Nối hai rất của một trang bị phát điện xoay chiều một pha vào nhì đầu đoạn mạch AB có điện trở thuần R mắc thông liền với cuộn cảm thuần. Làm lơ điện trở các cuộn dây của sản phẩm phát. Lúc roto của máy quay gần như với tốc độ n vòng/phút thì cường độ chiếc điện hiệu dụng trong khúc mạch là 1A. Lúc roto của máy quay phần nhiều với vận tốc 3n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là (sqrt 3 )A. Nếu roto của sản phẩm quay các với tốc độ 2n vòng/phút thì cảm chống của đoạn mạch AB là

 


Bạn đang xem: Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều

Khi roto của dòng sản phẩm quay hầu hết với tốc độ n vòng/phút

 (U = 1sqrt R^2 + Z_L^2 ) (1)

Khi roto của máy quay hầu như với vận tốc 3n vòng/phút 

(3U = sqrt 3 sqrt R^2 + 9Z_L^2 ) (2)

Từ (1) và (2) ( o fracsqrt 3 sqrt R^2 + 9Z_L^2 sqrt R^2 + Z_L^2 = frac3UU o Z_L = fracRsqrt 3 )

Nếu roto của máy quay các với vận tốc 2n vòng/phút thì:

(Z_L_0 = 2Z_L = frac2Rsqrt 3 )


*
*
*
*
*
*
*
*

Rôto của một đồ vật phát năng lượng điện xoay chiều có 5 cặp cực, xoay với tốc độ 720 vòng/phút. Tần số của suất điện hễ là:


Xem thêm: Sub Vocal Và Lead Vocalist Là Gì Trong Kpop, Sub Vocal Và Lead Vocal Là Gì?

Rôto của sản phẩm phát điện xoay chiều có 5 cặp cực, tần số của chiếc điện phạt ra là 50Hz. Vận tốc quay của rôto là:


Một lắp thêm phát điện xoay chiều với khung dây bao gồm 500 vòng, từ bỏ thông cực lớn qua mỗi vòng dây là 0,2mWb, tốc độ góc của khung dây là 3000 vòng/phút. Biên độ của suất điện hễ là:


Một trang bị phát năng lượng điện xoay chiều với một size dây gồm 1000 vòng, quay đầy đủ trong tự trường đều phải có B = 0,11T, diện tích s mỗi vòng dây là 90cm2, suất điện động cảm ứng trong khung có mức giá trị hiệu dụng là 220V. Chu kì của suất điện động là:


Hai lắp thêm phát năng lượng điện xoay chiều một pha: máy trước tiên có 2 cặp cực, rôto xoay với tốc độ 1600 vòng/phút. Máy thứ hai có 4 cặp cực. Để tần số vị hai thiết bị phát ra đồng nhất thì rôto đồ vật thứ nhì quay với tốc độ là bao nhiêu?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *