Bài $7ar7 $ Câu 1. N ăm 179 TCN, Triệu Đà vẫn chia Âu Lạc thành mấy quận? Câu 2. N ăm 179 TCN, Triệu Đà sáp nhập khu đất đại Âu Lạc vào nước nào? Câu 3. N ăm 111Tcông nhân, công ty Hán chỉ chiếm Âu Lạc với phân chia lại thành mấy quân? Câu 4. Đứng đầu châu Giao là chức gì? Câu 5. Để vơ vét của nả của quần chúng. # ta, công ty Hán đánh thuế nặng vào phần nhiều món đồ nào Câu 6. Cuộc khởi nghĩa 2 Bà Trưng nô ra vào năm nào? Câu 7. Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa sinh sống đâu? Câu 8. Kết quả cuộc khởi nghĩa HBT Hai bà Trưng nhỏng thể nào? Câu 9. Chính sách làm cho biến hóa lồi sống của một dân tộc này theo lối sống của dân tộc khác đượ call là gì? Bài $75$

Bạn đã xem: Nhà hán chia nước ta có tác dụng mấy quận với sáp nhập lệ bờ cõi nào


Bạn đang xem: Nhà hán chia nước ta làm mấy quận và sáp nhập vào lãnh thổ nào

*

*

có gì thiếu hiểu biết nhiều thì em cứ hỏi chị nhe. à, hãy nhờ rằng Reviews mang đến chị nữa ntrằn. Cảm ơn em nhiều! Chúc em học tập thật tốt!
*

Xem thêm:

*

Môn: Lịch sử 6 Thoi gian làm bài: 45 phút 1. Trac nghiêm (5 điểm). Câu 1: Quận Ai Châu, thoi nhàd Luơng đo hộ, trực thuộc tinh như thế nào cùa VN hiện nay nay? A. Quảng Ninc. B. Tkhô cứng Hóa. C. Nghệ An. Câu 2: Sau lúc dàn áp duoc cuộc khoi nghia Hai Bà Trung, nhà Hán D. Hà Tinc, A. gop thêm 3 tinh Trung Quốe vào châu Giao. B. sáp nhập châu Giao vào länh thổ châu không giống. C. van giữ nguyên châu Giao. D. tách bóc riêng biệt đất Au Lạc ra để cai quan. Câu 3: "Vua Den" là tên hiệu quần chúng dặt mang lại A. Triệu Quang Phục. B. Mai Thúe Loan. C. Phùng Hung. D. Lý Nam Đế, Câu 4: Lý Bí lên ngoi hoàng nhằm vào thoi gian nào? A. Mùa Xuân năm 544. B. Mùa Hạ năm 544. C. Mùa Thu năm 544. D. Mùa Đông năm 544. Câu 5: Sau thất bai o hồ Điển Triệt, Lý Bí trao quyền chỉ đạo cuoc binh cách cho D. Triệu Túc. A. Pham Tu. B. Tinh Thiều. Câu 6: Năm 679, công ty Đurờng đoi Giao Châu thành C. Triệu Quang Phục. A. An Nam đo ho phù. B. An Bắc đô hộ bao phủ. Câu C. An Đông đô ho phù. D. An Tây đô hộ phù. 7: "Quan lang" là A. chức quan liêu dứng đầu phủ đô hộ. C. bạn mở màn một vùng gồm nhiều bản, làng mạc sinh sống mien núi. B. đàn ông vua. D. ngưoi dẫn đầu một châu. Câu 8: HBT Hai bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa sinh hoạt đâu? A. Ba Vì ( Hà Nội). B. Hát Môn ( Hà Nội). $C. ight)$ Đan Phượng (Hà Nội). D. Tam Đảo ( Vĩnh Phúc). TCCâN u 9: Những chế độ giai cấp của các triều đại phong kiến Trung Quốc so với việt nam từ năm mang đến nuốm kỉ X nhằm triển khai âm mưu A. thay đổi việt nam thành Thị Phần tiêu thụ hàng hoá của chúng. B. sáp nhập việt nam vào bờ cõi của bọn chúng. C. phát triển thành nước ta thành ở trong địa hình dáng new của bọn chúng. D. biến đổi nước ta thành địa thế căn cứ quân sự nhằm thôn tính các nước khác. Câu $10:G$ Giữa chũm kỉ III, ngơi nghỉ quận Cửu Chân vẫn nối lên cuộc khởi nghĩa to của A. HBT Hai bà Trưng. B. Mai Hắc Đế. C. Lí Bí. $D$ Bà Triệu. Câu $11:$ “khi ra trận, thường xuyên mặc áo gần kề, thiết lập xoa tiến thưởng, đi guốc nkê, cưỡi voi, trông hết sức uy phong liệt", chính là ai? A. Trưng Trắc. B. Trưng Nhị. $C.1$ Bà Triệu. D. Hai Bà Trung. Câu $12:$ Khởi nghĩa chiến thắng, Trưng Trắc được tôn vinh có tác dụng vua, đóng đô nghỉ ngơi A. Cổ Loa. B. Hát Môn. C. Luy Lâu. D. Mê Linch. Câu $13:$ Hai Bà Trưng khởi nghĩa nhằm mục tiêu $A$ Trả thù đơn vị, đến nợ nước. B. Rửa hận. $C.$ Trả thù mang lại Thi Sách. D. Trả thù riêng rẽ. Câu $14:$ Lãng Tệ Bạc nằm ở $A$ phía đông Cổ Loa. B. phía bắc Cổ Loa. $C$ phía phái mạnh Cổ $loa$ D. Câu $15$ Những vùng như thế nào của việt nam hiện $nay$ là vùng khu đất của tía quận: Giao Cphhỉí, a Ctâửy u CCổ hâLomãng cầu, . Nhậ rước trên đây $A$ Vùng đất Bắc Bộ - Bắc Trung Bộ mang đến Quảng Trị. B. Vùng khu đất Bắc Sở - Bắc Trung Bộ đến Quảng Bình. $C.$ Vùng đất Bắc Sở - Bắc Trung Bộ đến Quảng Nam. $D7$ Vùng đất Bắc Bộ - Bắc Trung Bộ mang đến Tỉnh Quảng Ngãi. THCSXã hộiXem lời giải
*

1. Năm 179 Tcông nhân, Triệu Đà sáp nhập đat A. nhị quận: Giao Chi với Cửu Chân. B. cha quận: Giao Chi, Cửu Chân cùng Nhật Nam. C. tứ quận: Giao Chi, Cửu Chân, Nhật Nam cùng Hợp Phố D. năm quận: Giao Chi, Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố cùng Đạm Nhĩ. 2. Nhà Hán chỉ chiếm Âu Lạc, gộp cùng với 6 quận của China thành châu Giao vào năm A. 110 TCN. B. 111 Tcông nhân C.112 Tcông nhân. D. 113 TCN. 3. Nhà Hán gửi người Hán quý phái ngơi nghỉ các quận Giao Chi, Cu Chân với bắt dân ta bắt buộc theo phong tục của mình nhằm mục đích A. đồng hoá tín đồ Việt thành người Hán. B. mở rộng địa phận cư trú của người Hán. C. tăng cường mổi dục tình thân mật giữa fan Hán cùng fan Việt dể dễ giai cấp. D. toàn bộ những mục tiêu bên trên. 4. Khởi nghĩa HBT Hai bà Trưng bùng phát vào năm A. 40. B. 41. C. 42. D. 43. 5. Cuộc khởi nghĩa dã giành đưoc chiến thắng lớn lớn số 1 là: A. Nghĩa quân làm chủ Mê Linch, tiến tấn công Cổ Loa, Luy Lâu. B. Tô Định tá hỏa, phải lên trốn về China. C. Quân Hán ngơi nghỉ các quận bị làm tan. D. Đhình ảnh xua dưoc quân xâm lấn, giành đoc lập đến Tổ quốc $1Iy$ Tự luận những bài tập 4 trang 52 Sách bài bác tập (SBT) Lịch Sử 6 Trình bày nđính thêm gọn ngulặng nhân dẫn tới cuộc khởi nghĩa Hai Bi Trưng năm $040$ $1ne0$ em mục tiêu của cuộc khởi tức thị gi? Những bài tập 5 trang 53 Sách bài bác tập (SBT) Lịch Sử 6 Em hãy trình bày các đường nét bao gồm về diễn biến cuộc khởi nahĩa Ho THCSXã hộiXem lời giảiBải 17 CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG (năm 40) thay đổi $1_+$ Nước Âu Lạc trường đoản cú thể ki II TCN mang lại cố ki $1$ bao gồm gì nuốm ? Nam 179 Tcông nhân, Triệu Đà sáp nhập khu đất đai Au Lạc vào Nam Việt, $1$ phân tách Au Lạc thanh khô nhì quan" Giao Chi và Cứu Chân. Nam 111 Tcông nhân. bên Hản chỉ chiếm Âu Lạc cùng phân tách lại thành bố quận: Giao Chi, Cưu Chân cùng Nhật Nam (bao hàm Bắc Bộ và Bắc Trung Sở mang đến Quảng Nam Tlỗi châu ngày nay), góp với 6 quận của Trung Hoa thành châu Giao. Thủ đậy của Giao được đặt tại Luy Lau (Thuận Thành Bắc Ninh). Đứng đấu châu là sử, đưng đầu mỗi quân là Thái thụ coi vấn đề chủ yếu trị, Đô uý coi việc quân sư Những viên quan này đéu là bạn Hán. Dưới quận là thị xã, các Lạc tương vẫn trị dân như cũ.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *