tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

một thửa ruộng hình thang tất cả đáy khủng là 55m đáy nhỏ bằng 3/5 lòng lớn chiều cao bằng trung bình cộng 2 đáy.

Bạn đang xem: Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 55 m

a. Tính diện tính thửa ruộng đó

b biết rằng cứ 100m2 thì thu hoạch được 65 kilogam thóc hỏi trên thủa ruộng đó bạn ta thu hoạch được bao nhiêu kg thóc


*

Bài 24. Một thửa ruộng hình thang bao gồm đáy khủng là 55m, đáy nhỏ dại bằng 3/5 lòng lớn, chiều cao bằng trung bình cùng 2 đáy.

a) Tính diện tích thửa ruộng đó.

b) biết rằng cứ 100m2thì thu hoạch được 65 kg thóc. Hỏi bên trên thửa ruộng đó người ta thu hoạch được từng nào tạ thóc?


*

Đáp án:

Giải thích công việc giải:

Đáy nhỏ tuổi củathửa ruộng hình thang đó là : 55x3/5=33(m)

Chiều cao thửa ruộng hình thang sẽ là : (55+33):2=44(m)

Diện tích thửa ruộng hình thang đó là : (55+33)x44:2=1936(m2)

Trên thửa ruộng đó tín đồ ta thu hoạch được số tạ thóc là : 1936:100x65=1258,4(kg)

Đổi : 1258,4=12,584(tạ)

Đáp số : a.1936m2

b.12,584 tạ thóc


Đáy bé dại của thửa ruộng hình thang đó là :

55x3/5=33(m)Chiều cao thửa ruộng hình thang đó là :

(55+33):2=44(m)Diện tích thửa ruộng hình thang đó là :

(55+33)x44:2=1936(m2)Trên thửa ruộng đó tín đồ ta thu hoạch được số tạ thóc là :

1936:100x65=1258,4(kg)Đổi : 1258,4=12,584(tạ)


một thửa ruộng hình thang tất cả đáy to 85m,đáy nhỏ bằng 3/5 đáy lớn, chiều cao bằng trung bình cộng 2 đáy. A)tính diện tích thửa ruộng đó? b)người ta cấy lúa trên thửa ruộng,cứ 100m2 thu hoạch được 70kg thóc.Hỏi cả thửa ruộng thu hoạch bao nhiêu tấn thóc

Một thửa ruộng hình thang gồm đáy lớn dài 52m, đáy bé nhỏ bằng 75% lòng lớn. Chiều cao bằng trung bình cộng hai đáy.

a) Tính diện tích s thửa ruộng đó.

b) người ta cấy lúa bên trên thửa ruộng, vừa phải cứ 100m2 thu hoạch được 70kg thóc. Hỏi cả thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?


Đáy nhỏ nhắn của hình thang là :

52 x 75% = 39 (m)

Chiều cao của hình thang là:

( 52 + 39 ) :2 = 45,5 (m)

a) diện tích thửa ruộng chính là :

( 52 + 39 ) x 45,5 :2 = 2070,25 (m2)

b) Cả thửa ruộng thu hoạch được số thóc là:

2070,25 : 100 x 70 = 1449,175 (kg)

Đổi :1449,175kg = 14,49175 tạ

Đáp số : a)2070,25 m2

b)14,49175 tạ


Một thửa ruộng hình thang bao gồm đáy lớn bởi 70m. đáy bé bỏng bằng 4/5 đáy lớn, độ cao bằng trung bình cộng của nhì đáy. Tính diện tích s của thửa ruộng.Người ta cấy lúa trên thửa ruộng đó ttung bình cứ 100 mét vuông thu hoạch được 60 kg thóc .hỏi cả thửa ruộng kia thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc.

1 thửa ruộng hình thang bao gồm đáy lớn bằng 160m , đáy nhỏ nhắn bằng ba phần tư đáy khủng .Chiều cao bằng trung bình cộng của 2 lòng . Tín đồ ta sẽ trồng lúa trên thửa ruộng đó cùng cứ 100m2 thu hoạch được 64,5 kg thóc . Tính số thóc thu hoạch được bên trên thửa ruộng kia ?


1 . Một thửa ruộng hình thang bao gồm độ dài 2 đáy lấn lượt là 110m cùng 90,2m. độ cao bằng trung bình cùng của 2 đáy. Tính diện tích s thửa ruộng đó.

Xem thêm: Tên Thật Huyme - Bật Mí 15 Điều Thú Vị Về Vlogger Điển Trai Huyme

2 . Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 120m, đáy nhỏ bé bằng 2/3 đáy lớn. Đáy nhỏ xíu dài hơn độ cao 5m. Vừa phải cứ 100m vuông thu hoạch được 64,5kg thóc. Tính số kg thóc thu hoạch được bên trên thửa ruộng đó.


1. Tính diện tích s hình thang, biết trung bình cộng độ dài hai lòng là 4m 2dm; chiều cao là 2,5m.

2. Một thửa ruộng hình thang tất cả đáy phệ 120m, đáy bé bằng 2/3 đáylớn, độ cao bằng ba phần tư đáy bé,Tính diện tích thửa ruộng đó.

3. Cho hình thang ABCD có diện tích là 300m2. Tính tổng độ dài hai đáy, biết chiều cao hình thang là 12m.

4. Một thửa ruộng hình thang gồm đáy béo là 84m, đáy nhỏ bằng 85% đáylớn, độ cao bằng 2/3 đáy nhỏ. Mức độ vừa phải trongmột năm cứ 1ha thu được6500kg thóc. Tính số thóc nhận được trên thửa ruộng kia trong một năm.

5. Một thửa ruộng hình thang bao gồm đáy khủng 200m, đáy bé xíu bằng 4/5 đáy bự và nhiều năm hơnchiều cao là 10m. Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 60kg thóc. Hỏi trên thửa ruộng đó tín đồ ta thu được bao nhiêu tạ thóc?

Xin lỗi nhưng các bạn giúp mình được ko?


Lớp 5 Toán
1
0
Gửi bỏ

tính theo cách làm hình thang s=1/2h (a+b)


Đúng 0

bình luận (0)

một thửa ruộng hình thang tất cả đáy bé bỏng là 90m lòng lớn bởi 5/3 đáy nhỏ nhắn và chiều cao bằng trung bình cộng 2 lòng trung bình cứ 100m2 thì thu hoạch được 65kg thóc hỏi cả thửa ruộng kia thu hoạch được từng nào tạ thóc


Lớp 5 Toán
8
0
Gửi hủy

Đổi 65 kg = 0,65 tạ

Đáy phệ của hình thang là :

90 : 3 x 5 = 150 ( m )

Chiều cao thửa ruộng là :

( 90 + 150 ) : 2 = 120 ( m )

Diện tích thửa ruộng là :

( 90 + 150 ) x 120 : 2 = 14400 ( m2)

Cả hai thửa ruộng thu hoạch được số tạ thóc là :

14400 : 100 x 0,65 = 93,6 ( tạ )

Đáp số : 93,6 tạ


Đúng 0

bình luận (0)

đổi65 kg =0,65 tạ

đáy khủng của hình thang là: 90 : 3 x 5=150﴾m﴿

chiều cao của hìnhthang là: ﴾90+150﴿:2=120﴾m﴿

diện tích của hình thang là: ﴾90+150﴿ x 120﴿: 2=14400﴾m2 ﴿

cả thửa ruộng đó thu được số tạ thóc là: 14400 : 100 x 0,65=93,6﴾tạ﴿

đáp số: 93,6 tạ


Đúng 0
phản hồi (0)

Đáy mập hình thang là:

90:3x5=150(m)

Chiều cao hình thanglà:

(150+90):2=120(m)

Diện tích hình thang là:

(150+90)x120:2=14400(m2)

So gao thu duoc la:

14400:100x65=9360(kg)=93,6 ta

dap so : 93,6 ta


Đúng 0
phản hồi (0)

Một thửa ruộng hình thang bao gồm đáy to 120m, đáy bé nhỏ bằng 2/3đáy lớn, độ cao bằng 3/4 đáybé.a) Tính diện tích s thửa ruộng đó. B) Thửa ruộng kia thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc? (biết cứ 100m2 chiếm được 72,5 kilogam thóc)


Lớp 5 Toán
1
0
gởi Hủy

Đáy bé:

120 x 2/3 = 80(m)

Chiều cao:

80 x 3 phần tư = 60(m)

a) diện tích thửa ruộng:

(120+80) x 60 : 2= 6000(m2)

b) Lượng thóc thu hoạch được:

6000: 100 x 72,5= 4350(kg)


Đúng 7

comment (0)

Một thửa ruộng hình thang bao gồm đáy phệ 120m, đáy nhỏ bé bằng 2/3 đáy lớn. Đáy nhỏ nhắn dài hơn chiều cao 5m. Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 64,5 kilogam thóc. Tính số ki – lô – gam thóc thu hoạch được bên trên thửa ruộng đó.


Lớp 5 Toán
1
0
Gửi hủy

Đáy nhỏ xíu dài: 120 x 2 3 = 80 (m)

Chiều cao dài: 80 - 5 = 75 (m)

Diện tích thửa ruộng là:

( 120 + 80 ) x 75 2 = 7500 (c m 2 )

7500c m 2 thì đối với 100c m 2 thì gấp:

7500 : 100 = 75 (lần)

Số thóc thu hoạch trên thửa ruộng kia là:

64,5 x 75 = 4837,5 (kg)

Đáp số: 4837,5kg


Đúng 0

comment (0)

Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
bigbiglands.com

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *