tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một tổ cung ứng theo kế hoạch hàng ngày phải tiếp tế 50 sản phẩm. Khi thực hiện từng ngày tổ cung ứng 57 sản phẩm. Vày đó, tổ đã xong trước kế hoạch một ngày và còn thừa mức 13 sản phẩm. Hỏi theo kế hoạch, tổ buộc phải sản xuất từng nào sản phẩm?


*

Gọi x (sản phẩm) là số ngày tổ sản xuất sản phẩm theo kế hoạch, x nằm trong N*Số sản phẩm tổ tiếp tế theo kế hoạch: 50x (sản phẩm)Số ngày tổ sản xuất sản phẩm ở thực tế: x - 1 (ngày)Số sản phẩm tổ thêm vào theo thực tế: 57(x - 1) (sản phẩm)Vì sinh sống thực tế, tổ cấp dưỡng được thành phầm vượt mức planer là 13 sản phẩm nên ta bao gồm phương trình:57(x - 1) - 13 = 50x 57x - 57 - 13 = 50x 57x - 50x= 57 + 13 7x = 70 => x = 10 (TMĐK)Vậy theo kế hoạch, tổ buộc phải sản xuất 50x = 50.10 = 500 (sản phẩm)


*

Gọi số thành phầm theo kế hoạc tổ cấp dưỡng là x (sản phẩm)

Điều kiện: x nguyên dương, x > 57

Thời gian dự dịnh theo kế hoạch là: x/50 (ngày)

Số sản phẩm về sau là: x + 13 (sản phẩm)

Thời gian thực tiễn tổ chế tạo là:

*

Theo đề ta có phương trình:

*

⇔ 57x - 50(x + 13) = 2850

⇔ 57x - 50x - 650 = 2850

⇔ 7x = 3500 ⇔ x = 500 (TMĐK)

Vậy theo kế hoạch tổ cấp dưỡng là 500 sản phẩm.

Bạn đang xem: Một tổ sản xuất theo kế hoạch mỗi ngày phải sản xuất 50 sản phẩm

#kin

~~hok tốt~~


Gọi số sản phẩm theo kế hoạc tổ thêm vào là x (sản phẩm)

Điều kiện: x nguyên dương, x > 57

Thời gian dự dịnh theo kế hoạch là: x/50 (ngày)

Số thành phầm về sau là: x + 13 (sản phẩm)

Thời gian thực tế tổ tiếp tế là:

(fracx+1357)ngày

Theo đề ta tất cả phương trình:

(fracx50-fracx+1357=1)

⇔ 57x - 50(x + 13) = 2850

⇔ 57x - 50x - 650 = 2850

⇔ 7x = 3500 ⇔ x = 500 (TMĐK)

Vậy theo chiến lược tổ sản xuất là 500 sản phẩm.

#kin

~~hok tốt~~


Một tổ sản xuất theo kế hoạch mỗi ngày phải cấp dưỡng 50 sản phẩm. Khi thực hiện hàng ngày tổ cung cấp 57 sản phẩm. Do đó, tổ đã hoàn thành trước kế hoạch một ngày và còn vượt mức 13 sản phẩm. Hỏi theo kế hoạch, tổ đề nghị sản xuất bao nhiêu sản phẩm?


Gọi số thành phầm theo kế hoạc tổ phân phối là x (sản phẩm)

Điều kiện: x nguyên dương, x > 57

Thời gian dự dịnh theo kế hoạch là: x/50 (ngày)

Số thành phầm về sau là: x + 13 (sản phẩm)

Thời gian thực tiễn tổ phân phối là:

*

Theo đề ta tất cả phương trình:

*

⇔ 57x - 50(x + 13) = 2850

⇔ 57x - 50x - 650 = 2850

⇔ 7x = 3500 ⇔ x = 500 (TMĐK)

Vậy theo chiến lược tổ cấp dưỡng là 500 sản phẩm.


Một tổ cung ứng theo kế hoạch mỗi ngày phải tiếp tế 50 sản phẩm. Khi thực hiện hàng ngày tổ cung cấp 57 sản phẩm. Vì đó, tổ đã xong xuôi trước kế hoạch một ngày và còn vượt mức 13 sản phẩm. Hỏi theo kế hoạch, tổ nên sản xuất từng nào sản phẩm?


https://vietjack.com/de-kiem-tra-lop-8/de-kiem-tra-hoc-ki-2-toan-8-de-2.jsp

Link vấn đáp kím t i c k đây


Gọi số thành phầm mà tổ buộc phải sản xuất theo kế hoạch là : x ( x > 0)

Thời gian dựđịnh làm cho là :(fracx50)

Số sản phẩm thực tế là : x + 13

Thời gian thực tiễn là :(fracx+1357)

Vì tổđã hoàn thành trước chiến lược là :1 ngày

Ta bao gồm phương trình :

(fracx50-fracx+1357=1)

(Leftrightarrow)(frac57x2850-frac50.left(x+13 ight)2850=frac28502850)

(Leftrightarrow)57x - 50x - 650 = 2850

(Leftrightarrow)7x = 2850 + 650

(Leftrightarrow)7x = 3500

(Leftrightarrow)x = 500

Vậy theo chiến lược tổ đề xuất sản xuất số thành phầm là ; 500 sản phẩm


Đúng 1
comment (0)

Một tổ cung ứng theo kế hoạch hàng ngày phải cung ứng 50 sản phẩm. Khi tiến hành tổ đã tiếp tế được 57 sản phẩm một ngày. Cho nên đẫ xong trước kế hoạch một ngày và còn vượt mức 13 sản phẩm. Hỏi theo chiến lược tổ phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm?


Lớp 8 Toán
2
0
Gửi diệt

gọi số sản phẩm theo kế hoạch cần sản xuất là x

thực tế sản xuất được x+13

số ngày phair triển khai theo chiến lược là x/50

số ngày thực hiện theo thực tế là (x+13)/57

vì thực tế chấm dứt trước kế hoạch một ngày đề xuất ta bao gồm pt

x/50-(x+13)/57=1 ( bấm máy vi tính kím nghiệm mang đến lẹ ahihi)

giải phương trình ta được x=500

vậy kế hoạch phải sản xuất 500 sản phẩm


Đúng 0

phản hồi (0)

gọi số sản phẩm theo kế hoạch đề nghị sản xuất là

x thực tế sản xuất đc x+13

số ngày phảithực hiện tại theo planer là x/50

số ngày tiến hành theo thực tiễn là ﴾x+13﴿/57

vì thực tế hoàn thành trước planer một ngày bắt buộc ta gồm pt

x/50‐﴾x+13﴿/57=1

giải phương trình ta được x=500

vậy kế hoạch đề xuất sản xuất 500 sản phẩm


Đúng 0
bình luận (0)

Một tổ thêm vào theo kế hoạch mỗi ngày phải phân phối 50 sản phẩm. Khi thực hiện tổ đã phân phối được 57 thành phầm một ngày. Bởi đó ngừng trước kế hoạch 1 ngày và còn thừa mức 13 sản phẩm. Hỏi theo chiến lược tổ sản xuất bao nhiêu sản phẩm?

A. 550

B. 400

C. 600

D. 500


Lớp 8 Toán
1
0
Gửi diệt
Đúng 0

phản hồi (0)

Bài 23:Một tổ cung cấp theo kế hoạch hằng ngày phải sản xuấ 50 sản phẩm. Khi tiến hành tổ đã cấp dưỡng được 57 thành phầm một ngày. Bởi đó ngừng trước kế hoạch 1 ngày và còn quá mức 13 sản phẩm. Hỏi theo kế hoạch tổ sản xuất từng nào sản phẩm?

A. 550

B. 400

C. 600

D. 500

Bài 24:Một xưởng dệt theo kế hoạch mõi ngày bắt buộc dệt được 30 áo. Trong thực tế hằng ngày xưởng dệt được 40 áo nên đã hoàn thành trước thời hạn 3 ngày, hình như còn làm cho thêm được đôi mươi chiếc cáo nữa. Số sản phẩm thực tế có tác dụng được là:

A. 420

B. 440

C. 500

D. 450

Bài 25:Một quá trình được giao mang lại hai người. Người thứ nhất rất có thể làm xong các bước một bản thân trong 24 giờ. Lúc đầu, người thứ nhất làm một mình và saugiờ tín đồ thứ hai thuộc làm. Hai tín đồ làm bình thường tronggiờ thì xong công việc. Hỏi trường hợp làm 1 mình thì bạn thứ hai cần bao thọ để xong xuôi công việc.

A. 19 giờ

B. 21 giờ

C. 22 giờ

D. 20 giờ


Lớp 8 Toán bài 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trình.
2
0
Gửi diệt

Bài 23:

Gọi số thành phầm mà tổ phân phối là x

Theo bài ra ta tất cả PT:

(dfracx50-dfracx+1357=1)

Giải PT ra ta được x= 500

=> lựa chọn D

Bài 24:

Gọi số sản phẩm dự định làm được là x(sản phẩm)

Theo bài xích ra ta gồm PT:

(dfracx30-dfracx+2040=3)

Giải PT trên ta được x=420 (sản phẩm)

=>Số sp thực tế làm được là : 420+20=440(sản phẩm)

=>chọn B.

Xem thêm: Wakanda Forever Là Gì ? Wakanda Đã Mất Đi Một Vị Vua Wakanda Là Gì

Bài 25: thiếu hụt dữ kiện


Đúng 0

comment (0)

Chọn D


Đúng 0
bình luận (0)
một tổ sản xuất theo kế hoạch hàng ngày phải thêm vào 50 sản phẩm.Khi triển khai , hằng ngày tổ cung cấp được 57 sản phẩm.Do kia tổ đã ngừng trước kế hoạch 1 ngày và còn vượt mức 13 sản phẩm .Hỏi theo chiến lược ,tổ đề xuất sản xuất bao nhiêu thành phầm ?
Lớp 8 Toán Violympic toán 8
2
0
Gửi bỏ

Gọi số sản phẩm theo chiến lược là:x (sản phẩm, x >0)

Số ngày dự tính làm :(dfracx50left(ngày ight))

Số ngày thực tiễn làm :(dfracx+1357left(ngày ight))

Theo bài xích ta có:(dfracx50-dfracx+1357=1)

(Leftrightarrowdfrac57x2850-dfrac50x+6502850=dfrac28502850)

(Leftrightarrow57x-50x-650=2850)

(Leftrightarrow7x=3500Leftrightarrow x=500)

Vậy theo chiến lược tổ nên làm 500 sản phẩm


Đúng 1

comment (0)

gọi số ngàysản xuất sảnphẩmlà : x(ngày);( x dương).

=> thực tiễn tổ đã chấm dứt kế hoạch là: x-1 ( ngày).

=> số sản phầm dự định cần phân phối là: 50x (sp)

=> số sản phẩm thực tế đã sx là: 57(x-1) (sp).

và thừa mức 13 sp so vs dự định.

=> ta bao gồm pt: 57(x-1)-50x=13

=> x=10 ( ngày)

vậy số sản phẩm cần sx theo kế hoạch là: 10.50=500 (sp).


Đúng 1
bình luận (0)

Một tổ cấp dưỡng theo kế hoạch mỗi ngày phãi cung ứng 50 sản phẩm. Khi thực hiện, mỗi tổ đã chế tạo được 57 sản phẩm. Cho nên tổ đã hoàn thành trước kế hoạch 1 ngày và còn vượt mức 13 sản phẩm. Hòi theo kế hoạch tổ nên sản xuất từng nào sản phẩm

Giải bằng phương pháp lập phương trình


Lớp 8 Toán
0
0
Gửi hủy

Một tổ chức triển khai sản xuất theo kế hoạch mỗi ngày, phân phối 50sản phẩm. Khi tiến hành tổ đã cung ứng được 57sản phẩm một ngày. Cho nên vì vậy đã chấm dứt trước chiến lược một ngày và nhỏ vượt mức 13 sản phẩm. Hỏi theo kế hoạch tổ cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm ??

Giúp với


Lớp 8 Toán
0
0
nhờ cất hộ Hủy

một tổ tiếp tế theo kế hoạch hằng ngày phải tiếp tế 40 sản phẩm. Khi thực hiện tổ đã thêm vào được 45 thành phầm một ngày. Cho nên vì vậy đã chấm dứt trước kế hoạch một ngày và còn thừa mức 30 sản phẩm. Hỏi theo kế hoạch tổ phải sản xuất từng nào sản phẩm


Lớp 8 Toán
2
0
nhờ cất hộ Hủy

Gọi(x)(ngày)là số ngàytheo kế hoạch tổ phải làm(x > 1)

(Rightarrow)Số thành phầm theo planer là(40x)(sản phẩm)

Số ngày thực tế đã làm:(x-1)(ngày)

Số sản phẩm thực tế vẫn làm:(45.left(x-1 ight))(sản phẩm)

Theo đề bài, ta tất cả phương trình:

(45.left(x-1 ight)-40x=30)

(Leftrightarrow45x-45-40x=30)

(Leftrightarrow5x=30+45)

(Leftrightarrow5x=75)

(Leftrightarrow x=dfrac755)

(Leftrightarrow x=15)

Vậy theo chiến lược tổ cần sản xuất 40.15 = 600 sản phẩm


Đúng 1

comment (0)

Gọi số ngày tổ phân phối dự định làm theo kế hoạch là x ngày(left(x>2 ight))

Số thành phầm sản xuất theo planer là(40x)

Số ngày thực tế thao tác là (x-2)(ngày)

Số thành phầm thực tế đã làm là(45left(x-2 ight))

Theo đề bài xích , ta tất cả phương trình :

(45left(x-2 ight)=40x+5)

(Rightarrow45x-90=40x+5)

(Rightarrow5x=95)

(Rightarrow x=19)

Số sản phẩm phải cấp dưỡng theo planer là

(40.19=760)( thành phầm )


Đúng 1
bình luận (0)
olm.vn hoặc hdtho
bigbiglands.com

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *