*

Một vật bé dại có khối lượng 500 g giao động điều hòa dưới tác dụng của một lực kéo về tất cả biểu thứcF=-0,8cos4t(N)(t đo bởi s). Xấp xỉ của vật tất cả biên độ là

A.

Bạn đang xem: Một vật nhỏ có khối lượng 500g

8cm

B. 6cm

C. 12cm

D. 10cm


*

*


Một vật nhỏ dại có cân nặng 500 g xấp xỉ điều hòa dưới công dụng của một khả năng kéo về bao gồm biểu thứcF=−0,96cos(4t+π/4)(N) (t đo bởi s). Giao động của vật tất cả biên độ là

A.8 cm.

B.6 cm.

C.12 cm.

D.10 cm.


Một vật nhỏ tuổi có cân nặng 500 g xấp xỉ điều hòa dưới chức năng của một sức lực kéo về gồm biểu thứcF=0,8cos(4t) N. Giao động của vật tất cả biên độ là

A. 6 cm.

B. 12 cm.

C. 8 cm.

D. 10 cm.


Một vật bé dại có trọng lượng 500 g dao động điều hòa dưới chức năng của một khả năng kéo về bao gồm biểu thức F =-0,8cos 4t (N). Giao động của vật bao gồm biên độ là

A. 6 cm.

Xem thêm:

B. 12 cm.

C. 8 cm.

D. 10 cm.


Một vật nhỏ có trọng lượng 500 g xê dịch điều hoà dưới tác dụng của một sức lực kéo về có biểu thức F = -0,8cos4t (N). Biên độ xấp xỉ của thiết bị là

A. 8 cm. B. 6 cm. C. 12 cm. D. 10 cm


Một hóa học điểm có khối lượng 500 g xê dịch điều hòa dưới tính năng của một khả năng kéo về có biểu thức F = -0,8cos(4t) N. Biên độ xấp xỉ của hóa học điểm bằng:

A. 10 cm.

B. 6 cm.

C. 8 cm.

D. 12 cm.


Một nhỏ lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 100 g với lò xo bao gồm độ cứng 40 N/m được ném lên mặt phẳng ở ngang không ma sát. Vật nhỏ tuổi đang nằm yên ở phần cân bằng, trên t = 0, tác dụng lực F = 2 N lên vật nhỏ (hình vẽ) cho con lắc xấp xỉ điều hòa đến thời điểmt=π3(s)thì chấm dứt tác dụng lực F. Dao động điều hòa của bé lắc sau khi không thể lực F chức năng có quý giá biên độ gần quý hiếm nào duy nhất sau đây:

A. 9cm

B. 7cm

C. 5cm

D. 11cm


Một bé lắc solo gồm đồ vật có cân nặng m, dây treo bao gồm chiều dài l = 2m, rước g = π2. Nhỏ lắc giao động điều hòa dưới công dụng của ngoại lực gồm biểu thức F = F0cos(ωt + π/2)( N). Nếu chu kỳ luân hồi T của ngoại lực tăng từ bỏ 1s lên 3s thì biên độ xấp xỉ của thứ sẽ:

A. Tăng rồi giảm

B. Chỉ giảm

C. Giảm rồi tăng

D. Chỉ tăng


Dưới tính năng của một lực bao gồm dạng: F = 0,8cos(5t - π/2)N. Trang bị có trọng lượng m = 400g, giao động điều hòa. Biên độ giao động của đồ là:

A. 32cm.

B. 20cm.

C. 12cm.

D. 8cm.


Một nhỏ lắc lò xo có vật nhỏ dại có cân nặng 100 g với lò xo bao gồm độ cứng 40 N/m được đặt trên mặt phẳng nằm ngang ko ma sát. Vật nhỏ dại đang nằm yên ở vị trí cân bằng, trên t = 0, tác dụng lực F = 2 N lên vật nhỏ dại (hình vẽ) cho con lắc dao động điều hòa đến thời điếmt=π3thì ngừng tác dụng lực F. Dao dộng cân bằng của nhỏ lắc sau khi không còn lực F chức năng có quý giá biên độ gần quý giá nào độc nhất sau đây:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *