Câu 196143: Nhỏ rảnh rỗi từng giọt đến khi xong 30ml dung dịch HCl 1M vào 100ml dung dịch cất Na2CO3 0,2M cùng NaHCO3 0,2M, sau phản ứng chiếm được số mol CO2 là:

A.

Bạn đang xem: Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 30ml

0,02

B. 0,03

C.

Xem thêm: Kể Tên Các Loài Cây Sống Ở Vùng Nhiệt Đới, Nhiệt Đới Và Sa Mạc

0,015

D. 0,01


Với bài bác toán nhỏ tuổi từ trường đoản cú axit vào muối cacbonat và ngược lại . Ta bao gồm :

+) nhỏ dại từ trường đoản cú axit vào muối cacbonat thì lúc đầu H+ thiếu đề nghị thứ tự phản nghịch ứng là:

CO32- + H+ → HCO3-

HCO3- + H+ → CO2 + H2O

+) nhỏ từ từ muối bột cacbonat vào axit thì ban đầu H+ vô cùng dư cần phản ứng là:

2H+ + CO32- →CO2 + H2O

HCO3- + H+ → CO2 + H2O


Giải đưa ra tiết:

Phản ứng xẩy ra theo trang bị tự sau:

CO32- + H+ → HCO3- (1)

0,02mol → 0,02mol → 0,02mol

HCO3- + H+ → CO2 + H2O(2)

0,01mol← 0,01mol→ 0,01mol

Sau làm phản ứng (2) HCO3- còn dư 0,03 mol

Vậy số mol CO2 là 0,01 mol.

Đáp án D


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *