*

*

Nồng độ phần trăm của hỗn hợp thu được khi mang lại 3,9 gam kali chức năng với 108,2 gam H2O là

A. 5,00%.

Bạn đang xem: Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được khi cho 3 9 gam kali tác dụng với 108 2 gam h2o là

B. 6,00%.

C. 4,99%.

D. 4,00%.


*

Nồng độ phần trăm của hỗn hợp thu được khi cho 3,9 gam Kali chức năng với 108,2 gamH2Olà

A. 5,00%.

B. 6,00%.

C. 4,99%.

D. 4,00%.


:Cho 0,46 gam natri tính năng với 8 gam H2O tạo thành thành dung dịch A. Tính nồng độ tỷ lệ của chất tan thu được dung dịch A


Hòa tan trọn vẹn 3,9 gam Kali vào 36,2 gam nước chiếm được V (lít) , khí H2(ở đktc) với dung dịch A. A tính V. B tính nồng độ xác suất của dung dịch A


a)

$2K + 2H_2O o 2KOH + H_2$

b)

n K = 3,9/39 = 0,1(mol)

Theo PTHH :

n H2 = 50% n K = 0,05(mol)

=> V H2 = 0,05.22,4 = 1,12(lít)

c)

m dd sau pư = m K + m nước - m H2 = 3,9 + 36,2 - 0,05.2 = 40(gam)

C% KOH = 0,1.56/40 .100% =14%


Bài 13: đến một các thành phần hỗn hợp chứa 4,6 g natri và 3,9 g kali công dụng với nước .a) Tính thể tích khí hiđro thu được (đktc ) ?b) Tính nồng độ tỷ lệ của dung dịch biết trọng lượng nước là 91,5 g?Bài 14: Ở 20o C, khi kết hợp 60 gam KNO3 vào 190 nước thì thu được hỗn hợp bão hòa. Tính độ rã của KNO3 ở ánh nắng mặt trời đó?

 


Bài 13: nNa= 0,2 mol ; nK= 0,1 mol

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2↑

0,2 mol 0,2mol 0,1mol

2K + 2H2O → 2KOH + H2↑

0,1 mol 0,1 mol 0,05mol

a) tổng số mol khí H2là: nH2= 0,1 + 0,05 = 0,15 mol

→VH2= 0,15 x 22,4 = 3,36 (l)

b) mNaOH= 0,2 x 40= 8 (g) ; mKOH= 0,1 x 56= 5,6 (g)

mdung dịch= mNa+ mK+ mH2O- mH2= 4,6 + 3,9 + 91,5 - 0,15x2 = 99,7 (g)

→C%NaOH= 8/99,7 x100%= 8,02%

→C%KOH= 5,6/99,7 x100%= 5,62%


Cho 3,9 gam Kali công dụng với 101,8 gam nước. C% của dung dịch thu được là

A. 3,8%

B. 5,3%

C. 5,5%

D. 5,2%


Hòa tung 9,3 gam Na2O vào 90,7 gam H2O chế tác thành dung dịch A đến dung dịch A công dụng với 200 gam dung dịch FeSO4 16% ta thu được kết tủa B với dung dịch C nung kết tủa B đến khối lượng không thay đổi ta thu được hóa học rắn D

a) tính nồng độ tỷ lệ của dung dịch A

b) tính cân nặng chất B cùng nồng độ xác suất dung dịch C sau khi bỏ kết tủa B


a/

(n_Na_2O=dfrac9,362=0,15left(mol ight))

(Na_2O+H_2O ightarrow2NaOH)

0,15 0,3 (mol)

(m_NaOH=0,3.40=12left(g ight))

(m_A=90,7+9,3=100left(g ight))

(C\%_NaOH=dfrac12100.100\%=12\%)

b/

m(_FeSO_4=dfrac16.200100=32left(g ight))

( ightarrow m_FeSO_4=dfrac32152=dfrac419left(mol ight))

(2NaOH+FeSO_4 ightarrow Na_2SO_4+Feleft(OH ight)_2downarrow)

bđ: 0,3 (dfrac419) 0 0 (mol)

pư: 0,3 0,15 0,15 0,15 (mol)

dư: 0 (dfrac23380) (mol)

(m_Feleft(OH ight)_2=0,15.90=13,5left(g ight))

(m_C=100+200-13,5=286,5left(g ight))

(m_Na_2SO_4=0,15.142=21,3left(g ight))

( ightarrow C\%_Na_2SO_4=dfrac21,3286,5.100\%approx7,4\%)

(m_FeSO_4left(dư ight)=dfrac23380.152=9,2left(g ight))

( ightarrow C\%_FeSO_4left(dư ight)=dfrac9,2286,5.100\%approx3,2\%)


Đúng 1

Bình luận (0)

Cho 23 gam Na tính năng với 100 gam nước. Nồng độ xác suất của dung dịch thu được là

A. 23,8%.

B. 30,8%.

C. 32,8%.

D. 29,8%.

Xem thêm: Cái Nhìn Khoa Học Về Tuyến Tùng ( Pineal Gland Là Gì, Tuyến Tùng: Cấu Tạo Và Chức Năng


Lớp 0Hóa học
1
0
GửiHủy

Đáp án C

Ta tất cả phản ứng:

2Na + 2H2→ 2NaOH + H2↑.

+ Ta tất cả nNa= 1 mol ⇒ nH2= 0,5 mol

⇒ mH2= 0,5×2 = 1 gam.

⇒ mDung dịch sau làm phản ứng= 23 + 100 – 1 = 122 gam.

+ Ta tất cả nNaOH= 1 mol ⇒ mNaOH= 40 gam.

⇒ C%NaOH =40122× 100 ≈ 32,8%


Đúng 0

Bình luận (0)

Cho 23 gam Na tính năng với 100 gam nước. Nồng độ tỷ lệ của dung dịch thu được là

A. 23,8%.

B. 30,8%.

C. 32,8%.

D. 29,8%.


Lớp 12Hóa học tập
1
0
GửiHủy

Đáp án C

Ta có phản ứng: 2Na + 2H2→ 2NaOH + H2↑.

+ Ta bao gồm nNa= 1 mol ⇒ nH2= 0,5 mol

⇒ mH2= 0,5×2 = 1 gam.

⇒ mDung dịch sau làm phản ứng= 23 + 100 – 1 = 122 gam.

+ Ta có nNaOH= 1 mol ⇒ mNaOH= 40 gam.

⇒ C%NaOH =40122× 100 ≈ 32,8%


Đúng 0

Bình luận (0)

Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *