Họ nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight) = dfrac1x^2 - 2x) trên khoảng (left( 2; + infty ight)) là


- đối chiếu (fleft( x ight)) thành (dfracAx + dfracBx - 2).

Bạn đang xem: Nguyên hàm x/x+1

- áp dụng công thức tính nguyên hàm: (int dfrac1ax + bdx = dfrac1aln left| ax + b ight| + C).

- Sử dụng đk của (x) nhằm phá trị xuất xắc đối.

Xem thêm: Nhà Xuất Bản Tiếng Anh Là Gì, Sự Hiện Diện Của Publisher Với Đời Sống Hiện Đại


Xét hàm số: (fleft( x ight) = dfrac1x^2 - 2x) trong (left( 2; + infty ight)) ta có:

( dfrac1x^2 - 2x=dfrac1xleft( x - 2 ight)=dfrac12left( x - 2 ight) - dfrac12x )

Khi đó:

(eginarrayl,,,,int fleft( x ight)dx = int dfrac1x^2 - 2xdx \ = int left( dfrac12left( x - 2 ight) - dfrac12x ight)dx \ = dfrac12ln left| x - 2 ight| - dfrac12ln left| x ight| + C\ = dfrac12left( - ln left ight) + C.endarray)

Vì (x in left( 2; + infty ight) Rightarrow left{ eginarraylleft| x - 2 ight| = x - 2\left| x ight| = xendarray ight.)

Do đó (int fleft( x ight)dx = dfracln left( x - 2 ight) - ln x2 + C).


Đáp án yêu cầu chọn là: c


LỘ TRÌNH ÔN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC BÀI BẢN TỪ VỪNG ƠI!

Bạn đăng băn khoăn tìm đọc tham gia thi chưa chắc chắn hỏi ai?

Bạn đề nghị lộ trình ôn thi bài xích bản từ những người dân am hiểu về kì thi và đề thi?

Bạn cần thầy cô đồng hành suốt quá trình ôn luyện?

Đấy là nguyên nhân Vừng ơi - bigbiglands.com đơn vị chức năng chuyên về ôn luyện thi đánh giá năng lực sẽ giúp đỡ bạn:

Lộ trình chuyên nghiệp hóa 5V: từ cơ bản -Luyện từng phần đề thi - Luyện đềPhủ bí mật lượng kiến thức bởi khối hệ thống ngân sản phẩm 15.000 thắc mắc độc quyềnKết đúng theo học liên tưởng live, giáo viên nhà nhiệm cung cấp trong suốt quá trình

Miễn phí support - TẠI ĐÂY


...

Bài tập bao gồm liên quan


Nguyên hàm Luyện Ngay

Nhóm 2K5 ôn thi reviews năng lực 2023 miễn phí

*

Theo dõi Vừng ơi trên với

*


Đăng ký bốn vấn


Gửi thông tin
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Hàm số (Fleft( x ight)) được hotline là nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight)) nếu:


Cho (fleft( x ight)) là đạo hàm của hàm số (Fleft( x ight)). Lựa chọn mệnh đề đúng:


Chọn mệnh đề đúng:


Hàm số nào không là nguyên hàm của hàm số (y = 3x^4)?


Mệnh đề làm sao dưới đó là sai?


Hàm số $y = sin x$ là 1 trong những nguyên hàm của hàm số nào trong các hàm số sau?


Trong các mệnh đề sau, mệnh đề làm sao sai?


Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight) = sin x + dfrac2x) là:


Chọn mệnh đề đúng:


Chọn mệnh đề đúng:


Chọn mệnh đề sai:


Chọn mệnh đề đúng:


Họ những nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight) = cos ^2x) là:


Cho hàm số $fleft( x ight) = dfrac1sin ^2x$. Nếu như $Fleft( x ight)$ là 1 trong nguyên hàm của hàm số $fleft( x ight)$ và đồ thị hàm số $y = Fleft( x ight)$ đi qua $Mleft( dfracpi 3;0 ight)$ thì là:


Cho hàm số $fleft( x ight) = dfrac1x + 2$. Nên chọn mệnh đề sai:


Họ nguyên hàm của hàm số $fleft( x ight) = xleft( 2 + 3x^2 ight)$ là


Tìm nguyên hàm của hàm số (f(x) = x^2 + dfrac2x^2.)


Cho hàm số (fleft( x ight) = e^ - 2018x + 2017). Call (Fleft( x ight)) là một trong nguyên hàm của (fleft( x ight)) mà lại (Fleft( 1 ight) = e). Chọn mệnh đề đúng:


Cho hàm số (Fleft( x ight) = x^2) là một nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight)e^4 mx), hàm số (fleft( x ight)) gồm đạo hàm (f"left( x ight)). Chúng ta nguyên hàm của hàm số (f"left( x ight)e^4 mx) là


Giả sử (Fleft( x ight) = left( ax^2 + bx + c ight)e^x) là một trong những nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight) = x^2e^x). Tính tích (P = abc).


Tìm hàm số $Fleft( x ight)$ biết $F"left( x ight) = 3x^2 + 2x-1$ và đồ thị hàm số $y = Fleft( x ight)$ giảm trục tung tại

điểm tất cả tung độ bởi $2$. Tổng những hệ số của (Fleft( x ight)) là:


Cho hàm số (y = fleft( x ight)) thỏa mãn (fleft( 2 ight) = - dfrac419) và (f"left( x ight) = x^3f^2left( x ight),,forall x in mathbbR). Quý giá của (fleft( 1 ight)) bằng:


Họ nguyên hàm của hàm số (y=dfrac2x + 32x^2 - x - 1 ) là:


Hàm số nào sau đây không là nguyên hàm của hàm số$f(x) = dfracxleft( x + 2 ight)left( x + 1 ight)^2$?


Một đám vi trùng trên ngày thứ (t) có con số (Nleft( t ight)), biết rằng (N"left( t ight) = dfrac40001 + 0,5t) và thuở đầu đám vi trùng bao gồm (250000) con. Hỏi con số vi trùng trên ngày lắp thêm $10$ (lấy theo phần nguyên) là bao nhiêu?


Cho hàm số $fleft( x ight)$ khẳng định và thường xuyên trên $mathbbR$ và vừa lòng đồng thời những điều kiện sau$fleft( x ight) > 0;mkern 1mu mkern 1mu mkern 1mu f"left( x ight) = dfracx.fleft( x ight)sqrt x^2 + 1 ;mkern 1mu mkern 1mu forall x in mathbbR$ và $fleft( 0 ight) = e.$ quý giá của $fleft( sqrt 3 ight)$ bằng


Cho hàm số (fleft( x ight)) tiếp tục trên (mathbbR) thỏa mãn nhu cầu các điều kiện: (fleft( 0 ight) = 2sqrt 2 ), (fleft( x ight) > 0,forall x in mathbbR) cùng (fleft( x ight).f"left( x ight) = left( 2x + 1 ight)sqrt 1 + f^2left( x ight) ,,forall x in mathbbR). Lúc ấy giá trị (fleft( 1 ight)) bằng


Cho hàm số (fleft( x ight)) bao gồm đạo hàm tiếp tục trên (mathbbR) và (fleft( 0 ight) = 1), (Fleft( x ight) = fleft( x ight) - e^x - x) là 1 trong nguyên hàm của (fleft( x ight)). Họ những nguyên hàm của (fleft( x ight)) là:


Đề thi thpt QG - 2021 - mã 101

Cho hàm số (fleft( x ight) = x^2 + 4). Xác định nào tiếp sau đây đúng?


Đề thi trung học phổ thông QG - 2021 - mã 101

Cho hàm số (fleft( x ight) = e^x + 2). Xác định nào tiếp sau đây đúng?


Tìm họ nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight) = dfracx^2 - 2x + 1x - 2)


Một mẫu xe đua (F_1) đạt tới mức vận tốc lớn nhất là (360,,km/h). Đồ thị bên biểu hiện vận tốc (v) của xe vào 5 giây đầu tiên kể từ lúc xuất phát. Đồ thị trong 2 giây đầu là 1 phần của một parabol định tại nơi bắt đầu tọa độ (O), giây tiếp theo sau là đoạn thẳng cùng sau đúng cha giây thì xe cộ đạt gia tốc lớn nhất. Biết rằng mỗi đơn vị chức năng trục hoành thể hiện 1 giây, mỗi đơn vị chức năng trực tung biểu thị 10 m/s và trong 5 giây đầu xe hoạt động theo mặt đường thẳng. Hỏi trong 5 giây kia xe đã đi được quãng con đường là bao nhiêu?

*


Họ nguyên hàm của hàm số (fleft( x ight) = dfrac1x^2 - 2x) trên khoảng tầm (left( 2; + infty ight)) là


cho hàm số (y = f(x)) có đạo hàm là (f^prime (x) = 12x^2 + 2,forall x in mathbbR) cùng (f(1) = 3). Biết (F(x)) là nguyên hàm của (f(x)) thỏa mãn nhu cầu (F(0) = 2), khi ấy (F(1)) bằng


Cho hàm số (fleft( x ight)) xác minh trên (mathbbR), tất cả đạo hàm (f"left( x ight) = left( x^2 - 4 ight)left( x - 5 ight),,forall x in mathbbR) cùng (fleft( 1 ight) = 0). Gồm bao nhiêu quý hiếm nguyên của tham số (m) nhằm hàm số (gleft( x ight) = left| fleft( x^2 + 1 ight) - m ight|) có nhiều điểm rất trị nhất?


Xét những hàm số (fleft( x ight)), (gleft( x ight)) cùng (alpha ) là một trong những thực bất kỳ. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *