Hàm số (Fleft(x ight)=e^x^2 ) là một nguyên hàm của hàm số như thế nào sau đây?

A.( fleft(x ight)=frace^x^2 2x . )

B. (fleft(x ight)=e^2x . )

C. (fleft(x ight)=2xe^x^2 . )

D. (fleft(x ight)=x^2 e^x^2 -1 )


Bạn đang xem: Nguyên hàm e^x^2

*
đã trả lời13 mon 10, 2020bởi ngocnguyen2912 ● cộng tác ViênThần đồng(885 điểm)
Nếu (Fleft(x ight)) là một trong những nguyên hàm của hàm số (y=frac1x-1 cùng Fleft(2 ight)=1 thì Fleft(3 ight)) bằng A. (frac12) . B. (ln frac32) . C. (ln 2). D.(ln 2+1.)
Tìm một nguyên hàm (Fleft(x ight) ) của hàm số (fleft(x ight)=2-x^2 biết Fleft(2 ight)=frac73 .) A. (Fleft(x ight)=2x-fracx^3 3 +frac13) . B. (Fleft(x ight)=2x-fracx^3 3 +frac193 . ) C. (Fleft(x ight)=2x-fracx^3 3 +1.) D.( Fleft(x ight)=2x-fracx^3 3 +3.)
Hàm số (Fleft(x ight)=e^x +e^-x +x ) là 1 trong nguyên hàm của hàm số A. (fleft(x ight)=e^x +e^-x +1. ) B. F(left(x ight)=e^x -e^-x +1.) C. (fleft(x ight)=e^x -e^-x +fracx^2 2 . ) D. (fleft(x ight)=e^x +e^-x +fracx^2 2 . )
Biết (Fleft(x ight) ) là một trong nguyên hàm của hàm số (frac1x-1 ) cùng (Fleft(2 ight)=1). Khi đó (Fleft(3 ight)) bằng: A. (ln 2+1). B. (frac12) . C. (ln frac32) . D. (ln 2.)

Xem thêm:

Hàm số (F(x)=e^x + an x+C) là họ nguyên hàm của hàm số (f(x)) nào? A. (f(x)=e^x -frac1sin ^2 x .) B. (f(x)=e^x +frac1sin ^2 x . ) C. (f(x)=e^x -frac1cos ^2 x ) D. (f(x)=e^x left(1+frace^-x cos ^2 x ight).)
Cho hàm số (fleft(x ight)=sin 2x-3.) trong các xác minh sau, khẳng định nào đúng? ( A. int fleft(x ight)dx =-cos 2x+C) (B. int fleft(x ight)dx =-frac12 cos 2x-3x+C) ( C. int fleft(x ight)dx =-cos 2x-3x+C) (D. int fleft(x ight)dx =-frac12 cos 2x+C)
Nguyên hàm của hàm số (f(x)=5x^4 -2) là: (A. int f left(x ight) m dx=x^3 +x+C B. int f left(x ight) m dx=x^5 -x+C) ( C. int f left(x ight) m dx=x^5 -2x+C D. int f left(x ight) m dx=x^5 +2x+C)
Hàm số (fleft(x ight)=x^4 -3x^2 ) gồm họ nguyên hàm là A. (Fleft(x ight)=x^3 -6x+C) B. (Fleft(x ight)=x^5 +x^3 +C ) C. (Fleft(x ight)=fracx^5 5 -x^3 +1+C) D. (Fleft(x ight)=fracx^5 5 +x^3 +C)
Họ nguyên hàm (F(x)) của hàm số (f(x)=cot ^2 x) là: A. (cot x-x+C. ) B. (-cot x-x+C.) C. (cot x+x+C. ) D. ( an x+x+C.)
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *