Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Nhỏ nhàn 0,25 lkhông nhiều dung dịch NaOH 1,04M vào hỗn hợp tất cả 0,024 mol FeCl3; 0,016 mol Al2(SO4)3 với 0,04 mol H2SO4 chiếm được từng nào gam kết tủa?

A.

Bạn đang xem: Nhỏ từ từ 0.25 lít dung dịch naoh 1 04m

4,128

B. 2,568

C. 1,560

D. 5,064


*

Đáp án A

nOH- = 0,26 mol

OH-+ H+ → H2O

0,08 0,08

Al3++ 3OH- → Al(OH)3

0,032 0,096 0,032

Fe3++ 3OH- → Fe(OH)3

0,024 0,072 0,024

Al(OH)3+ OH- →AlO2-+ 2H2O

0,012 0,012

Kết tủa chiếm được gồm 0,02 mol Al(OH)3; 0,024 mol Fe(OH)3Kân hận lượng là 4,128 gamNhỏ nhàn nhã 0,25 lkhông nhiều dd NaOH 1,04M vào dd có 0,024 mol FeCl3; 0,016 mol Al2(SO4)3 và 0,04 mol H2SO4 thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A.2,568.

B.1,560.

C.4,128

D.5,064.


Nhỏ lỏng lẻo 0,25 lkhông nhiều dd NaOH 1,04M vào dd tất cả 0,024 mol FeCl3; 0,016 mol Al2(SO4)3 cùng 0,04 mol H2SO4 thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A.2,568.

B.1,560.

C.4,128

D.5,064.


Nhỏ lỏng lẻo 0,25 lkhông nhiều hỗn hợp NaOH 2,08M vào dung dịch có 0,048 mol FeCl 3 ; 0,032 mol Al 2 SO 4 3 cùng 0,08 mol H 2 SO 4 thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 8,256

B.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Thẻ Chỉ Mục Là Gì, Chỉ Mục (Index) Trong Mysql

5,136

C. 1,560

D. 10,128.


Cho V lít hỗn hợp NaOH 1M vào dung dịch đựng 0,1 mol Al2(SO4)3 với 0,1 mol H2SO4 mang đến phản bội ứng xảy ra trọn vẹn nhận được 7,8 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V để nhận được lượng kết tủa bên trên là

A. 0,9

B. 0,45

C. 0,25

D. 0,6


Cho V lít hỗn hợp NaOH 1M vào hỗn hợp đựng 0,1 mol Al2(SO4)3 cùng 0,1 mol H2SO4 đến bội phản ứng xảy ra hoàn toàn chiếm được 7,8 gam kết tủa. Giá trị lớn số 1 của V để thu được lượng kết tủa bên trên là

A. 0,9

B. 0,45

C. 0,25

D. 0,6


Cho V lkhông nhiều dung dịch NaOH 1M vào hỗn hợp đựng 0,1 mol Al2(SO4)3 cùng 0,1 mol H2SO4 cho bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được 7,8 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V nhằm chiếm được lượng kết tủa bên trên là

A.0,9

B.0,45

C.0,25

D.0,6


Thêm nhàn hạ 300 ml dung dịch bao gồm Ba(OH)2 0,5M và KOH x mol/lít vào 50 ml hỗn hợp Al2(SO4)3 1M. Sau Khi xong những bội nghịch ứng thu được 36,9 gam kết tủa. Giá trị của x là

A. 0,75

B. 0,25

C. 0,50

D. 1,00


Hòa chảy hoàn toàn a gam hỗn hợp Al cùng Al2O3 vào dung dịch H2SO4 loãng nhận được hỗn hợp X cùng 1,008 lkhông nhiều khí H2 (đktc). Cho thanh nhàn dung dịch NaOH 1M vào X, số mol kết tủa Al(OH)3 (n mol) phụ thuộc vào vào thể tích hỗn hợp NaOH (V lít) được trình diễn bằng đồ gia dụng thị dưới đây

*

Giá trị của a là

A. 2,34

B. 7,95

C. 3,87

D. 2,43


Hấp thụ trọn vẹn V lkhông nhiều CO2 (đktc) vào dung dịch cất bên cạnh đó 0,1 mol Ba(OH)2; 0,255 mol KOH với 0,2 mol NaOH. Sau lúc các bội phản ứng xảy ra trọn vẹn, nhận được dung dịch X và kết tủa Y. Nhỏ thong thả cho đến khi kết thúc hỗn hợp X vào hỗn hợp cất 0,35 mol HCl, có mặt 0,25 mol CO2. Giá trị của V là

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *