Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi là 60 centimet, chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng lớn là 18 centimet. Tính diện tích S hình chữ nhật đó?


*

một hình chữ nhật bao gồm chu vi là 60 centimet. chiều dài ra hơn nữa chiều rộng lớn 8 centimet. tính diện tích S hình chữ nhật đó ?


*

Nửa chu vi hình chữ nhật là :

60 : 2 = 30 ( cm )

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là :

( 30 - 8 ) : 2 = 11 ( centimet )

Chiều dài hình chữ nhật là :

30 - 11 = 19 ( centimet )

Diện tích hình chữ nhật là :

19 * 11 = 209 ( cm2 )

Đáp số : 209 cm2


Nửa chu vi hcn là:

60:2=30(cm)

Chiều rộng của hcn là:

(30-8):2=11(cm)

Chiều dàihcn là:

30-11=19(cm)

Diện tích hcn là:

11x19=209(cm2)

Đáp số:209cm2


nửa chu vi là :

60:2=30(cm)

chiều nhiều năm là:

(60+8):2=34(cm)

chiều rộng là:

34-8=26(cm)

diện tích S là:

24x26=624(cm2)

Đáp số:624 cm2


một hình chữ nhật tất cả nửa chu vi là 36 cm chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng 4 cm tính diện tích S hình chữ nhật đó ?


Nửa chu vi chính là tổng chiều nhiều năm cùng chiều rộng của hình chữ nhật.

Bạn đang xem: Một hình chữ nhật có nửa chu vi là

Chiều dài của hình chữ nhật là:(36+4):2=20(cm).Chiều rộng lớn của hình chữ nhật là: 36−20=6(cm).Diện tích hình chữ nhật là: 20x6=120(cm2)....


Chiều rộng lớn hình chữ nhật là :

( 36 - 4 ) : 2 = 16 ( cm )

Chiều dài hình chữ nhật là :

36 - 16 = 20 ( cm )

Diện tích hình chữ nhật là :

16 x đôi mươi = 320 ( cm2)


Một hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi là 28 cm, chiều dài thêm hơn chiều rộng 18 centimet. Tính diện tích S hình chữ nhật

Mình nên GẤP!!!


Chu vi hình chữ nhật là: 28x2=56.

Chu vi=(Dài+Rộng)x2.

56=(Dài+Rộng)x2.

Dài+Rộng=56:2.

Dài+Rộng=28.

Dài là: (28+18):2=46:2=23.

Xem thêm: Phần Mềm Mdaemon Là Gì ? Sử Dụng Email Server Mdaemon Thế Nào

Rộng là: 28-23=5.

Diện tích là: 23x5=115.

Theo mình cho rằng vậy không nên thì mình xin lỗi nhé!


Một hình chữ nhật tất cả nửa chu vi là trăng tròn cm chiều dài hơn chiều rộng 4 cm. Tính diện tích S hình chữ nhật đó


chiều lâu năm là :

(trăng tròn + 4) : 2 = 12 (cm)

chiều rộng lớn là:

đôi mươi - 12 = 8 (cm)

diện tích là :

12 x 8 = 96 (cm2)

Đ/s : 96 cm2


Chiều nhiều năm hình chữ nhật là :(20+4) : 2 = 12 (cm)Chiều rộng lớn hình chữ nhật sẽ là :trăng tròn - 12 = 8 (cm)Diện tích hình chữ nhật đó là :12 x 8 = 96 (cm2) Đáp số : 96 cm2Học tốt!


( extChiều nhiều năm hình chữ nhật là :)( ext (20+4) : 2 = 12 (cm)Chiều rộng hình chữ nhật đó là : trăng tròn - 12 = 8 (cm)Diện tích hình chữ nhật đó là : 12 x 8 = 96 (cm^2) Đáp số : 96 cm^2)


mộthình chữ nhật có chu vi là 60 cm , biết chiều dài hơn nữa chiều rộng 12 centimet . Tính diện tích S hình chữ nhật đó


Giải :

Tổng chiều lâu năm và chiều rộng lớn là :

60 : 2 = 30 (cm)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là :

( 30 + 12 ) : 2 = 21 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là :

30 - 21 = 9 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là :

21 x 9 = 189 (cm2)

Đáp số : 189 cm2


mộthình chữ nhật gồm chu vi là 60 cm , biết chiều dài ra hơn chiều rộng lớn 12 centimet . Tính diện tích hình chữ nhật đó

Nửa chu vi là :

60 : 2 = 30 ( cm )

Chiều nhiều năm là :

( 30 + 12 ) : 2 = 21 ( centimet )

Chiều rộng là :

21 - 12 = 9 ( centimet )

Diện tích hình chữ nhật là :

21 x 9 = 189 ( cm2)

Trả lờiđầu tiênđó


nửa chu vi hình chữ nhật là

60:2=30(cm)

chiều dài là

(30+12):2=21(cm)

chiều rộng lớn là

30-21=9(cm)

diện tích S hình chữ nhật là

21 x 9=189(cm2)

Đ/s:189cm2


Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 16 cm ,chiều dài ra hơn chiều rộng lớn là 4centimet .Tính diện tích hình chữ nhật kia.

 


Chiều dài HCN là:

16-4=12(cm)

Chiều rộng lớn HCN là:

16-12=4(cm)

Diện tích Hcông nhân là:

12 x 4=48(cm2)

Đáp số:48 cmét vuông.

Chúc bàn sinh hoạt tốt!!!!!!!!!!!!!!!


Nửa chu vi hình chữ nhật là ; 60 : 2 = 30 (cm)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là ; (30+8) : 2 = 19(cm)

chiều rộng lớn hình chữ nhật là; (30-8) : 2 = 11(cm)

S hình chữ nhật là ; 19 *11 = 209 (cm2)

đ/s......


Một hình chữ nhật có nửa chu vi 48 centimet, chiều dài ra hơn chiều rộng 12 centimet.

Tính diện tích S hình chữ nhật kia.


Chiều rộng lớn HCN là:

( 48 -12 ) : 2 = 18 ( cm)

Chiều nhiều năm HCN là :

18 + 12 = 30 ( cm)

Diện tích Hcông nhân là:

30 x 18 = 540 (cm2)

Đáp số: 540 cm2


1 hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi là 18 cm, chiều lâu năm gấp hai chiều rộng lớn .Tính diện tích hình chữ nhật đó ?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *