Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Một xe máy đi từ a lúc 8 giờ 37 phút

*

Một xe cộ thiết bị đi trường đoản cú A dịp 8 tiếng 37 phút cùng với vận tốc 36km/giờ .Đến 11 giờ đồng hồ 7 phút ít một ô tô cũng chạy tự A đi theo xe thứ cùng với gia tốc 54km/tiếng .Hỏi xe hơi đi kịp xe pháo trang bị cơ hội mấy giờ ?


*

Thời gian xe vật dụng đi trước ô tô là

11 giờ đồng hồ 7 phút - 8 tiếng 37 phút = 2 giờ khoảng 30 phút

= 2,5 giờ

Quãng đường xe cộ đồ vật đi trước ô tô là

36 x 2,5 = 90 ( km )

Hiệu vận tốc của nhị xe là

54 - 36 = 18 ( km/giờ đồng hồ )

Thời gian hai xe pháo gặp nhau là

90 : 18 = 5 ( giờ )

Ô sơn đuổi kịp xe sản phẩm công nghệ thời điểm :

11 giờ đồng hồ 7 phút + 5 giờ đồng hồ = 16 giờ đồng hồ 7 phút

Đáp số 16 tiếng 7 phút


*

Thời gian của 2 thời khắc là :

11 giờ 7 phút ít - 8 giờ đồng hồ 37 phút ít =2 tiếng 1/2 tiếng =2,5 giờ

Quãng mặt đường bạn kia cần đi là :

2,5 x36=90 (km)

Ô tô đuổi theo kịp xe trang bị sau :

90 : (54-36)=5 giờ

ĐS :5 giờ


Một xe cộ thiết bị đi từ bỏ A thời điểm 8 giờ đồng hồ 37 phút với vận tốc 36km/tiếng. Đến 11 giờ đồng hồ 7 phút ít một xe hơi cũng đi từ bỏ A xua theo xe cộ thứ với gia tốc 54km/giờ đồng hồ. Hỏi ô tô đuổi kịp xe pháo thiết bị thời gian mấy giờ?


Xem thêm:

một xe pháo đồ vật đi tự A dịp 8 tiếng 37 phút cùng với vận tốc 36km/giờ. mang lại 11 giờ 7 phút một ô tô cũng đi tự A xua đuổi theo xe pháo đồ vật cùng với tốc độ 54km/giờ đồng hồ. Hỏi ô tô theo kịp xe pháo sản phẩm công nghệ thời điểm mấy giờ?


Một xe cộ vật dụng đi từ bỏ A dịp 8 giờ 37 phút với vận tốc 36km/tiếng. Đến 11 tiếng 7 phút một ô tô cũng đi từ A đuổi theo xe pháo sản phẩm công nghệ với gia tốc 54km/giờ đồng hồ. Hỏi xe hơi đuổi theo kịp xe cộ vật dụng dịp mấy giờ đồng hồ ?


một xe pháo thiết bị đi từ A dịp 8 giờ 37 phút cùng với tốc độ 36km/giờ đồng hồ . đến 11 giờ đồng hồ 7 phút một ô tô cũng đi tự A dduoir theo xe trang bị với gia tốc 54km/tiếng . hỏi ô tô dduoir kịp xe thiết bị cơ hội mấy giờ


Một xe cộ trang bị đi từ A thời gian 8 tiếng 37 phút ít cùng với gia tốc 36km/giờ .Đến 11 tiếng 7 phút , một xe hơi cũng đi tự A xua đuổi theo xe pháo thiết bị cùng với vận tốc 54km/giờ đồng hồ .Hỏi ô tô theo kịp xe cộ trang bị cơ hội mấy tiếng ?


Một xe thứ đi từ a thời điểm 8 giờ 37 phút cùng với vận tốc 36km/giờ. Đến 11 tiếng 37 phút ít một ô tô cũng đi từ bỏ a xua theo xe cộ đồ vật cùng với tốc độ 54km/giờ. Hỏi xe hơi đuổi kịp xe sản phẩm công nghệ cơ hội mấy giờ ?


Một xe cộ thứ đi trường đoản cú A thời điểm 8 tiếng 37 phút ít với tốc độ 36km/h. Đến 11 giờ đồng hồ 7 phút một ô tô cũng đi từ bỏ A xua theo xe pháo thiết bị cùng với gia tốc 54km/h. Hỏi ô tô theo kịp xe pháo vật dụng thời điểm mấy giờ đồng hồ ?


Một xe cộ sản phẩm từ bỏ đi tự a lúc 8 tiếng 37 phút cùng với vân tốc 36km/tiếng . Đến 11 giờ đồng hồ 7 phút ít , một xe hơi cũng đi từ bỏ a xua theo xe cộ vật dụng với gia tốc 54km/tiếng. Hỏi xe hơi đuổi kịp xe sản phẩm công nghệ thời gian mấy giờ ?


Một xe pháo sản phẩm công nghệ đi từ bỏ A lúc 8 giờ 37 phút cùng với vận tốc 36km/giờ . Đến 11 giờ 7 phút ít một ô tô cũng đi trường đoản cú A xua đuổi theo xe pháo đồ vật với vận tốc 54km/giờ đồng hồ . Hỏi xe hơi đuổi theo kịp xe thứ cơ hội mấy giờ. (Điền không thiếu thốn phương pháp giải )

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *