toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một lượng khí được nén đẳng nhiệt độ từ thể tích 6 lít mang lại 4 lít. Áp suất khí tạo thêm 0,75atm. Áp suất khí lúc đầu là bao nhiêu?


*

*


Một lượng khí được nén đẳng nhiệt từ thể tích 6 lít mang lại 4 lít. Áp suất khí tăng thêm 0,75atm. Áp suất khí ban sơ là bao nhiêu?


Một khối khí hài lòng được nén đẳng nhiệt từ thể tích 10 lít cho thể tích 4 lít, áp suất khí tạo thêm 0,6 at. Áp suất ban sơ của khí là

A.

Bạn đang xem: Nén khí đẳng nhiệt từ thể tích 10l đến thể tích 4l

1 at.

B. 0,6 at.

C. 0,4 at.

D. 0.2 at.


Nén khí đẳng nhiệt từ thể tích 15 lít mang lại 11,5 lít thì áp suất tăng thêm 1 lượng 3,5kPa. Hỏi áp suất lúc đầu của khí là bao nhiêu?

A. 2683Pa

B. 11500Pa

C. 3500Pa

D. 4565Pa


Nén khí đẳng nhiệt từ thể tích 9 lít đến thể tích 6 lít thì thấy áp suất tăng lên một lượng Δ p = 40 k p. A . Hỏi áp suất ban sơ của khí là bao nhiêu?


Gọi p 1 và p 2 là áp suất ứng với thể tích V 1 = 9 lít với thể tích V 2 = 6 lít.

Theo định phép tắc Bôi-lơ – Ma-ri-ốt ta có:

V 1 V 2 = p 1 phường 2 = p 1 + Δ p. P 1

⇒ p. 1 + Δ p. P 1 = 9 6 = 1 , 5 .

Áp suất ban đầu: p 1 = 2 Δ p = 2.40 = 80 k phường a


Nén khí đẳng nhiệt từ thể tích 9 (lít) đến thể tích 6 (lít) thì thấy áp suất tăng lên một lượng ∆ phường = 40 k p a . Hỏi áp suất lúc đầu của khí là bao nhiêu?

A.80 kPa

B.

Xem thêm: The Demand Was So Great That They Had To Reprint The Book Immediately

100 kPa

C.80 Pa

D.120 kPa


+ hotline p một là áp suất của khí nghỉ ngơi trạng thái 1 ứng cùng với thể tích V 1 = 9 (lít).

+ Gọi p. 2 là áp suất ở trạng thái 2 ứng với thể tích V 2 = 6 lít

+ Theo đưa ra ta có: p. 2 = ∆ phường + p 1

+ Theo định qui định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt:

*

=> Chọn A.


Khí được nén đẳng nhiệt độ từ thể tích 10 lít cho 5 lít, áp suất khí tăng thêm 0,5atm. Áp suất ban sơ của khí là cực hiếm nào sau đây?

A. 1,5 atm

B. 0,5 atm

C. 1 atm

D. 0,75atm


Khí được nén đẳng nhiệt từ thể tích 10 lít mang lại 5 lít, áp suất khí tạo thêm 0,5atm. Áp suất ban đầu của khí là giá trị nào sau đây?

A. 1,5 atm

B. 0,5 atm

C. 1 atm

D. 0,75atm


Khí được nén đẳng nhiệt từ thể tích 6l mang lại 4l. Áp suất khí tăng thêm 0,75 atm. Áp suất khí thuở đầu là bao nhiêu

A. 1,2 atm

B. 1,5 atm

C. 1,6 atm

D. 0,5 atm


Câu 1

Nén khí đẳng sức nóng từ thể tích 10 lít mang lại thể tích 4 lít thì áp suất của khí tạo thêm bao nhiêu lần ?

Câu 2

Một khối khí tất cả áp suất 1,5 atm và thể tích 5 lít được biến hóa đẳng nhiệt đến áp suất 4atm. Tính thể tích khí sau khi thay đổi và vẽ trang bị thị màn biểu diễn trong hệ toạ độ (p, V).

Câu 3

Nén đẳng nhiệt độ một khối khí từ thể tích 9 lít cho thể tích 6 lít thì áp suất của khí tăng lên một lượng 5.104Pa. Tính áp suất của khí trước và sau khoản thời gian nén.

Câu 4

Một lượng khí lí tưởng ở ánh sáng 170C với áp suất 1,5 atm được nung nóng đẳng tích mang đến áp suất 2,5atm. Tính nhiệt độ của khí sau khi nung với vẽ thứ thị biểu diễn sự thay đổi trạng thái trong hệ (p-T).

Câu 5

Một khối khí ở nhiệt độ 170C áp suất 1,5 atm được nung nóng đẳng tích cho 1170C thì áp suất của khí chính là bao nhiêu? Vẽ thứ thị màn trình diễn sự biến hóa trạng thái của khí vào hệ toạ độ (p, T).


Lớp 10 Toán
1
0
Gửi diệt

Câu 1 : Thểtíchgiảm đi10/4= 2,5lầnnênáp suất tăng2,5lần


Đúng 0

bình luận (0)
olm.vn hoặc hdtho
bigbiglands.com

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *