Tính tích điện tỏa ra khi chế tác thành (1g) (_2^4He) từ những proton với notron. Cho thấy thêm độ hụt khối của hạt nhân (He) là (∆m = 0,0304u), (1u = 931 (MeV/c^2)); (1MeV = 1,6.10^-13(J)). Biết số Avôgađrô (N_A = 6,02.10^23 mol^-1), cân nặng mol của (_2^4He) là (4g/mol)


Bạn đang xem: Năng lượng tỏa ra khi tạo thành 1 mol khí heli

Ta có:

+ tích điện tỏa ra khi tạo thành thành 1 nguyên tử (_2^4He) từ các proton với nơtron: (Delta mc^2)

+ (1g) (_2^4He) có số nguyên tử là: (N = n.N_A = dfracmMN_A = dfrac14.6,02.10^23 = 1,505.10^23) 

+ tích điện tỏa ra khi chế tác thành (1g) (_2^4He) từ những proton với nơtron là:

(eginarraylQ = N.Delta mc^2 = 1,505.10^23.0,0304.931.c^2\ = 4,26.10^24MeV = 4,26.10^24.1,6.10^-13=6,82.10^11Jendarray) 


*
*
*
*
*
*
*
*

Xét đồng vị Côban (_27^60Co)hạt nhân có cân nặng mCo = 59,934u. Biết khối lượng của những hạt: mp= 1,007276u, mn= 1,008665u. Độ hụt khối của phân tử nhân đó


Cho (m_C= 12,00000u); (m_p= 1,00728u); (m_n= 1,00867u), (1u = 1,66058.10^-27kg); (1eV = 1,6.10^-19J); (c = 3.10^8m/s). Năng lượng tối thiểu để tách bóc hạt nhân (_6^12C) thành các nuclon đơn nhất bằng


Năng lượng liên kết của (_10^20Ne)là $160,64 MeV$. Biết trọng lượng của proton là $1,007825u$ và cân nặng của notron là $1,00866u$. Coi $1u = 931,5MeV/c^2$. Trọng lượng nguyên tử ứng với hạt nhân (_10^20Ne)là:


Tính năng lượng tỏa ra khi chế tác thành (1g)(_2^4He)từ các proton với notron. Cho thấy độ hụt khối của phân tử nhân (He) là (∆m = 0,0304u), (1u = 931 (MeV/c^2)); (1MeV = 1,6.10^-13(J)). Biết số Avôgađrô (N_A= 6,02.10^23 mol^-1), khối lượng mol của (_2^4He)là (4g/mol)


Giả sử hai hạt nhân X với Y có độ hụt khối bằng nhau và số nuclon của phân tử nhân X to hơn số nuclon của hạt nhân Y thì


Cho tía hạt nhân X, Y và Z tất cả số nuclon tương xứng là (A_X, m A_Y, m A_Z)với (A_X = m 2A_Y = m 0,5A_Z). Biết năng lượng liên kết của từng hạt nhân tứng ứng là (Delta E_X,Delta E_Y,Delta E_Z)với (Delta E_Z

Xem thêm: How Many Times Should Someone Apologize To Someone For Something They Have Done Directly?Trên hình là đồ dùng thị biểu diễn sự thay đổi thiên của năng lượng liên kết riêng (trục tung, theo đơn vị MeV/nuclôn) theo số khối (trục hoành) của những hạt nhân nguyên tử. Tuyên bố nào tiếp sau đây đúng?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *