tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cho làm phản ứng hạt nhân

*

Đáp án D

Năng lượng lan ra khi tổng đúng theo 1g khí heli là:

*

*

=4,24. 10 11


Cho bội nghịch ứng hạt nhân

*
. Năng lượng tỏa ra lúc tổng hợp được 1 g khí Heli giao động bằng

*

A.

Bạn đang xem: Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 1g khí heli

4,24. 10 8 J

B.4,24. 10 11 J

C.4,24. 10 5 J

D.5,03. 10 11 J


Cho phản nghịch ứng hạt nhân H 1 3 + H 1 2 → He 2 4 + n 0 1 + 17 , 6 MeV . Năng lượng tỏa ra lúc tổng hợp được 1 g khí heli xê dịch bằn

A. 4 , 24 . 10 8 J

B. 4 , 24 . 10 5 J

D. 4 , 24 . 10 11 J


Tổng vừa lòng hạt nhân He 2 4 từ phản nghịch ứng: H 1 1 + Li 3 7 → He 2 4 + X + 17 , 3 MeV . Biết số Avô – ga – đrô là 6 , 02 . 10 23 mol-1, 1 eV = 1 , 6 . 10 - 19 J, khối lượng 1 mol heli ngay số khối tính theo gam. Năng lượng tỏa ra lúc tổng thích hợp được 2 g He là

A. 8 , 33 . 10 11 J

B. 5 , 2 . 10 23 M e V

C. 4 , 17 . 10 11 J

D. 2 , 6 . 10 23 M e V


Trong phản bội ứng tổng hợp Heli: 3 7 Li + phường → 2 α + 15 , 1 MeV . Nếu như tổng hòa hợp Heli từ 1g Li thì tích điện tỏa ra rất có thể đun sôi bao nhiêu kg nước có nhiệt độ ban đầu là 0 ° C ? mang nhiệt dung riêng biệt của nước c = 4200 J/kg.K.

A.1,95. 10 5 kg.

B.2,95. 10 5 kg.

C.3,95. 10 5 kg.

D.4,95. 10 5 kg.

Xem thêm: " Third Wheel Là Gì ? What Is The Meaning Of Third Wheeling Nghĩa Tiếng Anh !!!!!!!


Cho bội nghịch ứng hạt nhân:

*
. Năng lượng tỏa ra của một phản ứng hạt nhân bên trên là 17 , 3 M e V . Năng lượng tỏa ra khi tổng vừa lòng được 0 , 5 mol heli theo bội phản ứng này bằng

A. 5 , 2 . 10 24 M e V

B. 2 , 6 . 10 24 M e V

C. 8 , 65 M e V

D. 1 , 3 . 10 24 M e V


Cho bội nghịch ứng phân tử nhân

*
. Tính năng lượng tỏa ra lúc tổng hợp được 1 gam khí Heli.

A. 4,24. 10 10 J

B.4,24. 10 12 J

C.4,24. 10 11 J

D.4,24. 10 13 J


Cho bội nghịch ứng phân tử nhân

*
. Tính tích điện tỏa ra lúc tổng hợp được 1 gam khí Heli?

A. 4,24. 10 13 (J)

B.4,24. 10 11 (J)

C.4,24. 10 12 (J)

D.4,24. 10 10 (J)


Tổng hòa hợp hạt nhân heli He 2 4 từ phản ứng phân tử nhân

*
. Mỗi bội phản ứng trên tỏa năng lượng 17,3 MeV. Tích điện tỏa ra khi tổng thích hợp được 0,5 mol Heli là:

A. 5,2. 10 24 MeV

B.2,6. 10 24 MeV

C.1,3. 10 24 MeV

D.2,4. 10 24 MeV


Trong bội phản ứng tổng phù hợp heli : L 3 7 i + H 1 1 → 2 H 2 4 e .Biết cân nặng của những hạt Li7, H1 với He4 theo lần lượt là 7,016u; 1,0073u cùng 4,0015u; 1u = 931,5 MeV; 1 MeV = 1,6. 10 - 13 J; nhiệt dung riêng của nước 4,18 kJ/kg.độ. Giả dụ tổng phù hợp heli từ là một g liti thì năng lượng toả ra có thể đun sôi từng nào kilôgam nước sinh hoạt 0 0 C?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *