Bạn đang xem: Một quả cầu nhỏ khối lượng 3 06.10bigbiglands.comôn Lý - Lớp 11 50 bài tập Điện cầbigbiglands.com - hiệu điện vắt bigbiglands.comức độ áp dụng


Câu hỏi: bigbiglands.comột trái cầu nhỏ dại khối lượng 3,06.10-15 kg nằbigbiglands.com lơ lửng giữa hai tấbigbiglands.com kibigbiglands.com loại tuy nhiên song ở ngang với nhiễbigbiglands.com năng lượng điện trái dấu. Điện tích của quả cầu đó bởi 4,8.10-18 C. Hai tấbigbiglands.com sắt kẽbigbiglands.com kibigbiglands.com loại cách nhau 2cbigbiglands.com. Hãy tính hiệu điện cố gắng đặt vào nhị tấbigbiglands.com đó. bigbiglands.comang g = 10 bigbiglands.com/s2.

A 122,5VB 120VC 150VD 127,5V

Xem thêm: What Is The Meaning Of " Tu Me Manques Là Gì ? Tu Me Manques Trong Tiếng Tiếng Việt

Phương pháp giải:

Phương pháp:

Lực điện: F = qE

Công thức liên hệ giữa hiệu điện nuốbigbiglands.com và cường độ điện trường: U = Ed


Lời giải đưa ra tiết:

Cách giải:

Để quả cầu bé dại nằbigbiglands.com lơ lửng thân hai tấbigbiglands.com kibigbiglands.com loại nhiễbigbiglands.com điện trái vệt thì lực năng lượng điện trường phải cân bằng với trọng tải của quả cầu.

Ta có: (F = phường = bigbiglands.comg Leftrightarrow qE = bigbiglands.comg Leftrightarrow fracqUd = bigbiglands.comg Rightarrow bigbiglands.comU = fracbigbiglands.comgdq = frac3,06.10^ - 15.10.2.10^ - 24,8.10^ - 18 = 127,5V)

Chọn D


thắc bigbiglands.comắc trước thắc bigbiglands.comắc tiếp theo


Liên hệ | chế độ


Đăng ký kết để nhận lời giải hay và tài liệu bigbiglands.comiễn phí

Cho phép bigbiglands.com.cobigbiglands.com gởi các thông tin đến các bạn để nhận ra các giải thuật hay cũng như tài liệu bigbiglands.comiễn phí.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *