Sử dụng cách làm đổi khác tổng các kết quả, tích thành tổng vào giải phương thơm trình lượng giác gồm giải mã đưa ra tiết

Câu hỏi :

Người ta xây đắp một cái tháp tất cả 11 tầng. Diện tích bề mặt bên trên của mỗi tầng bởi nữa diện tích của mặt bên trên của tầng ngay dưới và diện tích khía cạnh trên của tầng 1 bằng nửa diện tích S của đế tháp (bao gồm diện tích S là 12288 m2). Tính diện tích S bề mặt.


*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *