(TG) TG trân trọng giới thiệu Hướng dẫn chi tiết chuyên đề tứ tưởng hcm được ban hành kèm theo phía dẫn số 45-HD/BTGTW ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Bạn đang xem: Nguồn gốc tư tưởng hồ chí minh nguồn gốc nào là quan trọng nhất


*

Chuyên đề 1

NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

I. KHÁI NIỆM TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Trong phần này, giảng viên chỉ việc nêu và phân tích một số trong những những nét hầu hết để học viên nuốm được về khái niệm, hệ thống tư tưởng hồ nước Chí Minh, còn từng nội dung rõ ràng như chũm nào thì các bài sau sẽ phân tích, làm rõ.

1. Khái niệm

Tư tưởng sài gòn là một khối hệ thống quan điểm toàn vẹn và thâm thúy về những sự việc cơ bản của phương pháp mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và cải tiến và phát triển sáng chế tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện ví dụ của nước ta, kế thừa và cải cách và phát triển các cực hiếm truyền thống giỏi đẹp của dân tộc, hấp thu tinh hoa văn hóa truyền thống nhân loại

Từ khái niệm tư tưởng hồ Chí Minh, giảng viên so sánh 03 ngôn từ cốt lõi về nội dung, vị trí, vai trò, sức sống vĩnh cửu của bốn tưởng hồ nước Chí Minh:

+ bốn tưởng tp hcm là khối hệ thống các cách nhìn lý luận, phản chiếu những vấn đề có tính quy giải pháp của giải pháp mạng Việt Nam.

+Tư tưởng hồ Chí Minh là việc phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin trong điều kiện mới, kết hợp với các giá bán trị văn hóa dân tộc cùng tinh hoa văn hóa nhân loại. Cùng với công ty nghĩa Mác - Lênin bốn tưởng hcm là căn nguyên tư tưởng của Đảng và biện pháp mạng Việt Nam.

+ tư tưởng sài gòn mãi mãi soi mặt đường cho thắng lợi của biện pháp mạng Việt Nam; là tài sản ý thức vô cùng to béo và giá trị của Đảng và dân tộc bản địa trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh giành và đảm bảo độc lập dân tộc, và thời buổi này là desgin và đảm bảo Tổ quốc nước ta xã hội nhà nghĩa.

2. Khối hệ thống tư tưởng hồ nước Chí Minh

- bốn tưởng về giải hòa dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng nhỏ người;

- bốn tưởng về chủ quyền dân tộc nối sát với nhà nghĩa làng mạc hội, phối hợp sức mạnh dân tộc bản địa với sức mạnh thời đại;

- bốn tưởng về sức mạnh của nhân dân, của khối đại câu kết dân tộc;

- tứ tưởng về quyền làm chủ của nhân dân, xuất bản Nhà nước thiệt sự của dân, vì chưng dân, vày dân;

- tư tưởng về quốc phòng toàn dân, xây đắp lực lượng vũ trang nhân dân;

- bốn tưởng về phạt triển tài chính và văn hóa, ko ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân;

- tứ tưởng về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư;

- tư tưởng về chăm lo bồi dưỡng chũm hệ cách mạng đến đời sau;

- tứ tưởng về xây cất Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân

II. CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Giảng viên phải phân tích, làm rõ mấy câu chữ sau:

1. Các đại lý khách quan

tp hcm sinh ra và khủng lên trong hoàn cảnh đất nước có rất nhiều biến động. Vào nước, cơ quan ban ngành triều Nguyễn đã từng bước tắt thở phục trước cuộc xâm chiếm của thực dân Pháp, lần lượt ký kết các hiệp mong đầu hàng, chấp thuận nền bảo hộ của bọn chúng trên toàn cõi Việt Nam. Đầu cố kỉnh kỷ XX, những cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp làm cho xã hội vn có sự biến chuyển và phân hóa.

cuối rứa kỷ XIX, thời điểm đầu thế kỷ XX nhà nghĩa tư bạn dạng từ giai đoạn tuyên chiến đối đầu tự do chuyển sang quy trình tiến độ độc quyền, xác lập quyền giai cấp của chúng trên phạm vi toàn chũm giới.

Cách mạng mon Mười Nga năm 1917 thành công xuất sắc và sự thành lập của quốc tế Cộng sản (tháng 3-1919), trào lưu công nhân trong số nước tư bản chủ nghĩa châu âu và trào lưu giải phóng dân tộc bản địa ở những nước trực thuộc địa phương Đông đã bao gồm quan hệ với nhau vào cuộc đấu tranh chống quân thù chung là công ty nghĩa đế quốc.

- Đó là truyền thống cuội nguồn yêu nước, kiên trì bất khuất; là lòng tin tương thân tương ái, lòng nhân nghĩa, ý thức cầm kết cùng đồng; là ý chí vươn lên vượt qua mọi khó khăn thử thách; là trí thông minh, tài sáng tạo, quý trọng hiền đức tài, khiêm tốn tiếp thu tinh hoa văn hóa của các dân tộc khác để làm giàu cho văn hóa truyền thống dân tộc...

- kết hợp các giá bán trị truyền thống cuội nguồn của văn hóa phương Đông với những thành tựu văn minh của sang trọng phương Tây, đó chính là nét rực rỡ trong quá trình hình thành tứ tưởng, văn hóa, nhân biện pháp Hồ Chí Minh.

- công ty nghĩa Mác - Lênin là cơ sở quả đât quan và phương thức luận của tư tưởng hồ nước Chí Minh. Vấn đề tiếp thu nhà nghĩa Mác - Lênin ở hồ nước Chí Minh diễn ra trên nền tảng của không ít tri thức văn hóa truyền thống tinh túy được chắt lọc, hấp thụ và vốn phát âm biết phong phú, tích trữ qua thực tiễn đấu tranh vì mục tiêu cứu nước và giải phóng dân tộc.

2. Yếu tố chủ quan

- kĩ năng tư duy với trí tuệ hồ nước Chí Minh.

- Phẩm hóa học đạo đức và năng lực hoạt động thực tiễn.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Grain Là Gì ? Nghĩa Của Từ Grain Trong Tiếng Việt

III. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Giảng viên phân tích quá trình hình thành và cải tiến và phát triển tư tưởng hcm qua những thời kỳ:

1. Thời kỳ trước năm 1911: Hình thành tư tưởng yêu thương nước và chí hướng cứu vãn nước

2. Thời kỳ từ thời điểm năm 1911 - 1920: tìm kiếm thấy tuyến phố cứu nước, giải tỏa dân tộc

3. Thời kỳ từ năm 1921 -1930: hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam

4. Thời kỳ từ bỏ 1930 - 1945: thừa qua thử thách, kiên định giữ vững những cách nhìn đã được khẳng định

5. Thời kỳ từ 1945 -1969: bốn tưởng hồ Chí Minh tiếp tục được phạt triển, hoàn thiện

IV. GIÁ TRỊ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Đây là nội dung giữa trung tâm của bài, giảng viên cần tập trung phân tích, hiểu rõ những giá bán trị tứ tưởng tp hcm trên những nội dung:

1. Tứ tưởng hcm với cách mạng Việt Nam

- tứ tưởng sài gòn là thành phầm của dân tộc bản địa và thời đại.

- trong suốt đoạn đường hơn một nửa cầm cố kỷ, bốn tưởng hồ nước Chí Minh đang trở thành ngọn cờ dẫn dắt phương pháp mạng nước ta đi từ chiến thắng này đến thành công khác.

- Trong tiến độ hiện nay, tứ tưởng tp hcm giúp bọn họ nhận thức đúng những sự việc lớn có liên quan đến việc đảm bảo an toàn nền chủ quyền dân tộc, cách tân và phát triển xã hội và bảo đảm quyền bé người; tự do dân tộc, tiến lên chủ nghĩa xóm hội vì công dụng con người.

- quý giá của tứ tưởng sài gòn trước hết là chăm chú và xử lý những vấn đề thực tiễn.

- quý giá của bốn tưởng hồ Chí Minh ở trong phần đã gồm 1 hệ thống những quan điểm lý luận toàn diện và thâm thúy cách mạng dân tộc dân người sở hữu dân, cách mạng xã hội chủ nghĩa sinh hoạt nước ta.

- quý giá của bốn tưởng hồ Chí Minh là sự việc

2. Giá chỉ trị quốc tế của tư tưởng sài gòn

- phản ánh khát vọng hòa bình tự do của các dân tộc trên trái đất trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa.

- đóng góp phần khơi dậy các trào lưu yêu nước, giải phóng dân tộc cho các dân tộc ở trong địa cùng bị áp bức trên nỗ lực giới.

- Đóng góp lớn nhất của bốn tưởng hồ nước Chí Minh so với thời đại là đang chỉ ra con phố cách mạng, 1 phía đi và tiếp theo đó là một cách thức để thức tỉnh hàng trăm ngàn triệu bạn bị áp bức trong các nước nằm trong địa cùng phụ thuộc.

- tứ tưởng sài gòn đã chỉ xuống đường lối chiến lược, sách lược và phương thức cách mạng đúng đắn cho sự nghiệp cứu vãn nước, giải phóng dân tộc bản địa Việt Nam.

Tư tưởng tp hcm và cuộc đời hoạt động cách mạng đa dạng và phong phú của bạn đã là một trong những tấm gương sáng sủa cổ vũ các dân tộc trên nhân loại tham gia cuộc chống chọi vì tự do dân tộc, độc lập và hiện đại xã hội.

3. Vận dụng tư tưởng hcm trong quy trình tiến độ hiện nay

- tư tưởng hồ nước Chí Minh rất cần phải nghiên cứu, cửa hàng triệt vào hoạch định đướng lối, công ty trương, chính sách của Đảng với Nhà nước ở toàn bộ mỗi giai đoạn phát triển của bí quyết mạng.

- Vận dụng sáng tạo và cải tiến và phát triển tư tưởng hồ nước Chí Minh, rất là tránh giáo điều, rập khuôn, máy móc, làm mất đi đi tính sáng chế của bốn tưởng hồ nước Chí Minh.

- vào sự áp dụng và trở nên tân tiến tư tưởng hồ chí minh phải tuân theo quả đât quan, cách thức luận kỹ thuật duy vật biện chứng và duy vật kế hoạch sử; tuyệt vời và hoàn hảo nhất trung thành với những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác -Lênin, tứ tưởng hồ nước Chí Minh

CÂU HỎI THẢO LUẬN

Chuyên đề 2

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ

CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG VIỆT NAM

I .TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

1. Tư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộc

Trong câu chữ này, phải phân tích, làm rõ 03 ý cơ phiên bản sau:

-

2. Bốn tưởng hồ nước Chí Minh về phong thái mạng giải tỏa dân tộc

Trong câu chữ này, giảng viên đề nghị phân tích, nắm rõ mấy ý cơ phiên bản sau:

Cách mạng hóa giải dân tộc nhằm mục đích đánh đổ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, giành hòa bình dân tộc và tùy chỉnh thiết lập chính quyền của nhân dân.

II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ bé ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN CỦA DÂN TỘC: TRƯỚC LÀM CÁCH MẠNG QUỐC GIA, SAU LÀM CÁCH MẠNG THẾ GIỚI

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *