhiêu tấn gạo ?


Một siêu thị ngàyđầu tiên bánđược 1,7 tấn gạo . Ngày thiết bị hai bánđược nhiều hơn ngày thứ nhất 0,6 tấn gạo . Ngày thứ bố bánđược nhiều hơn thế trung bình cả cha ngày cung cấp là 0,5 tấn gạo . Hỏi ngày thứ tía bánđược từng nào tấn gạo

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *