Một thửa ruộng hình thang bao gồm lòng to 120m , đáy bé nhỏ bằng 2/3 lòng bự.Đáy nhỏ nhắn dài ra hơn nữa độ cao 5m . Trung bình cứ 100m vuông thu hoạch được 64,5 kilogam thóc .Tính số ki-lô-gam thóc thu hoạch được bên trên thửa ruộng đó.Bạn vẫn xem: Một thửa ruộng hình thang có lòng lớn 120m lòng nhỏ bé bởi 2/3 đáy phệ lòng bé bỏng dài hơn nữa chiều cao 5 m

Giúp mik nha ai nkhô nóng mik tick


*

Đáy nhỏ bé của thửa ruộng gồm độ lâu năm là:

120 x(frac23)= 80 ( m )

Chiều cao của thửa ruộng có độ lâu năm là:

80 - 5 = 75 ( m )

Diện tích thửa ruộng là:

(fracleft(120+80 ight)x752)= 7500 ( m2)

Số kilogam thóc thu hoạch được bên trên thửa ruộng là:

7500 : 100 x 64,5 =4837,5 ( kilogam )

Đáp số : 4837,5 kilogam thóc


*

Đáy bé của thửa ruộng đó là :

1trăng tròn : 3 x 2 = 80 ( m )

Chiều cao của thửa ruộng là :

80 - 5 = 75 ( m )

Diện tích thửa ruộng là :

( 80 + 1trăng tròn ) x 75 : 2 = 7500 ( mét vuông )

Số Thóc thu được là :

7500 : 100 x 64,5 = 4837 ,5 ( kg )

Đáp số : 4837 , 5 kg

Đáy bé bỏng dài là :

120 x(frac23)=80 ( m )

Chiều cao dài là :

( 80 - 5 ) :2 = 37,5 ( m )

Diện tích thửa ruộng là :

( 120 + 80 ) x 37,5 : 2 = 3750 ( m2 )

Số thóc thu hoạch được là :

64,5 x 3750 ; 100 = 168,75 ( kilogam )

Đáp số : 168,75 kilogam thóc

Nếu đúng thì tk mang đến mik nhé !!!

đáy bé nhỏ thửa ruộng là:

1trăng tròn chia 3 nhân 2 =80

độ cao thửa ruộng là:

80 - 5 = 75

diện tích thửa ruộng là:

nhân 75 phân tách 2 = 7500

số kilogam thóc thu hoạch được là :

7500 phân tách 100 nhân 64,5 = 4837,5

thay đổi với đáp số bạn từ làm nhé .dễ dàng mà

lòng nhỏ nhắn 80m

độ cao 75m

S thửa ruộng hinch thang 7500m2

số thóc chiếm được 4837,5kilogam thay đổi 48,375 tạ

Đ/S ......

Bạn đang xem: Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là

Một thửa ruộng hình thang bao gồm đáy to 120m, lòng nhỏ nhắn bởi 2/3 đáy lớn. Đáy bé dài hơn chiều cao 5m. Trung bình cứ 100mét vuông thu hoạch được 64,5 kilogam thóc. Tính số ki – lô – gam thóc thu hoạch được bên trên thửa ruộng kia.

Một thửa ruộng hình thang có đáy béo 120m, lòng bé xíu bằng 2/3 lòng Khủng. Đáy bé bỏng dài thêm hơn nữa chiều cao 5m. Trung bình cứ đọng 100m2 thu hoạch được 64,5 kg thóc. Tính số ki – lô – gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng kia.

Một thửa ruộng hình thang gồm lòng bự 120m đáy bé bỏng bởi 2/3 lòng béo. Đáy nhỏ bé dài ra hơn nữa độ cao 5m. Trung bình cđọng 100 m2 thu hoạch được 64,5 kg thóc. Tính số ki-lô-gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó?

Một thửa ruộng hình thang tất cả đáy lớn 120m, lòng nhỏ bé bằng 2/3 lòng to . Đáy nhỏ xíu dài hơn nữa độ cao 5m. Trung bình cứ 100m vuông thu hoạch được 64,5 kilogam thóc. Tính số thóc thu hoạch bên trên thửa ruộng đó.

Xem thêm: Pick Up Lines Là Gì - 5 Cụm Từ Hay Dùng Để Tán Tỉnh

Một thửa ruộng hình thang bao gồm đáy bự 120m, lòng bé xíu bằng 2/3đáy phệ. Đáy nhỏ xíu dài thêm hơn chiều cao 5 m. Trung bình cđọng 100m2thu hoạch được 64,5 kg thóc. Tính số ki-lô-gam thóc thu hoạch được bên trên thửa ruộng đó.

Một thửa ruộng hình thang tất cả lòng mập 120m, đáy nhỏ bé bằng(frac23)đáy béo. Đáy bé nhỏ dài ra hơn nữa độ cao 5m. Trung bình cứ đọng 100m2thu hoạch được 64,5 kg thóc. Tính số ki-lô-gam thóc thu hoạch được bên trên thửa ruộng đó.

Một thửa ruộng hình thang có đáy Khủng 120m,đáy nhỏ bé bởi 2 phần3 đáy lớn.Đáy nhỏ xíu dài hơn nữa chiều cao 5m .Trung bình cđọng 100 mét vuông thu hoạch được 64.5kg thóc .Tính số kg thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó

Một thửa ruộng hình thang gồm lòng Khủng 120m,đáy nhỏ xíu bởi 2/3 đáy bự .Đáy bé xíu dài thêm hơn chiều cao 5m .Trung bình cđọng 100m2thu hoạch được 64,5kilogam thóc .Tính số ki-lô-gam thóc thu hoạch trên thửa ruộng đó.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *