Bạn đang xem: Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch naoh vào dung dịch alcl3

*
*
*
*
*
*
*
*

Trong các oxit sau : CuO; Al2O3; SO2.Hãy cho biết chất làm sao chỉ phản ứng được cùng với bazơ và chất nào phản ứng được cả cùng với axit cùng bazơ ?


Dẫn khí teo dư qua hỗn hợp nung nóng Al, Al2O3, MgO, FeO. Sau khoản thời gian phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp rắn gồm :


Cho hỗn hợp gồm BaO, FeO, Al2O3 vào nước dư thu được dung dịch A và phần không tan B. B chảy một phần trong dung dịch NaOH. Dung dịch A có đựng :


Cho tư hỗn hợp, mỗi hỗn hợp có hai chất rắn gồm số mol bằng nhau: Na2O và Al2O3; Cu với Fe2(SO4)3; BaCl2 cùng CuCl2 ; bố và NaHSO4. Số lếu láo hợp có thể tan trọn vẹn trong nước (dư) chỉ tạo thành dung dịch là


Có các hỗn hợp chất rắn

(1) FeO, BaO, Al2O3 (tỉ lệ mol 1: 1 : 1) (2) Al, K, Al2O3 (tỉ lệ mol 1: 2: 1)

(3) Na2O, Al (tỉ lệ mol 1: 1) (4) K2O, Zn (tỉ lệ mol 1: 1)

Số hỗn hợp tan hết trong nước (dư) là :


Có 3 chất rắn: Mg, Al, Al2O3đựng vào 3 lọ mất nhãn. Chỉ dùng một dung dịch thử nào sau đây hoàn toàn có thể nhận biết được mỗi chất ?


Xem thêm: 3/5 Giờ Bằng Bao Nhiêu Phút, 3 5 Giờ Bằng Bao Nhiêu Giờ Và Phút

Có những lọ cá biệt đựng những dung dịch không màu : Cu(NO3)2, AlCl3, ZnCl2, FeSO4, Fe(NO3)3, NaCl. Chỉ cần sử dụng dung dịch nào dưới đây để phân biệt các lọ mất nhãn trên ?


Cho trường đoản cú từ cho dư hỗn hợp X (TN1) hoặc hỗn hợp Y (TN2) vào dung dịch AlCl3. Ở TN1 sinh sản kết tủa keo dán trắng không tan; sống TN2 tạo ra kết tủa keo dán trắng, sau đó kết tủa tan. X và Y theo thứ tự là :


Cho hai thí nghiệm (TN) :

TN1 mang đến từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2.

TN2 mang đến từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch NaAlO2.

Hiện tượng quan tiền sát được là :


Cho các chất : Al, Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH)2, NaHS, KHSO3, (NH4)2CO3. Số chất đều phản ứng được với hỗn hợp HCl, dung dịch NaOH là :


Cho các chất : Al, Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH)2, NaHS, KHSO3, (NH4)2CO3. Số chất có tính lưỡng tính là :


Hoà chảy m gam láo hợp tất cả Al, sắt vào dung dịch H2SO4 loãng (dư). Sau khoản thời gian các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X. Cho dung dịch Ba(OH)2 (dư) vào hỗn hợp X, nhận được kết tủa Y. Nung Y trong bầu không khí đến khối lượng không đổi, thu được hóa học rắn Z là :


Cho na vào dung dịch đựng Al2(SO4)3và CuSO4thu được khí (A), hỗn hợp (B) và kết tủa (C). Nung kết tủa (C) thu được hóa học rắn (D). Mang lại khí (A) dư tác dụng với rắn (D) thu được rắn (E). Hoà tung (E) trong HCl dư thu được rắn (F). Rắn (F) là :


*

Các hidroxit: Ba(OH)2, NaOH, Al(OH)3, Fe(OH)3 được kí hiệu thốt nhiên là X, Y, Z, T. Tác dụng thí nghiệm của X, Y, Z, T được ghi ngơi nghỉ bảng sau:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *