Nhỏ nhàn nhã từng giọt cho đến khi xong 30 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch chứa Na2CO3 0,2M cùng NaHCO3 0,2M. Sau bội phản ứng nhận được số mol CO2 là

A.Bạn đang xem: nhỏ từ trường đoản cú từng giọt cho đến khi kết thúc 30ml dd hcl 1m 0,015

B.

Bạn đang xem: Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 30ml dd hcl 1m

0,02

C. 0,01

D. 0,03.


*

*

Nhỏ thư thả từng giọt đến hết 30 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch đựng Na2CO3 0,2M và NaHCO3 0,2M, sau bội phản ứng chiếm được số mol CO2 là

A. 0,015

B. 0,020

C. 0,010

D. 0,030

Nhỏ từ từ từng giọt cho đến khi hết 30 ml hỗn hợp HCl 1M vào 100 ml dung dịch cất Na2CO3 0,2M với NaHCO3 0,2M, sau bội nghịch ứng chiếm được số mol CO2 là

A. 0,015.

B.0,020.

C.0,010.

D.0,030.

Nhỏ thư thả từng giọt đến khi kết thúc 100 ml dung dịch đựng Na2CO3 0,2M cùng NaHCO3 0,2M vào 30 ml hỗn hợp HCl 1M, sau khoản thời gian phản ứng trọn vẹn thu được số mol CO2 là

A. 0,015.

B. 0,030.

D. 0,020.

Xem thêm: Môn Văn Lớp: 6 Ở Vùng Cà Mau Người Ta Gọi Tên Đất Tên Sông Theo Cách Nào ?

Nhỏ thư thả từng giọt cho đến khi kết thúc 30 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml hỗn hợp Na2CO3 0,2M cùng NaHCO3 0,2M. Số mol CO2 chiếm được sau phản nghịch ứng là

A. 0,02 mol

B. 0,03 mol

C. 0,015 mol

D. 0,01 mol

Nhỏ đàng hoàng từng giọt cho đến khi xong 30 ml dung dịch HC1 1M vào 100 ml hỗn hợp Na2CO3 0,2M cùng NaHCO3 0,2M. Số mol CO2 chiếm được sau phản nghịch ứng là

A. 0,02 mol.

B. 0,03 mol.

C. 0,015 mol.

D. 0,01 mol.

Nhỏ rảnh rỗi từng giọt đến khi kết thúc 30 ml hỗn hợp HCl 1M vào 100 ml dung dịch cất Na2CO3 0,2M với NaHCO3 0,2M. Sau khi phản ứng kết thúc, thể tích khí CO2 thu được là

A. 224ml

B. 336 ml

C. 672ml

D. 448ml

Nhỏ đàng hoàng từng giọt cho đến khi xong 30 ml hỗn hợp HCl 1M vào 100 ml dung dịch cất Na2CO3 0,2M với NaHCO3 0,2M. Sau thời điểm phản ứng kết thúc, thể tích (đktc) khí CO2 nhận được là

A. 448 ml.

B. 672 ml.

C. 336 ml.

D. 224 ml.

Nhỏ nhàn rỗi từng giọt cho đến khi hết 30 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch đựng Na2CO3 0,2M cùng NaHCO3 0,2M. Sau khoản thời gian phản ứng kết thúc, thể tích (đktc) khí CO2 nhận được là

A. 448 ml.

B. 672 ml.

C. 336 ml.

D. 224 ml.

Nhỏ thong thả từng giọt đến khi kết thúc 40 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch chứa Na2CO3 0,2M với NaHCO3 0,2M. Sau khi phản ứng kết thúc, thể tích khí CO2 thu được nghỉ ngơi đktc là:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *