Hãy nhập thắc mắc của chúng ta, bigbiglands.com đã tìm mọi thắc mắc tất cả sẵn cho chính mình. Nếu ko thỏa mãn nhu cầu với các câutrả lời tất cả sẵn, các bạn hãy tạo nên câu hỏi mới.

Bạn đang xem: Một mảnh đất hình chữ nhậtMột mảnh đất hình chữ nhật tất cả chiều rộng lớn 6,5 m , chiều dài vội 4 lần chiều rộng . Tính chu vi và ăn mặc tích mảnh đất nền hình chữ nhật

chiều nhiều năm mảnh đất nền Hcông nhân là

6,5x4= 26(m)

chu vi mảnh đất HCN là

(6,5+26)x2=65(m)

diện tích mảnh đất HCN là

6,5x26=169 (m2)

đáp số: CV 65m

DT 169m2Giải:

Chiều nhiều năm mhình ảnh đấthình chữ nhật là:

6,5x4=26 (m)

Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là:

( 26+6,5):2=16,25 (m)

Diện tích mảnh đất nền hình chữ nhật là:

26x6,5= 169 (m2)

Đáp số: Chu vi: 16,25 m.

Diện tích :169 mét vuông.


Chiều dàimảnh đất nền la:

6,5x4=26(m)

chu vi mảnh đất nền là:

(26+6,5)x2=65(m)

diện tích mảnh đất nền là:

26x6,5=169(m2)

Đáp số: chuvi: 65 mét

diện tích S: 169m2


chiều nhiều năm hình chữ nhật là :

6,5 x 4 =26m

chu vi hình chữ nhật là:

< 6,5 + 26 > x 2 = 65

diện tích S hình chữ nhật là :

6,5 x 26 = 169

đáp số :chu vi :65m

diện tích :169 m2


Dưới đấy là một vài câu hỏi rất có thể liên quan cho tới thắc mắc mà các bạn trình lên. Có thể trong các số ấy tất cả câu trả lời mà chúng ta cần!

một mảnh đất nền hình chữ nhật có chiều rộng lớn 6,5 m, chiều nhiều năm vội vàng 4 lần chiều rộng lớn .tính chu vi và ăn mặc tich mảnh đất hình chữ nhật đó

Đọc tiếp...

Xem thêm: Phòng Tài Nguyên Môi Trường Tiếng Anh Là Gì ? Thông Tin Ví Dụ, Cách Phát Âm


Chiều dài là:

6,5 x 4 = 26 (m)

Chu vi mảnh đất là:

(26 + 6,5 ) x 2 = 65 (m)

Diện tích mảnh đất là:

26 x 6,5 = 169 (m2)


Độ dài chiều dài của mảnh đất nền hình chữ nhật đó là:

(6,5 imes4=26left(m ight))

Chu vi của mảnh đất hình chữ nhật kia là:

(left(26+6,5 ight) imes2=65left(m ight))

Diện tích của mảnh đất nền hình chữ nhật đó là:

(26 imes6,5=169left(m^2 ight))

Đáp số:(P=65m)

(S=169m^2)


Chiều lâu năm mảnh đất đó là:

(6,5 imes4=26)(m)

Chu vi mảnh đất nền là:

(left(26+6,5 ight) imes2=65)(m)

Diện tích mảnh đất kia là:

(26 imes6,5=169)(m2)


Mộtmảnhđấthìnhchữnhậtcóchiềurộng6,5 m , chiềudàigấp 4 lầnchiềurộng. Tínhchu vi vàdiệntíchmảnhđấthìnhchữnhậtkia.

Đọc tiếp...

chiều nhiều năm mảnh đất nền hình chữ nhật là:

6,5 x 4 = 26(m)

chu vi mảnh đất hình chữ nhật là:

(26 + 6,5) x 2 =65(m)

diện tích S mảnh đất hình chữnhật là:

26 x 6,5 = 169(m2)

Đ/S:CV:65m

DT:169m2


Bài giải

Chiều dài hình chữ nhật

6,5x4=26(m)

Chu vi hình chữ nhật

(26+6,5)x2=65(m)

Diện tích hình chữ nhật

26x6,5=169(m2)

Đáp số : ..........................

P/s tham khảo nha


chiều dài hình chữ nhật

6,5x4=26(m)

chu vi hình chữ nhật

(26+6,5)x2=65(m)

diện tích S hình chữ nhật

26x6,5=169(m2)

đáp số chu vi : 65 m

diện tích S 169 m2


Kiểm tra Tân oán lớp 5 Giải SGK Tân oán lớp 5 Giải SGK Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Tân oán lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Anh lớp 5
αβγηθλΔδϵξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()<>|/ℕℤℚℝℕ∗
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *