Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Nhiệt phân trọn vẹn 40 gam một nhiều loại quặng đôlômit có lẫn tạp hóa học trơ hình thành 8,96 lkhông nhiều khí C O 2 (ở đktc). Tính yếu tắc Phần Trăm về cân nặng của C a C O 3 . M g C O 3 vào loại quặng nêu trên.

Bạn đang xem: Nhiệt phân hoàn toàn 40 gam một loại quặng đôlômit


*

*


Nhiệt phân trọn vẹn 17,25 gam một nhiều loại quặng đôlômit tất cả lẫn tạp chất trơ có mặt 3,36 lkhông nhiều khí CO2 (làm việc đktc). Thành phần tỷ lệ về trọng lượng của hóa học trơ trong các loại quặng là:

A. một nửa.

B. 20%.

C. 30%.

D. 40%.


Nhiệt phân trọn vẹn 80g một các loại quặng đôlômit có lẫn tạp chất trơ, hòa tan hóa học rắn vào nước dư thấy sót lại 22,4 gam hóa học rắn không chảy. Thành phần % trọng lượng của tạp chất trong quặng nêu trên là:

A.8%.

B.25%.

C. 5,6%.

D. 12%.


Đem đun nóng một lượng quặng hematit đựng Fe 2 O 3 , bao gồm lẫn tạp hóa học trơ với đến luồng khí CO đi qua, thu được 300,8 gam các thành phần hỗn hợp những hóa học rắn, đồng thời có các thành phần hỗn hợp khí bay ra. Cho hấp thụ tất cả hổn hợp khí này vào bình đựng lượng dư dung dịch xút ít thì thấy khối lượng bình tăng thêm 52,8 gam. Nếu kết hợp hết các thành phần hỗn hợp hóa học rắn trong lượng dư dung dịch HNO 3 loãng thì nhận được 387,2 gam một muối nitrat. Hàm lượng Fe2O3 theo khối lượng vào các loại quặng hematit này là

A. 60%

B. 40%

C. 20%

D. 80%


Đem nấu nóng một lượng quặng hematit chứa Fe 2 O 3 , tất cả lẫn tạp chất trơ với mang lại luồng khí CO trải qua, thu được 500 gam các thành phần hỗn hợp các hóa học rắn, bên cạnh đó gồm các thành phần hỗn hợp khí bay ra. Cho hấp thụ tất cả hổn hợp khí này vào bình đựng lượng dư dung dịch xút thì thấy cân nặng bình tạo thêm 88 gam. Nếu tổ hợp không còn các thành phần hỗn hợp hóa học rắn vào lượng dư dung dịch HNO 3 loãng thì thu được 363 gam một muối hạt nitrat. Hàm lượng sắt 2 O 3 theo cân nặng trong nhiều loại quặng hematit này là

A. 21,57%

B. 22,56%

C. 32,46%

D. 58,2%


Hỗn hợp A có một axit đa chức X và một hòa hợp hóa học hữu cơ tạp chức Y đều có thành phần đựng các ngulặng tử C, H, O. Tiến hành bố xem sét cùng với m gam các thành phần hỗn hợp A TN1: phản bội ứng hoàn toàn cùng với lượng dư AgNO3 vào NH3 nhận được 43,2 gam Ag.TN2: bội nghịch ứng đầy đủ cùng với 100ml dung dịch KHCO3 2M.

TN3: bội nghịch ứng trọn vẹn cùng với 100ml hỗn hợp KOH 4M, thu được một ancol duy nhất Z với các thành phần hỗn hợp T gồm hai muối bột. Dẫn toàn cục Z qua bình đựng Na dư thấy cân nặng bình tăng 9 gam, đôi khi thu được 2,24 lkhông nhiều khí H2. Đốt cháy trọn vẹn các thành phần hỗn hợp T bằng lượng O2vừa đủ nhận được 8,96 lít CO2, nước với muối bột cacbonat.

Biết các khí đo ở điều kiệu tiêu chuẩn chỉnh, xác suất cân nặng của Y trong tất cả hổn hợp A có giá trị gần nhất với cái giá trị

A. 69,5%

B. 31,0%

C. 69,0%

D. 30,5%


Lớp 12 Hóa học
1
0

Nhiệt phân trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp X gồm CaCO3 với Na2CO3 thu được 11,6 gam hóa học rắn cùng 2,24 lít khí (đktc). Thành phần xác suất trọng lượng CaCO3 vào X là

A.6,25%.

B.8,62%.

Xem thêm:

C.50,2%

D.62,5%.


Lớp 12 Hóa học tập
1
0

Cho m gam các thành phần hỗn hợp A bao gồm Al với Fe3O4. Nung A trong khí hiếm, ánh sáng cao để phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn chiếm được tất cả hổn hợp B. Ngnhân từ nhỏ các thành phần hỗn hợp B, trộn đông đảo, chia thành nhị phần ko bởi nhau:

+ Phần 1 (phần ít): Tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 1,176 lkhông nhiều khí H2. Tách riêng chất không rã lấy hài hòa vào dung dịch HCl dư thu được 1,008 lkhông nhiều khí.

+ Phần 2 (phần nhiều): Cho chức năng với dung dịch HCl dư thu được 6,552 lkhông nhiều khí.

Giá trị của m cùng yếu tố Xác Suất trọng lượng của một chất tất cả vào hỗn hợp A (thể tích những khí đo làm việc đktc) ngay gần cực hiếm làm sao độc nhất sau đây?

A.22 với 63%.

B.23 và 64%.

C.23 và 37%.

D.22 cùng 36%.


Lớp 12 Hóa học tập
1
0

Hỗn phù hợp X có sắt cùng sắt kẽm kim loại M hóa trị 3. Chia 38,6 gam X thành 2 phần đều bằng nhau. Phần 1 mang lại chảy trọn vẹn vào dung dịch HNO3 loãng dư chiếm được 6,72 lít tất cả hổn hợp khí Y bao gồm NO, N2O, d(Y/H2) = 17,8. Phần 2 cho vô hỗn hợp kiềm sau đó 1 thời gian thấy lượng H2 bay ra quá vượt 6,72 lít. Tính % cân nặng sắt kẽm kim loại M (khí đo sinh hoạt đktc)

A. 58,03%

B. 41,97%

C. 56,12%

D. 43,08%


Lớp 12 Hóa học tập
1
0

Nhiệt phân trọn vẹn các thành phần hỗn hợp gồm NaNO3; Al(NO3)3; Cu(NO3)2, nhận được 10 gam chất rắn Y cùng tất cả hổn hợp khí. Hấp thú khí Z vào 112,5 gam H2O được dung dịch axit gồm mật độ 12,5% cùng tất cả 0,56 lkhông nhiều một khí (đktc) duy nhất thoát ra. Phần trăm trọng lượng của NaNO3 trong hỗn hợp X là

A. 21,25%

B. 42,5%

C. 17,49%

D. 8,75%


Lớp 12 Hóa học
1
0

Khoá học tập trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN


Loading...

Khoá học tập trên OLM của Đại học Sư phạm HN


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *