Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một xí nghiệp mặt đường mỗi ngày nghiền 30 tấn mía. Biết 1 tạ mía đến 63 lít nước mía cùng với mật độ đường 7,5% và cân nặng riêng biệt 1,103 g/ml. Giả sử năng suất của quá trình tinh chế là 100%. Kân hận lượng con đường thu được là

A. 1563,5kg.

Bạn đang xem: Một nhà máy đường mỗi ngày ép 30 tấn mía

B. 1163,1 kg.

C. 113,1 kilogam.

D. 1361,1 kilogam.


*

*


Một nhà máy sản xuất mặt đường thực hiện 60 tấn mía nguyên vật liệu để ép một ngày.

Xem thêm:

*

Biết vừa đủ ép 1 tạ mía chiếm được 68 kilogam nước mía cùng với độ đậm đặc đường saccarozơ là 13%. Sau Khi bào chế cục bộ ít nước mía này với công suất 90%, thu được m kilogam mặt đường saccarozơ. Giá trị của m là

A. 5893,4

B. 3672,0

C. 5304,0

D. 4773,6


Một xí nghiệp đường áp dụng 80 tấn mía nguyên liệu để nghiền một ngày. Biết trung bình ép 1 tấn mía nhận được 680 kilogam nước mía với nồng độ con đường saccarozơ là 13%. Sau Khi sản xuất toàn cục số lượng nước mía này với năng suất 90%, thu được m tấn mặt đường saccarozơ. Giá trị làm sao dưới đây sớm nhất cùng với m?

A. 9,4

B. 7,8

C. 7,0

D. 6,4


Tại một xưởng sản xuất con đường thủ công, 1 tấn mía nguyên vật liệu được chuyển vào trang bị nghiền, chiếm được 700 kg nước mía gồm nồng độ saccarozơ là 12%. Sau Khi chế tao toàn thể lượng nước mía này với năng suất 90%, thu được m kilogam con đường saccarozơ. Giá trị của m là

A. 75,6

B. 84,0

C. 93,3

D. 108,0


Nước mía chỉ chiếm 70% trọng lượng của cây mía. Lượng saccarozơ nội địa mía xay là khoảng tầm 20%. Kân hận lượng saccarozơ nhận được từ là một,0 tấn mía nguyên vật liệu (cho biết hiệu suất của toàn bộ quy trình là 80%) là

A. 112,0 kg

B. 140,0 kg

C. 160,0 kg

D. 200,0 kg


Lên men 40 kilogam nước ép trái nho cùng với công suất 90%, chiếm được 36,8 lít rượu nho 10 o . Biết khối lượng riêng biệt của ancol etylic là 0,8 g/mL.

Giả thiết nội địa xay quả nho chỉ cất một nhiều loại cacbohiđrat nhất là glucozơ với mật độ a%. Giá trị của a là

A. 12

B. 16

C. 14

D. 18


Tại một xí nghiệp sản xuất, etanol được cấp dưỡng trường đoản cú tinh bột theo sơ đồ vật sau đây với công suất của tất cả quá trình là 60%:

Tinh bột → Glucozơ → Etanol

Toàn cỗ lượng etanol tiếp đến được điều chế thành rượu 40 o . Để cung cấp được 460 lkhông nhiều rượu 40 o đề xuất từng nào kg tinc bột (biết trọng lượng riêng biệt của etanol là 0,8 g/mL)?

A. 432,0

B. 259,2

C. 540,0

D. 324,0


Từ 1 kilogam gạo nếp (tất cả 80% tinch bột) Khi lên men và bác đựng đang nhận được V lít ancol etylic (rượu nếp) bao gồm nồng độ 45 ° . Biết công suất của quy trình lên men là 80% với cân nặng riêng rẽ của ancol etylic là 0,807 g/ml. Giá trị của V là

A. 1,0.

B. 2,4.

C. 4,6.

D. 2,0.


Từ 100 lít ancol etylic 40 độ (khối lượng riêng biệt của ancol etylic nguim hóa học là d = 0,8 g/ml) pha chế được bao nhiêu kilogam cao su thiên nhiên bumãng cầu (công suất cả quy trình là 75%)

A.14,087 kg

B.18,783 kg

C.25,043 kg

D.18,087 kg


Tiến hành lên men 4,8 kilogam dung dịch glucozơ độ đậm đặc a%, thu được 4,6 lkhông nhiều dung dịch ancol etylic 12 o . Biết khối lượng riêng biệt của ancol etylic là 0,8 g/mL và năng suất toàn thể quy trình lên men là 90%. Giá trị của a là

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *