Tính tích điện tỏa ra khi tạo ra thành (1g)(_2^4He)từ những proton với notron. Cho thấy thêm độ hụt khối của hạt nhân (He) là (∆m = 0,0304u), (1u = 931 (MeV/c^2)); (1MeV = 1,6.10^-13(J)). Biết số Avôgađrô (N_A= 6,02.10^23 mol^-1), khối lượng mol của (_2^4He)là (4g/mol)

Bạn đang xem: năng lượng tỏa ra khi tạo nên thành 1 mol khí heli

Ta có:

+ tích điện tỏa ra khi tạo nên thành 1 nguyên tử (_2^4He)từ các proton và nơtron: (Delta mc^2)

+ (1g) (_2^4He)có số nguyên tử là: (N = n.N_A = dfracmMN_A = dfrac14.6,02.10^23 = 1,505.10^23)

+ năng lượng tỏa ra khi tạo ra thành (1g) (_2^4He)từ những proton với nơtron là:

(eginarraylQ = N.Delta mc^2 = 1,505.10^23.0,0304.931.c^2\ = 4,26.10^24MeV = 4,26.10^24.1,6.10^-13=6,82.10^11Jendarray)


Bạn đang xem: Năng lượng tỏa ra khi tạo thành 1 mol heli

*

*

Xem thêm: Apache Kafka Là Gì? Tìm Hiểu Và Ứng Dụng Apache Kafka Cho Hệ Thống Iot &Ndash; Smart Factory & Industrial Iot Vietnam

*

*

*

Xét đồng vị Côban (_27^60Co)hạt nhân có trọng lượng mCo = 59,934u. Biết khối lượng của các hạt: mp= 1,007276u, mn= 1,008665u. Độ hụt khối của hạt nhân đó

Cho (m_C= 12,00000u); (m_p= 1,00728u); (m_n= 1,00867u), (1u = 1,66058.10^-27kg); (1eV = 1,6.10^-19J); (c = 3.10^8m/s). Năng lượng tối thiểu để tách bóc hạt nhân (_6^12C) thành những nuclon lẻ tẻ bằng

Năng lượng links của (_10^20Ne)là $160,64 MeV$. Biết cân nặng của proton là $1,007825u$ và khối lượng của notron là $1,00866u$. Coi $1u = 931,5MeV/c^2$. Cân nặng nguyên tử ứng với hạt nhân (_10^20Ne)là:

Tính tích điện tỏa ra khi chế tạo ra thành (1g)(_2^4He)từ những proton cùng notron. Cho biết độ hụt khối của phân tử nhân (He) là (∆m = 0,0304u), (1u = 931 (MeV/c^2)); (1MeV = 1,6.10^-13(J)). Biết số Avôgađrô (N_A= 6,02.10^23 mol^-1), khối lượng mol của (_2^4He)là (4g/mol)

Giả sử hai hạt nhân X với Y có độ hụt khối bằng nhau và số nuclon của hạt nhân X to hơn số nuclon của hạt nhân Y thì

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *