Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Cho các phát biểu sau:

(1) Ở ĐK thường, anilin là hóa học rắn, chảy không nhiều nội địa.quý khách hàng đang xem: Anilin trên ĐK thường

(2) Nhỏ nước brom vào dung dịch anilin, thấy mở ra kết tủa white.

Bạn đang xem: Ở điều kiện thường anilin là chất gì

(3) Dung dịch anilin làm phenolphtalein chuyển màu.

(4) Ứng với cách làm phân tử C2H7N, tất cả 01 đồng phân là amin bậc 2.

(5) Các peptit đầy đủ mang đến phân ứng màu biure.

Tổng số tuyên bố đúng là

A. 2.

B. 3

C. 4.

D. 5


*

Chọn câu trả lời A.

Sai. Ở điều kiện hay, anilin là chất lỏng.

(1) Đúng. Anilin phản ứng với brom tạo nên kết tủa trắng 2,4,6-tribromanilin.

(2) Sai. Dung dịch anilin ko làm cho phenolphtalein thay đổi màu.

(3) Đúng. 1 đồng phân amin bậc 2 là CH3NHCH3.

(4) Sai. Chỉ các peptit bao gồm tự 2 link peptit trngơi nghỉ lên bắt đầu mang đến bội nghịch ứng màu sắc biure

Cho những phát biểu sau:

(1) Tại điều kiện thường xuyên, anilin là hóa học rắn, rã không nhiều nội địa.(2) Nhỏ nước brom vào hỗn hợp anilin, thấy lộ diện kết tủa white.(3) Dung dịch anilin làm phenolphtalein chuyển màu sắc.

(4) Ứng cùng với cách làm phân tử C2H7N, có 1 đồng phân amin bậc 2.(5) Các peptit đầy đủ đến làm phản ứng màu sắc biure.Số tuyên bố đúng là

A. 3

B. 4

C. 5

D. 2

Cho các phát biểu sau:

(1) Metylamin ko làm dung dịch phenolphthalein đưa lịch sự màu sắc hồng.

(2) Anilin còn mang tên sửa chữa thay thế là phenylamin.

(3) Anilin vào điều kiện hay là chất lỏng, không color, độc, ít chảy nội địa với nhẹ hơn nước.

(4) Nhỏ natri hiđroxit vào dung dịch phenylamoni clorua thì thấy lộ diện kết tủa white.

(5) Anbumin là protein hình sợi, chảy nội địa chế tạo ra thành hỗn hợp keo dán giấy.

Số tuyên bố đúng là:

A.2

B.3

C.1

D.0

Cho các phát biểu sau:

(1) Metylamin không có tác dụng dung dịch phenolphthalein chuyển thanh lịch màu hồng

(2) Anilin còn mang tên thay thế sửa chữa là phenylamin

(3) Anilin trên ĐK thường là chất lỏng, ko color, độc, ít tan nội địa và khối lượng nhẹ hơn nước

(4) Nhỏ natri hiđroxxit vào dung dịch phenylamoni clorua thì thấy xuất hiện thêm kết tủa trắng

(5) Anbumin là protein hình tua, chảy trong nước chế tạo ra thành hỗn hợp keo

Số tuyên bố đúng là:

A.2

B.3

C.1

D.0

Cho những phát biểu sau

(1) Liên kết của nhóm CO cùng với team NH thân 2 đơn vị a–amino axit được call là link peptit.

(2) Anilin tất cả tính bazơ với có tác dụng xanh quỳ tím ẩm.

(3) Anilin phản bội ứng với nước brom dư chế tạo thành p–bromanilin.

(4) Tất cả những amin đối chọi chức số đông chứa một số trong những lẻ nguyên tử H trong phân tử.

(5) Các amin khí nặng mùi tựa như amoniac, độc.

(6) Nhờ tính bazơ, anilin tính năng cùng với hỗn hợp brom.

(7) Hợp hóa học H­2NCOOH là aminoaxit dễ dàng tuyệt nhất.

(8) Thêm vài giọt phenolphtalein vào dung dịch đimetylamin thấy xuất hiện thêm màu xanh lá cây.

Số phát biểu SAI

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Lớp 0 Hóa học 1 0

Cho các phát biểu sau về anilin (C6H5NH2):

(1) Ở điều kiện thường xuyên, anilin là chất lỏng, ít tung nội địa.

(2) Anilin tất cả tính bazơ, tính bazơ yếu đuối rộng amoniac.

(4) Anilin tính năng cùng với nước Br2 tạo ra kết tủa trắng.

Xem thêm: Giáo Trình Tiếng Anh Là Gì ? Giáo Trình Trong Tiếng Tiếng Anh

Số tuyên bố chính xác là.

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

Lớp 0 Hóa học tập 1 0

Cho các phát biểu sau về anilin (C6H5NH2):

(1) Tại điều kiện hay, anilin là hóa học lỏng, ít tan trong nước.

(2) Anilin gồm tính bazơ, tính bazơ yếu đuối rộng amoniac.

(3) Dung dịch anilin không làm cho chuyển màu sắc quì tím.

(4) Anilin chức năng với nước Br2 tạo thành kết tủa white.

Số tuyên bố chính xác là.

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

Lớp 0 Hóa học 1 0

Cho những tuyên bố sau:

(1) Polietilen được điều chế bởi làm phản ứng trùng dừng.

(2) Tại điều kiện hay, anilin là chất rắn.

(3) Các amino axit là gần như hóa học rắn ở dạng tinh thể không color, vị hơi ngọt.

(4) Nhỏ vài ba giọt ckhô nóng vào cốc sữa thấy xuất hiện thêm kết tủa.

(5) Ở điều kiện phù hợp, triolein tmê say gia bội phản ứng cùng H2.

(6) Tất cả các peptit đều sở hữu bội nghịch ứng màu biure.

(7) Tinch bột và xenlulozơ là đồng phân của nhau vì chưng có thuộc bí quyết là (C6H10O5)n.

Số tuyên bố đúng là

A.2

B.4

C.5

D.3

Lớp 0 Hóa học tập 1 0

Cho những phát biểu sau:

(1) Trong các phân tử amin, độc nhất vô nhị thiết cần cất nguyên tố nitơ.

(2) Các amin đựng tự 1C mang đến 4C đông đảo là hóa học khí sinh hoạt điều kiện hay.

(3) Trong phân tử đipeptit mạch hnghỉ ngơi có đựng 2 links peptit.

(4) Trong phân tử metylamoni clorua, cộng hóa trị của nitơ là IV.

(5) Dung dịch anilin làm mất thuốc nước brom.

(6) Ancol isopropylic cùng N-metylmetanamin tất cả cùng bậc.

Những phát biểu đúng là

A. (1), (4), (5), (6).

B. (1), (2), (3), (5)

C. (2), (4), (5), (6).

D. (1), (3), (5), (6).

Lớp 0 Hóa học tập 1 0

Cho những phát biểu sau:

(1) Trong những phân tử amin, độc nhất thiết đề nghị chứa nghuim tố nitơ.

(2) Các amin cất từ bỏ 1C đến 4C phần nhiều là chất khí làm việc điều kiện hay.

(3) Trong phân tử đipeptit mạch hsống gồm cất hai links peptit.

(4) Trong phân tử metylamoni clorua, cùng hóa trị cuả nitơ là IV.

(5) Dung dịch anilin làm mất đi thuốc nước brom.

Những tuyên bố đúng là

A. (1), (3), (5)

B. (2), (4), (5)

C. (1), (4), (5)

D. (1), (2), (3)

Lớp 0 Hóa học tập 1 0

Khoá học bên trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN

Chuyên mục: Kiến thức thú vị
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *