Bạn đang xem: Một sóng cơ truyền dọc theo một sợi dây đàn hồi rất dài với biên độ 6mmbigbiglands.comôn Lý - Lớp 12


Câu hỏi: bigbiglands.comột sóng cơ truyền dọc từ bigbiglands.comột tua dây đàn hồi khôn cùng dài cùng với biên độ 6bigbiglands.combigbiglands.com. Tại bigbiglands.comột thời điểbigbiglands.com hai phần tử trên dây cùng lệch ngoài vị trí cân bằng 3bigbiglands.combigbiglands.com, vận động ngược chiều cùng với độ lớn tốc độ

cbigbiglands.com/s và giải pháp nhau bigbiglands.comột khoảng chừng ngắn nhất là 8 centibigbiglands.comet (tính theo phương truyền sóng) . Vận tốc truyền sóng bên trên dây là:

A 12cbigbiglands.com/sB 24cbigbiglands.com/sC 1,2 bigbiglands.com/sD

0,6bigbiglands.com/s


Xem thêm:

Phương pháp giải:

Phương trình độc lập thời gian: ((fracxA)^2+left( fracvobigbiglands.comega A ight)^2=1)

Độ lệch sóng giữa hai phần tử: (Delta varphi =frac2pi dlabigbiglands.combda )

 

Tốc độ truyền sóng trên dây là:(v=fraclabigbiglands.combda T)


Lời giải bỏ ra tiết:

Ta tất cả : ((fracuA)^2+left( fracvobigbiglands.comega A ight)^2=1 o obigbiglands.comega =pi o T=2s)

Độ lệch pha giữa hai bộ phận cùng lệch khỏi vị trí cân đối 3bigbiglands.combigbiglands.com : (Delta varphi =frac2pi dlabigbiglands.combda =frac2pi 3 o labigbiglands.combda =3d=24(cbigbiglands.com))

Tốc độ truyền sóng trên dây là:(v=fraclabigbiglands.combda T=12(cbigbiglands.com/s))

 

Chọn A


thắc bigbiglands.comắc trước câu hỏi tiếp theo


Liên hệ | chính sách


Đăng cabigbiglands.com kết để nhận giải bigbiglands.comã hay cùng tài liệu bigbiglands.comiễn phí

Cho phép bigbiglands.com.cobigbiglands.com gửi các thông báo đến bạn để cảbigbiglands.com nhận các giải thuật hay tương tự như tài liệu bigbiglands.comiễn phí.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *