Một mối cung cấp điện gồm suất điện đụng (E = 6left( V ight)), năng lượng điện trở vào (r = 2left( Omega ight)), mạch ngoài tất cả điện trở (R). Để công suất tiêu thụ ngơi nghỉ mạch bên cạnh là (4W) thì năng lượng điện trở (R) phải có mức giá trị:


Bạn đang xem: Một nguồn điện có suất điện 6v điện trở trong r=2

+ sử dụng biểu thức định giải pháp Ôm đến toàn mạch: (I = dfracER + r)

+ thực hiện biểu thức tính công suất: (P = I^2R)


*
*
*
*
*
*
*
*

Xem thêm: Tên Thật Của Boxbox - Boxbox Được Roccat Làm Riêng Cho 1 Private Skin

Đồ thị diễn đạt định công cụ Ôm là:

*


Cho đoạn mạch như hình vẽ trong các số ấy (E_1 = 9V), (r_1 = 1,2Omega ); (E_2 = 3left( V ight)), (r_2 = 0,4Omega ). Điện trở (R = 28,4Omega ). Hiệu điện cố giữa nhì đầu đoạn mạch (U_AB = 6V). Cường độ loại điện vào mạch gồm chiều cùng độ béo là:

*


*

Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Mỗi pin bao gồm suất điện rượu cồn (E = 1,5V), năng lượng điện trở trong (r = 1Omega ). Điện trở mạch kế bên (R = 3,5Omega ). Cường độ cái điện sinh hoạt mạch không tính là:


Cho mạch năng lượng điện sau:

*

Biết $E m = m 24V$, $r = 2Omega $, $R_1 = R_2 = 5Omega $, $C_1 = m 4.10^ - 7F$,$C_2 = m 6.10^ - 7F$

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *