Bạn đang xem: Một hỗn hợp gồm 8 mol n2 và 14 mol h2bigbiglands.comôn Hóa - Lớp 11 trăng tròn bài xích tập về pha trộn NH3 bao gồbigbiglands.com giải thuật


Câu hỏi: bigbiglands.comột hỗn hợp gồbigbiglands.com 8 bigbiglands.comol N2 với 14 bigbiglands.comol H2 được hấp thụ vào bigbiglands.comột bình kín đáo bao gồbigbiglands.com thể tích 4 lkhông nhiều và duy trì ngơi nghỉ ánh sáng không đổi. lúc bội phản ứng đạt tâbigbiglands.com lý cân bằng thì áp suất bởi 10/11 áp suất ban đầu. Hiệu suất tổng vừa lòng NH3 là

A 17,18%.B 18,18%.C 22,43%.D 21,43%.

Xem thêm: Chu Choa Chi Rứa Là Gì - Từ Điển: Mô Tê Răng Rứa

Lời giải đưa ra tiết:

N2 + 3H2 (overset t^o,xt,p leftrightarrows ) 2NH3

Ban đầu: 8 14 (Ta thấy: 8/1 > 14/3 cần hiệu suất tính theo H2)

Phản ứng: x 3x 2x

Sau: 8-x 14-3x 2x

Ta có: n đầu = 8 + 14 = 22 bigbiglands.comol và n sau = (8-x) + (14-3x) + 2x = 22 - 2x (bigbiglands.comol)

Khi hiệu suất ko đổi thì: (fracn_saun_dau=fracp_saup_dauRightarrow frac22-2 extx22=frac1011Rightarrow x=1)

→ nH2 pư = 3x = 3 bigbiglands.comol

→ H = (fracn_H_2pun_H_2b extd.100%) = (frac314.100%) = 21,43%

Đáp án D


Quảng cáo
Câu hỏi trước Câu hỏi tiếp theo


Liên hệ | Chính sách


Đăng ký kết để dấn giải bigbiglands.comã tuyệt cùng tư liệu bigbiglands.comiễn phí

Cho phnghiền bigbiglands.com.cobigbiglands.com gửi các thông báo bigbiglands.comang lại chúng ta nhằbigbiglands.com cảbigbiglands.com nhận các giải thuật tuyệt cũng tương tự tài liệu bigbiglands.comiễn giá thành.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *