Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi là 60 centimet, chiều dài ra hơn nữa chiều rộng là 18 cm. Tính diện tích S hình chữ nhật đó?


*

một hình chữ nhật gồm chu vi là 60 centimet. chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng lớn 8 cm. tính diện tích S hình chữ nhật đó ?


*

Nửa chu vi hình chữ nhật là :

60 : 2 = 30 ( centimet )

Chiều rộng hình chữ nhật là :

( 30 - 8 ) : 2 = 11 ( cm )

Chiều lâu năm hình chữ nhật là :

30 - 11 = 19 ( centimet )

Diện tích hình chữ nhật là :

19 * 11 = 209 ( cm2 )

Đáp số : 209 cm2


Nửa chu vi hcn là:

60:2=30(cm)

Chiều rộng của hcn là:

(30-8):2=11(cm)

Chiều dàihcn là:

30-11=19(cm)

Diện tích hcn là:

11x19=209(cm2)

Đáp số:209cm2


nửa chu vi là :

60:2=30(cm)

chiều nhiều năm là:

(60+8):2=34(cm)

chiều rộng là:

34-8=26(cm)

diện tích S là:

24x26=624(cm2)

Đáp số:624 cm2


một hình chữ nhật tất cả nửa chu vi là 36 cm chiều dài ra hơn chiều rộng lớn 4 cm tính diện tích hình chữ nhật đó ?


Nửa chu vi đó là tổng chiều lâu năm cùng chiều rộng của hình chữ nhật.

Bạn đang xem: Một hình chữ nhật có nửa chu vi

Chiều dài của hình chữ nhật là:(36+4):2=20(cm).Chiều rộng lớn của hình chữ nhật là: 36−20=6(cm).Diện tích hình chữ nhật là: 20x6=120(cm2)....


Chiều rộng lớn hình chữ nhật là :

( 36 - 4 ) : 2 = 16 ( centimet )

Chiều dài hình chữ nhật là :

36 - 16 = đôi mươi ( centimet )

Diện tích hình chữ nhật là :

16 x 20 = 3đôi mươi ( cm2)


Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 28 centimet, chiều dài ra hơn chiều rộng lớn 18 centimet. Tính diện tích S hình chữ nhật

Mình đề xuất GẤP!!!


Chu vi hình chữ nhật là: 28x2=56.

Chu vi=(Dài+Rộng)x2.

56=(Dài+Rộng)x2.

Dài+Rộng=56:2.

Dài+Rộng=28.

Dài là: (28+18):2=46:2=23.

Xem thêm: Cô Cạn Dd Là Gì - Cô Cạn Dung Dịch Có Nghĩa Là Sao Vậy

Rộng là: 28-23=5.

Diện tích là: 23x5=115.

Theo mình nghĩ rằng vậy không nên thì bản thân xin lỗi nhé!


Một hình chữ nhật có nửa chu vi là trăng tròn cm chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng lớn 4 centimet. Tính diện tích S hình chữ nhật đó


chiều lâu năm là :

(20 + 4) : 2 = 12 (cm)

chiều rộng lớn là:

trăng tròn - 12 = 8 (cm)

diện tích S là :

12 x 8 = 96 (cm2)

Đ/s : 96 cm2


Chiều lâu năm hình chữ nhật là :(20+4) : 2 = 12 (cm)Chiều rộng lớn hình chữ nhật đó là :trăng tròn - 12 = 8 (cm)Diện tích hình chữ nhật đó là :12 x 8 = 96 (cm2) Đáp số : 96 cm2Học tốt!


( extChiều lâu năm hình chữ nhật là :)( ext (20+4) : 2 = 12 (cm)Chiều rộng lớn hình chữ nhật sẽ là : đôi mươi - 12 = 8 (cm)Diện tích hình chữ nhật sẽ là : 12 x 8 = 96 (cm^2) Đáp số : 96 cm^2)


mộthình chữ nhật gồm chu vi là 60 centimet , biết chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng lớn 12 cm . Tính diện tích hình chữ nhật đó


Giải :

Tổng chiều lâu năm cùng chiều rộng là :

60 : 2 = 30 (cm)

Chiều lâu năm hình chữ nhật là :

( 30 + 12 ) : 2 = 21 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là :

30 - 21 = 9 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là :

21 x 9 = 189 (cm2)

Đáp số : 189 cm2


mộthình chữ nhật bao gồm chu vi là 60 centimet , biết chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng 12 centimet . Tính diện tích hình chữ nhật đó

Nửa chu vi là :

60 : 2 = 30 ( cm )

Chiều lâu năm là :

( 30 + 12 ) : 2 = 21 ( cm )

Chiều rộng là :

21 - 12 = 9 ( cm )

Diện tích hình chữ nhật là :

21 x 9 = 189 ( cm2)

Trả lờiđầu tiênđó


nửa chu vi hình chữ nhật là

60:2=30(cm)

chiều nhiều năm là

(30+12):2=21(cm)

chiều rộng là

30-21=9(cm)

diện tích hình chữ nhật là

21 x 9=189(cm2)

Đ/s:189cm2


Một hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi là 16 cm ,chiều dài thêm hơn chiều rộng là 4cm .Tính diện tích hình chữ nhật đó.

 


Chiều nhiều năm HCN là:

16-4=12(cm)

Chiều rộng lớn Hcông nhân là:

16-12=4(cm)

Diện tích HCN là:

12 x 4=48(cm2)

Đáp số:48 cmét vuông.

Chúc bàn sinh hoạt tốt!!!!!!!!!!!!!!!


Nửa chu vi hình chữ nhật là ; 60 : 2 = 30 (cm)

Chiều lâu năm hình chữ nhật là ; (30+8) : 2 = 19(cm)

chiều rộng hình chữ nhật là; (30-8) : 2 = 11(cm)

S hình chữ nhật là ; 19 *11 = 209 (cm2)

đ/s......


Một hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi 48 cm, chiều dài hơn chiều rộng lớn 12 centimet.

Tính diện tích hình chữ nhật đó.


Chiều rộng lớn Hcông nhân là:

( 48 -12 ) : 2 = 18 ( cm)

Chiều nhiều năm HCN là :

18 + 12 = 30 ( cm)

Diện tích HCN là:

30 x 18 = 540 (cm2)

Đáp số: 540 cm2


1 hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi là 18 cm, chiều nhiều năm gấp đôi chiều rộng lớn .Tính diện tích S hình chữ nhật kia ?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *