Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một thửa ruộn hình thang gồm lòng mập =30m,đáy bé nhỏ =3/5 lòng mập ,chiều cao=2/5 đấy béo .tính diện tích S thửa ruộng hình thang đó .thửa ruộng kia thu hoạch được bao nhiêu ki-lô -gam thóc ,biết mỗi ha thu được 7T thóc

 


*

Bài giải

Đáy nhỏ nhắn của thửa ruộng hình thang là: 30 x 3/5 = 18 (m)

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là: 30 x 2/5 = 12 (m)

Diện tích thửa ruộng hình thang đó là: (30+18) x 12 : 2 = 288 (m2)

Đổi 288 m2= 2,88 ha

Thửa ruộng kia thu hoạch được số thóc là: 2,88 x 7 = 20,16 (tấn)

Đổi trăng tròn,16T = 20160 kg

Đáp số: _2,88 ha

_20160 kg


*

1)Một thửa ruộng hình thang bao gồm đáy Khủng 120m, đáy bé xíu bởi 2/3 đáy to. lòng bé thêm hơn chiều cao 5m. Trung bình cứ 100mét vuông thu hoạch được 64,5kilogam thóc. Hỏi cả hai thửa ruộng kia thu hoạch được từng nào ki-lô-gam thóc ?

2)Một khu đất nền hình thang tất cả diện tích S 1628mét vuông, độ cao 45,5m. Tính độ lâu năm của lòng bé bỏng, lòng mập, biết lòng bé bỏng bằng 2/3 đáy Khủng.

Bạn đang xem: Một thửa ruộng hình thang có đáy

3)Một cái cửa sổ hình thang gồm diện tích S 508,95dmét vuông, chiều cao 32,4dm. Tính độ lâu năm mỗi lòng, biết đáy bự bởi 5/2 đáy bé xíu.


5 . Một thửa ruộng hình thang gồm đáy bé là 180 m , đáy béo bằng11/9đáybé bỏng , chiều cao bởi 5/11 đáymập . Hỏi : .

a , Diện tích của thửa ruộng hình thang là từng nào ha .

b , Cứ đọng 10 ha thu hoạch được 60 tấn thóc . Hỏi trên thửa ruộng kia fan ta thu hoạch được từng nào tấn thóc


Một thửa ruộng hình thang bao gồm đáy bé là 30m, đáy Khủng cấp 4 lần đáy bé với chiều cao kém đáy bé nhỏ 5m. Tính:

A) Diện tích hình thang?

B) Biết cđọng 100m vuông chiếm được 60kg thóc. Hỏi bên trên cả thửa ruộng kia thu hoạch được từng nào tấn thóc?


một thửa ruộng hình thang tất cả đáy bé nhỏ nhiều năm 36m, đáy to dài 48m và độ cao 30m. Trung bình cứ đọng 100m vuông thu hoạch được 75 kg thóc. Hỏi thửa ruộng kia thu hoạch được tất cả từng nào ki-lô-gam thóc?


Một thửa ruộng hình thang gồm lòng bé bỏng 25m. Đáy lớn bằng 7 5 đáy nhỏ xíu. Chiều cao 15m.

a) Tính diện tích thửa ruộng.

Xem thêm: Nêu Vai Trò Của Nước Và Muối Khoáng Đối Với Cây, Bài 1 Trang 37 Sgk Sinh Học 6

b) Trên thửa ruộng cứ 5 m 2 thu 7 kilogam thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng chiếm được bao nhiêu ki – lô – gam thóc?


Một thửa ruộng hình thang tất cả lòng lớn 120m, lòng bé bỏng bởi 2/3 đáy béo. Đáy bé dài ra hơn nữa độ cao 5m. Trung bình cứ 100mét vuông thu hoạch được 64,5 kilogam thóc. Tính số ki – lô – gam thóc thu hoạch được bên trên thửa ruộng kia.


Một thửa ruộng hình thang gồm đáy mập 120m, đáy nhỏ nhắn bằng 2/3 đáy lớn. Đáy bé bỏng dài ra hơn nữa chiều cao 5m. Trung bình cứ đọng 100m2 thu hoạch được 64,5 kilogam thóc. Tính số ki – lô – gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó.


Một thửa ruộng hình thang bao gồm đáy nhỏ bé 26m, đáy lớn hơn lòng bé nhỏ 8m, lòng bé nhiều hơn độ cao 6m. Trung bình cứ 100 m 2 thu hoạch được 70,5kilogam thóc. Hỏi thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc bên trên thửa ruộng đó ?


1. Tính diện tích hình thang, biết mức độ vừa phải cùng độ dài nhị đáy là 4m 2dm; chiều cao là 2,5m.

2. Một thửa ruộng hình thang bao gồm đáy phệ 120m, đáy nhỏ bé bởi 2/3 đáymập, chiều cao bởi ba phần tư lòng bé,Tính diện tích S thửa ruộng đó.

3. Cho hình thang ABCD gồm diện tích là 300m2. Tính tổng độ dài hai đáy, biết độ cao hình thang là 12m.

4. Một thửa ruộng hình thang tất cả lòng bự là 84m, đáy nhỏ bởi 85% đáylớn, chiều cao bởi 2/3 đáy nhỏ tuổi. Trung bình trong1 năm cứ 1ha thu được6500kilogam thóc. Tính số thóc chiếm được trên thửa ruộng kia vào 1 năm.

5. Một thửa ruộng hình thang bao gồm đáy phệ 200m, lòng bé nhỏ bằng 4/5 đáy lớn với dài hơnchiều cao là 10m. Trung bình cứ 100mét vuông thu hoạch được 60kilogam thóc. Hỏi trên thửa ruộng kia bạn ta nhận được bao nhiêu tạ thóc?

Xin lỗi dẫu vậy chúng ta giúp mình được ko?


Lớp 5 Toán thù
0
0

Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)


Khoá học tập bên trên Online Math (olm.vn)


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *