Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 trong bình kín đáo không có không khí, sau một thời gian thu được 4,96 gam hóa học rắn và hỗn hợp khí X. Hấp thụ hoàn toàn X vào nước sẽ được 300 ml hỗn hợp Y. Hỗn hợp Y có pH bằng

Bạn đang xem: Nung 6,58 gam cu(no3)2 trong bình kín

nCu(NO3)2 ban đầu = 0,035 mol. điện thoại tư vấn nCu(NO3)2 bội phản ứng = a mol

2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2

a → a → 2a → 0,5a

Khối lượng chất rắn sút = cân nặng khí cất cánh đi => mNO2 + mO2 = 2a.46 + 0,5a.32 = 6,58 – 4,96

=> a = 0,015 mol

Hấp thụ X vào nước :

4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

0,03 → 0,0075 → 0,03

$=>,, ext !!!! ext =frac0,030,3=0,1,,M$=> pH = 1


Bạn đang xem:

*

*

Xem thêm:

*

*

*

Trong các hợp chất, đồng bao gồm số lão hóa +1, +2. Biết Cu gồm Z = 29, thông số kỹ thuật electron của các ion Cu+ với Cu2+ theo lần lượt là

Để phân biệt ba axit quánh nguội HCl, H2SO4, HNO­3 đựng đơn lẻ trong cha lọ bị mất nhãn, ta sử dụng thuốc thử

Cho Cu lần lượt tính năng hết với mỗi chất oxi hóa dưới đây có cùng số mol. Trường hòa hợp nào nhận được số mol Cu(II) nhỏ dại nhất ?

Cu bị tổng hợp trong nước cường toan (tỉ lệ mol của HCl cùng HNO3 là 3 : 1) và giải phóng khí NO. Tổng hệ số thăng bằng (khi về tối giản) là

Cho những dung dịch loãng : (1) FeCl3, (2) FeCl2, (3) H2SO4, (4) HNO3, (5) lếu láo hợp gồm HCl với NaNO3. Rất nhiều dung dịch phản nghịch ứng được với Cu là

Cho những phản ứng đưa hóa quặng thành Cu:

CuFeS2 + O2 $xrightarrowt^o$ X X + O2 $xrightarrowt^o$Y Y + X $xrightarrowt^o$ Cu

Hai chất X cùng Y theo lần lượt là

Thêm NH3 mang đến dư vào dung dịch tất cả hổn hợp chứa MgCl2, AlCl3, FeCl3 cùng CuCl2 thu được kết tủa X. Mang đến X vào hỗn hợp NaOH dư, sót lại chất rắn không tan Z. Chất rắn Z là

Cho những chất sau: CuO, Cu2O, CuSO4, Cu(NO3)2, (OH)2, Cu. Số chất hoàn toàn có thể điều chế thẳng từ Cu(OH)2 là

Cho những hợp chất: CuS, CuO, Cu2O, CuCO3, Cu2S lần lượt phản bội ứng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư. Số bội phản ứng lão hóa khử xẩy ra là

Cho luồng khí H2 dư qua láo lếu hợp những oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung ở ánh nắng mặt trời cao. Sau làm phản ứng hỗn hợp chất rắn sót lại là

Một mẫu mã nước thải được sục vào hỗn hợp CuSO4 thấy mở ra kết tủa màu sắc đen. Hiện tượng này vày chất nào có trong khí thải hình thành ?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *