Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Phải có điều kiện gì thì quả bóng bàn bị móp được nhúng vào nước nóng mới có thể phồng lên

*

*

*

Xem thêm: Afas Là Gì ? Hiệp Định Khung Về Dịch Vụ Asean Là Gì

Lúc đến quả nhẵn bàn bị nghiền vào nước lạnh, không gian trong quả láng bị nóng lên, nsinh sống ra làm cho trái bóng phù lên như cũ.

Do kia điều kiện nhằm trái láng bàn bị móp, được nhúng vào nước lạnh bắt đầu có thể phồng lên là không gian phía bên trong quả láng ko được thất thoát ra phía bên ngoài, tức thị quả nhẵn không xẩy ra hnghỉ ngơi khí.


Hướng dẫn giải:

Trong ngôi trường phù hợp quả bóng bàn bị móp lại mặt khác bị nứt thì Lúc thả vào nước nóng quan yếu phù lên được, bởi vì không gian vào láng nngơi nghỉ ra vẫn theo vệt nứt ra phía bên ngoài. Nếu quả nhẵn bàn bị móp, dẫu vậy không trở nên nứt thì Khi thả láng vào nước nóng, không gian nnghỉ ngơi ra tuy vậy không bay ra phía bên ngoài được, cần đẩy vào vỏ với có tác dụng phồng láng lên


Trong ngôi trường hòa hợp quả láng bàn bị móp lại đồng thời bị nứt thì lúc thả vào nước nóng không thể phù lên được, bởi vì không khí vào trơn nở ra đang theo vết nứt ra ngoài. Nếu trái trơn bàn bị móp, tuy thế không biến thành nứt thì Khi thả láng vào nước rét, không gian nsinh hoạt ra cơ mà ko bay ra ngoài được, buộc phải đẩy vào vỏ với làm phồng trơn lên


Trong trường vừa lòng quả láng bàn bị móp lại đồng thời bị nứt thì lúc thả vào nước lạnh quan trọng phồng lên được, bởi vì không khí vào láng nlàm việc ra sẽ theo vết nứt ra ngoài. Nếu trái láng bàn bị móp, nhưng mà không biến thành nứt thì Lúc thả trơn vào nước rét, không gian nsinh sống ra dẫu vậy không bay ra bên ngoài được, đề nghị đẩy vào vỏ và có tác dụng phồng láng lên

Trong ngôi trường đúng theo quả nhẵn bàn bị móp lại đồng thời bị nứt thì khi thả vào nước rét cần yếu phù lên được, bởi không khí trong nhẵn nsinh sống ra sẽ theo vết nứt ra ngoài. Nếu quả bóng bàn bị móp, nhưng không xẩy ra nứt thì Khi thả trơn vào nước nóng, bầu không khí nngơi nghỉ ra mà lại ko bay ra bên ngoài được, cần đẩy vào vỏ cùng có tác dụng phồng láng lên

Trong trường hòa hợp quả trơn bàn bị móp lại mặt khác bị nứt thì Lúc thả vào nước rét tất yêu phồng lên được, bởi vì không khí trong trơn nsinh hoạt ra đã theo lốt nứt ra bên ngoài. Nếu trái láng bàn bị móp, nhưng không biến thành nứt thì khi thả láng vào nước nóng, không khí nsinh hoạt ra nhưng không thoát ra bên ngoài được, đề nghị đẩy vào vỏ với có tác dụng phồng trơn lên

Trong trường phù hợp trái nhẵn bàn bị móp lại đồng thời bị nứt thì khi thả vào nước rét chẳng thể phù lên được, bởi bầu không khí trong nhẵn nnghỉ ngơi ra đã theo lốt nứt ra phía bên ngoài. Nếu trái trơn bàn bị móp, tuy vậy không trở nên nứt thì Khi thả bóng vào nước nóng, bầu không khí nlàm việc ra nhưng mà ko thoát ra ngoài được, yêu cầu đẩy vào vỏ cùng có tác dụng phồng trơn lên

Trong trường đúng theo trái trơn bàn bị móp lại đôi khi bị nứt thì lúc thả vào nước rét cấp thiết phù lên được, vì không khí vào nhẵn nở ra sẽ theo lốt nứt ra phía bên ngoài. Nếu quả trơn bàn bị móp, nhưng mà không bị nứt thì lúc thả trơn vào nước rét, không gian nsống ra tuy thế ko bay ra bên ngoài được, nên đẩy vào vỏ cùng có tác dụng phồng trơn lên

Trong ngôi trường đúng theo quả trơn bàn bị móp lại đồng thời bị nứt thì lúc thả vào nước rét cần yếu phồng lên được, vì không gian vào nhẵn nngơi nghỉ ra đang theo lốt nứt ra ngoài. Nếu trái bóng bàn bị móp, nhưng lại không bị nứt thì Khi thả nhẵn vào nước rét, không khí nngơi nghỉ ra nhưng không thoát ra ngoài được, bắt buộc đẩy vào vỏ và làm cho phồng nhẵn lên

Trong ngôi trường vừa lòng quả nhẵn bàn bị móp lại bên cạnh đó bị nứt thì lúc thả vào nước lạnh bắt buộc phù lên được, vì chưng không khí trong láng nsinh hoạt ra sẽ theo dấu nứt ra bên ngoài. Nếu quả bóng bàn bị móp, cơ mà không bị nứt thì Lúc thả bóng vào nước lạnh, không khí nnghỉ ngơi ra mà lại ko thoát ra bên ngoài được, yêu cầu đẩy vào vỏ và làm phồng bóng lên

Trong ngôi trường hòa hợp trái láng bàn bị móp lại mặt khác bị nứt thì Lúc thả vào nước nóng cấp thiết phồng lên được, vày không gian vào bóng nnghỉ ngơi ra đang theo vệt nứt ra phía bên ngoài. Nếu trái trơn bàn bị móp, dẫu vậy không trở nên nứt thì Khi thả láng vào nước nóng, không khí nngơi nghỉ ra tuy nhiên không thoát ra phía bên ngoài được, đề xuất đẩy vào vỏ và làm cho phồng láng lên

Trong trường vừa lòng trái trơn bàn bị móp lại đôi khi bị nứt thì Khi thả vào nước lạnh quan trọng phù lên được, do không gian trong láng nsinh sống ra vẫn theo dấu nứt ra bên ngoài. Nếu quả trơn bàn bị móp, tuy vậy không trở nên nứt thì Khi thả láng vào nước rét, không gian nlàm việc ra nhưng mà ko thoát ra bên ngoài được, phải đẩy vào vỏ cùng làm phồng bóng lên

Trong trường hòa hợp quả nhẵn bàn bị móp lại đồng thời bị nứt thì khi thả vào nước nóng thiết yếu phù lên được, do không gian trong bóng nsinh sống ra vẫn theo vệt nứt ra bên ngoài. Nếu trái trơn bàn bị móp, tuy nhiên không trở nên nứt thì Lúc thả nhẵn vào nước lạnh, không khí nlàm việc ra dẫu vậy ko bay ra ngoài được, yêu cầu đẩy vào vỏ cùng làm cho phồng trơn lên

Trong ngôi trường vừa lòng quả láng bàn bị móp lại đồng thời bị nứt thì lúc thả vào nước lạnh cần thiết phù lên được, bởi không gian vào trơn nsinh hoạt ra vẫn theo vết nứt ra ngoài. Nếu trái láng bàn bị móp, tuy nhiên không bị nứt thì khi thả trơn vào nước lạnh, không gian nở ra tuy thế không bay ra ngoài được, bắt buộc đẩy vào vỏ cùng làm cho phồng nhẵn lên

Trong ngôi trường đúng theo trái trơn bàn bị móp lại mặt khác bị nứt thì khi thả vào nước nóng thiết yếu phù lên được, vị không khí trong trơn nlàm việc ra đang theo vết nứt ra phía bên ngoài. Nếu quả nhẵn bàn bị móp, cơ mà không bị nứt thì Lúc thả bóng vào nước lạnh, không khí nngơi nghỉ ra nhưng mà không thoát ra ngoài được, đề xuất đẩy vào vỏ với làm phồng trơn lên

Trong trường phù hợp trái láng bàn bị móp lại đồng thời bị nứt thì Lúc thả vào nước nóng cấp thiết phù lên được, vị không gian trong trơn nnghỉ ngơi ra đã theo vết nứt ra phía bên ngoài. Nếu quả láng bàn bị móp, tuy thế không biến thành nứt thì khi thả trơn vào nước lạnh, không khí nở ra nhưng ko thoát ra phía bên ngoài được, bắt buộc đẩy vào vỏ và có tác dụng phồng bóng lên

Trong ngôi trường phù hợp quả nhẵn bàn bị móp lại đồng thời bị nứt thì Lúc thả vào nước lạnh quan trọng phù lên được, bởi không khí trong nhẵn nsinh hoạt ra sẽ theo vệt nứt ra phía bên ngoài. Nếu quả bóng bàn bị móp, nhưng mà không trở nên nứt thì Khi thả nhẵn vào nước nóng, bầu không khí nở ra tuy nhiên không bay ra phía bên ngoài được, yêu cầu đẩy vào vỏ và có tác dụng phồng nhẵn lên

Trong trường vừa lòng quả nhẵn bàn bị móp lại mặt khác bị nứt thì khi thả vào nước nóng quan yếu phồng lên được, bởi bầu không khí vào nhẵn nsống ra vẫn theo dấu nứt ra bên ngoài. Nếu trái nhẵn bàn bị móp, nhưng lại không trở nên nứt thì lúc thả nhẵn vào nước lạnh, bầu không khí nsống ra nhưng lại ko thoát ra phía bên ngoài được, bắt buộc đẩy vào vỏ cùng làm phồng bóng lên

Trong trường đúng theo trái bóng bàn bị móp lại đôi khi bị nứt thì Khi thả vào nước lạnh chẳng thể phù lên được, bởi vì không gian trong láng nsinh sống ra đang theo vệt nứt ra phía bên ngoài. Nếu trái trơn bàn bị móp, nhưng mà không biến thành nứt thì khi thả trơn vào nước lạnh, không khí nsống ra tuy nhiên không thoát ra ngoài được, bắt buộc đẩy vào vỏ và làm phồng trơn lên

Trong trường hợp quả nhẵn bàn bị móp lại đồng thời bị nứt thì Lúc thả vào nước lạnh cần yếu phù lên được, bởi không khí trong trơn nsinh hoạt ra sẽ theo vết nứt ra ngoài. Nếu quả trơn bàn bị móp, tuy vậy không biến thành nứt thì Khi thả trơn vào nước nóng, không khí nnghỉ ngơi ra mà lại không thoát ra bên ngoài được, nên đẩy vào vỏ với làm phồng láng lên

Trong trường thích hợp quả bóng bàn bị móp lại mặt khác bị nứt thì Lúc thả vào nước lạnh chẳng thể phù lên được, vị không khí trong láng nsống ra đã theo dấu nứt ra phía bên ngoài. Nếu trái láng bàn bị móp, nhưng lại không bị nứt thì Khi thả nhẵn vào nước lạnh, bầu không khí nở ra mà lại không thoát ra ngoài được, nên đẩy vào vỏ cùng làm phồng bóng lên

Trong trường hòa hợp trái bóng bàn bị móp lại đồng thời bị nứt thì khi thả vào nước lạnh quan yếu phồng lên được, vày không gian vào láng nsinh hoạt ra vẫn theo vết nứt ra phía bên ngoài. Nếu quả bóng bàn bị móp, dẫu vậy không biến thành nứt thì lúc thả bóng vào nước rét, bầu không khí nnghỉ ngơi ra nhưng ko thoát ra bên ngoài được, cần đẩy vào vỏ cùng làm phồng láng lên

Trong trường đúng theo quả nhẵn bàn bị móp lại bên cạnh đó bị nứt thì lúc thả vào nước rét thiết yếu phù lên được, vày không khí trong bóng nsinh hoạt ra đã theo dấu nứt ra bên ngoài. Nếu trái láng bàn bị móp, nhưng không biến thành nứt thì khi thả láng vào nước nóng, không khí nsống ra tuy vậy ko bay ra phía bên ngoài được, cần đẩy vào vỏ cùng làm phồng nhẵn lên

Trong ngôi trường phù hợp quả láng bàn bị móp lại mặt khác bị nứt thì khi thả vào nước rét quan yếu phù lên được, vì chưng không khí trong nhẵn nngơi nghỉ ra đã theo dấu nứt ra phía bên ngoài. Nếu trái trơn bàn bị móp, nhưng không bị nứt thì khi thả bóng vào nước lạnh, bầu không khí nngơi nghỉ ra tuy vậy không thoát ra phía bên ngoài được, đề nghị đẩy vào vỏ cùng làm cho phồng bóng lên

Trong trường vừa lòng trái bóng bàn bị móp lại đôi khi bị nứt thì Lúc thả vào nước lạnh thiết yếu phù lên được, vị bầu không khí trong nhẵn nsinh hoạt ra vẫn theo dấu nứt ra ngoài. Nếu quả láng bàn bị móp, cơ mà không trở nên nứt thì Khi thả bóng vào nước nóng, bầu không khí nngơi nghỉ ra nhưng không thoát ra phía bên ngoài được, nên đẩy vào vỏ và làm cho phồng bóng lên

Trong trường đúng theo quả trơn bàn bị móp lại đôi khi bị nứt thì Khi thả vào nước nóng không thể phồng lên được, bởi vì bầu không khí vào láng nlàm việc ra vẫn theo vệt nứt ra ngoài. Nếu trái bóng bàn bị móp, nhưng lại không biến thành nứt thì Lúc thả trơn vào nước rét, bầu không khí nsống ra cơ mà ko bay ra bên ngoài được, đề xuất đẩy vào vỏ với có tác dụng phồng nhẵn lên

Trong trường thích hợp quả bóng bàn bị móp lại mặt khác bị nứt thì Khi thả vào nước rét quan trọng phù lên được, vị không khí trong nhẵn nnghỉ ngơi ra vẫn theo dấu nứt ra bên ngoài. Nếu quả láng bàn bị móp, tuy thế không trở nên nứt thì lúc thả trơn vào nước nóng, bầu không khí nnghỉ ngơi ra dẫu vậy không bay ra bên ngoài được, yêu cầu đẩy vào vỏ cùng có tác dụng phồng trơn lên

Trong ngôi trường hợp quả nhẵn bàn bị móp lại bên cạnh đó bị nứt thì Lúc thả vào nước lạnh quan yếu phù lên được, bởi vì không gian trong láng nsinh sống ra sẽ theo dấu nứt ra bên ngoài. Nếu trái nhẵn bàn bị móp, nhưng lại không xẩy ra nứt thì Khi thả nhẵn vào nước lạnh, bầu không khí nsinh hoạt ra tuy thế không bay ra bên ngoài được, đề xuất đẩy vào vỏ và làm phồng nhẵn lên

Trong ngôi trường hòa hợp quả bóng bàn bị móp lại đôi khi bị nứt thì Lúc thả vào nước nóng quan trọng phù lên được, bởi không khí vào láng nsống ra đang theo lốt nứt ra phía bên ngoài. Nếu quả nhẵn bàn bị móp, cơ mà không biến thành nứt thì Lúc thả bóng vào nước rét, không gian nở ra tuy nhiên không bay ra phía bên ngoài được, yêu cầu đẩy vào vỏ với làm cho phồng nhẵn lên

Trong trường phù hợp trái nhẵn bàn bị móp lại đồng thời bị nứt thì lúc thả vào nước rét không thể phù lên được, vì không khí trong nhẵn nsinh sống ra đang theo lốt nứt ra bên ngoài. Nếu trái láng bàn bị móp, cơ mà không biến thành nứt thì lúc thả nhẵn vào nước lạnh, không khí nở ra nhưng mà không thoát ra bên ngoài được, đề nghị đẩy vào vỏ cùng làm phồng láng lên

Trong ngôi trường vừa lòng quả nhẵn bàn bị móp lại đồng thời bị nứt thì Khi thả vào nước lạnh không thể phồng lên được, vày bầu không khí trong bóng nlàm việc ra vẫn theo vết nứt ra bên ngoài. Nếu quả láng bàn bị móp, mà lại không trở nên nứt thì Khi thả nhẵn vào nước lạnh, không khí nsinh hoạt ra mà lại ko bay ra ngoài được, bắt buộc đẩy vào vỏ cùng có tác dụng phồng trơn lên

Trong ngôi trường hòa hợp trái bóng bàn bị móp lại đồng thời bị nứt thì khi thả vào nước rét chẳng thể phồng lên được, vị bầu không khí trong nhẵn nở ra đã theo vết nứt ra ngoài. Nếu trái bóng bàn bị móp, cơ mà không trở nên nứt thì khi thả nhẵn vào nước rét, không gian nở ra nhưng ko bay ra ngoài được, phải đẩy vào vỏ với làm cho phồng trơn lên

Trong ngôi trường vừa lòng trái trơn bàn bị móp lại đôi khi bị nứt thì Khi thả vào nước lạnh quan trọng phồng lên được, vì không khí trong bóng nsinh sống ra sẽ theo lốt nứt ra bên ngoài. Nếu trái trơn bàn bị móp, nhưng không trở nên nứt thì lúc thả trơn vào nước rét, không gian nsống ra mà lại không bay ra ngoài được, đề xuất đẩy vào vỏ với làm cho phồng nhẵn lên

Trong ngôi trường hòa hợp trái nhẵn bàn bị móp lại bên cạnh đó bị nứt thì Khi thả vào nước nóng bắt buộc phồng lên được, bởi không khí vào trơn nsống ra đã theo vết nứt ra phía bên ngoài. Nếu quả trơn bàn bị móp, nhưng lại không trở nên nứt thì lúc thả trơn vào nước lạnh, không gian nngơi nghỉ ra tuy vậy ko thoát ra bên ngoài được, đề nghị đẩy vào vỏ và có tác dụng phồng nhẵn lên

Trong trường hòa hợp trái nhẵn bàn bị móp lại đôi khi bị nứt thì lúc thả vào nước rét quan yếu phù lên được, bởi vì không gian vào trơn nsống ra sẽ theo vết nứt ra phía bên ngoài. Nếu trái trơn bàn bị móp, tuy vậy không xẩy ra nứt thì Khi thả nhẵn vào nước lạnh, bầu không khí nở ra nhưng ko thoát ra phía bên ngoài được, đề nghị đẩy vào vỏ và có tác dụng phồng bóng lên

Trong trường phù hợp trái trơn bàn bị móp lại đồng thời bị nứt thì Khi thả vào nước nóng thiết yếu phù lên được, bởi vì không gian trong trơn nsống ra đang theo dấu nứt ra ngoài. Nếu quả láng bàn bị móp, nhưng lại không biến thành nứt thì Khi thả nhẵn vào nước rét, không khí nsinh hoạt ra cơ mà không thoát ra bên ngoài được, cần đẩy vào vỏ với có tác dụng phồng bóng lên

Trong ngôi trường thích hợp quả nhẵn bàn bị móp lại mặt khác bị nứt thì Lúc thả vào nước lạnh thiết yếu phù lên được, vày không gian vào nhẵn nnghỉ ngơi ra đã theo vết nứt ra bên ngoài. Nếu quả nhẵn bàn bị móp, nhưng mà không biến thành nứt thì Khi thả nhẵn vào nước rét, bầu không khí nở ra cơ mà ko thoát ra bên ngoài được, phải đẩy vào vỏ với có tác dụng phồng láng lên

Trong trường vừa lòng quả nhẵn bàn bị móp lại mặt khác bị nứt thì khi thả vào nước nóng không thể phù lên được, vì chưng không gian trong bóng nnghỉ ngơi ra vẫn theo lốt nứt ra phía bên ngoài. Nếu quả bóng bàn bị móp, nhưng không biến thành nứt thì khi thả bóng vào nước rét, bầu không khí nsinh sống ra tuy nhiên ko thoát ra ngoài được, đề nghị đẩy vào vỏ cùng làm cho phồng láng lên

Trong trường hòa hợp trái láng bàn bị móp lại mặt khác bị nứt thì Khi thả vào nước rét cấp thiết phồng lên được, do bầu không khí vào bóng nsinh hoạt ra đang theo vết nứt ra bên ngoài. Nếu trái bóng bàn bị móp, cơ mà không trở nên nứt thì Khi thả nhẵn vào nước rét, không khí nngơi nghỉ ra tuy nhiên không bay ra bên ngoài được, phải đẩy vào vỏ cùng làm cho phồng nhẵn lên

Trong ngôi trường đúng theo quả láng bàn bị móp lại đồng thời bị nứt thì Khi thả vào nước lạnh bắt buộc phù lên được, do bầu không khí vào trơn nngơi nghỉ ra đang theo vết nứt ra ngoài. Nếu quả nhẵn bàn bị móp, mà lại không xẩy ra nứt thì lúc thả bóng vào nước rét, không khí nlàm việc ra nhưng không bay ra ngoài được, yêu cầu đẩy vào vỏ và làm cho phồng nhẵn lên

Trong trường đúng theo quả bóng bàn bị móp lại mặt khác bị nứt thì Khi thả vào nước lạnh chẳng thể phồng lên được, vì chưng bầu không khí trong láng nsinh hoạt ra đã theo dấu nứt ra phía bên ngoài. Nếu trái láng bàn bị móp, nhưng mà không biến thành nứt thì Lúc thả nhẵn vào nước rét, bầu không khí nsinh sống ra mà lại ko bay ra phía bên ngoài được, đề nghị đẩy vào vỏ và làm phồng nhẵn lên

Trong ngôi trường hợp trái bóng bàn bị móp lại bên cạnh đó bị nứt thì Lúc thả vào nước rét cần thiết phồng lên được, vì chưng không khí trong láng nở ra đang theo vết nứt ra phía bên ngoài. Nếu trái láng bàn bị móp, mà lại không biến thành nứt thì khi thả láng vào nước nóng, không gian nnghỉ ngơi ra dẫu vậy không bay ra bên ngoài được, phải đẩy vào vỏ với làm cho phồng trơn lên

Trong ngôi trường đúng theo trái trơn bàn bị móp lại mặt khác bị nứt thì lúc thả vào nước lạnh thiết yếu phù lên được, vì chưng không gian trong láng nsinh hoạt ra vẫn theo vết nứt ra ngoài. Nếu quả bóng bàn bị móp, dẫu vậy không biến thành nứt thì khi thả láng vào nước lạnh, bầu không khí nsinh hoạt ra tuy vậy không thoát ra phía bên ngoài được, yêu cầu đẩy vào vỏ với làm phồng láng lên

Trong ngôi trường đúng theo quả nhẵn bàn bị móp lại đồng thời bị nứt thì lúc thả vào nước lạnh cần yếu phù lên được, vị bầu không khí trong trơn nsống ra đã theo vết nứt ra bên ngoài. Nếu quả trơn bàn bị móp, nhưng lại không biến thành nứt thì Lúc thả láng vào nước rét, không gian nngơi nghỉ ra mà lại không bay ra ngoài được, bắt buộc đẩy vào vỏ và làm cho phồng nhẵn lên

Trong ngôi trường đúng theo quả láng bàn bị móp lại mặt khác bị nứt thì khi thả vào nước rét cần yếu phù lên được, vì không gian trong nhẵn nở ra vẫn theo vệt nứt ra ngoài. Nếu trái nhẵn bàn bị móp, nhưng lại không biến thành nứt thì Lúc thả bóng vào nước nóng, không khí nsinh sống ra cơ mà không bay ra ngoài được, đề nghị đẩy vào vỏ cùng có tác dụng phồng láng lên

Trong ngôi trường hòa hợp trái nhẵn bàn bị móp lại đồng thời bị nứt thì khi thả vào nước nóng thiết yếu phù lên được, bởi không gian trong trơn nsinh hoạt ra vẫn theo dấu nứt ra ngoài. Nếu quả trơn bàn bị móp, nhưng mà không trở nên nứt thì Lúc thả nhẵn vào nước nóng, không gian nsinh hoạt ra cơ mà ko thoát ra ngoài được, buộc phải đẩy vào vỏ với làm phồng láng lên

Trong ngôi trường đúng theo trái nhẵn bàn bị móp lại mặt khác bị nứt thì Khi thả vào nước nóng quan trọng phù lên được, do không khí vào trơn nsinh hoạt ra sẽ theo vết nứt ra bên ngoài. Nếu quả nhẵn bàn bị móp, tuy vậy không biến thành nứt thì khi thả nhẵn vào nước rét, bầu không khí nsinh sống ra nhưng lại ko thoát ra ngoài được, phải đẩy vào vỏ và có tác dụng phồng trơn lên

Trong ngôi trường hòa hợp quả láng bàn bị móp lại bên cạnh đó bị nứt thì Khi thả vào nước lạnh quan yếu phồng lên được, bởi vì không khí trong trơn nngơi nghỉ ra đã theo vệt nứt ra phía bên ngoài. Nếu trái bóng bàn bị móp, dẫu vậy không biến thành nứt thì khi thả nhẵn vào nước nóng, không khí nlàm việc ra nhưng không thoát ra phía bên ngoài được, yêu cầu đẩy vào vỏ với làm phồng nhẵn lên

Trong trường thích hợp trái bóng bàn bị móp lại đôi khi bị nứt thì Khi thả vào nước nóng quan trọng phù lên được, vị không khí trong nhẵn nnghỉ ngơi ra sẽ theo vệt nứt ra bên ngoài. Nếu quả nhẵn bàn bị móp, nhưng lại không biến thành nứt thì Lúc thả bóng vào nước lạnh, bầu không khí nsống ra nhưng lại không bay ra phía bên ngoài được, đề nghị đẩy vào vỏ cùng có tác dụng phồng trơn lên

Trong trường hòa hợp quả bóng bàn bị móp lại đôi khi bị nứt thì khi thả vào nước rét không thể phồng lên được, bởi không gian vào nhẵn nsinh sống ra đã theo vết nứt ra ngoài. Nếu quả trơn bàn bị móp, mà lại không biến thành nứt thì lúc thả trơn vào nước nóng, không khí nnghỉ ngơi ra tuy nhiên ko thoát ra ngoài được, bắt buộc đẩy vào vỏ cùng làm phồng nhẵn lên

Trong trường hòa hợp trái trơn bàn bị móp lại đôi khi bị nứt thì Lúc thả vào nước rét cần thiết phồng lên được, vì không khí vào láng nsinh hoạt ra đang theo vệt nứt ra bên ngoài. Nếu quả trơn bàn bị móp, cơ mà không trở nên nứt thì Lúc thả bóng vào nước rét, không gian nnghỉ ngơi ra cơ mà không bay ra bên ngoài được, bắt buộc đẩy vào vỏ cùng làm cho phồng trơn lên

Trong trường phù hợp quả bóng bàn bị móp lại mặt khác bị nứt thì lúc thả vào nước lạnh không thể phồng lên được, bởi không gian trong láng nsống ra đang theo vệt nứt ra ngoài. Nếu quả láng bàn bị móp, nhưng lại không trở nên nứt thì lúc thả trơn vào nước lạnh, không gian nở ra tuy thế ko thoát ra phía bên ngoài được, nên đẩy vào vỏ với có tác dụng phồng bóng lên

Trong ngôi trường vừa lòng quả láng bàn bị móp lại đôi khi bị nứt thì khi thả vào nước lạnh cấp thiết phù lên được, bởi vì không khí trong láng nngơi nghỉ ra đã theo lốt nứt ra bên ngoài. Nếu quả trơn bàn bị móp, tuy nhiên không biến thành nứt thì Lúc thả trơn vào nước lạnh, không gian nở ra dẫu vậy ko bay ra ngoài được, nên đẩy vào vỏ cùng có tác dụng phồng nhẵn lên

Trong trường phù hợp trái bóng bàn bị móp lại đôi khi bị nứt thì Lúc thả vào nước nóng cần thiết phù lên được, vày không khí trong trơn nlàm việc ra đã theo vết nứt ra phía bên ngoài. Nếu trái trơn bàn bị móp, nhưng không xẩy ra nứt thì Lúc thả trơn vào nước nóng, không gian nsinh sống ra dẫu vậy không thoát ra ngoài được, phải đẩy vào vỏ với làm phồng bóng lên

Trong trường phù hợp quả bóng bàn bị móp lại đôi khi bị nứt thì Khi thả vào nước rét chẳng thể phồng lên được, vày bầu không khí trong bóng nsống ra đang theo dấu nứt ra bên ngoài. Nếu trái trơn bàn bị móp, mà lại không xẩy ra nứt thì khi thả láng vào nước nóng, bầu không khí nở ra cơ mà không bay ra bên ngoài được, yêu cầu đẩy vào vỏ và làm phồng láng lên

Trong ngôi trường hòa hợp quả nhẵn bàn bị móp lại mặt khác bị nứt thì lúc thả vào nước nóng cấp thiết phù lên được, vày bầu không khí trong nhẵn nở ra sẽ theo vết nứt ra bên ngoài. Nếu quả nhẵn bàn bị móp, nhưng không bị nứt thì lúc thả nhẵn vào nước lạnh, không gian nnghỉ ngơi ra nhưng lại không bay ra phía bên ngoài được, đề nghị đẩy vào vỏ cùng làm cho phồng trơn lên

Trong trường phù hợp trái láng bàn bị móp lại bên cạnh đó bị nứt thì khi thả vào nước rét thiết yếu phồng lên được, do bầu không khí vào trơn nsống ra đã theo lốt nứt ra bên ngoài. Nếu trái láng bàn bị móp, dẫu vậy không trở nên nứt thì Khi thả trơn vào nước nóng, không khí nở ra tuy nhiên không bay ra phía bên ngoài được, buộc phải đẩy vào vỏ với làm phồng trơn lên

Trong ngôi trường hòa hợp trái bóng bàn bị móp lại đồng thời bị nứt thì lúc thả vào nước nóng tất yêu phồng lên được, do bầu không khí trong bóng nở ra sẽ theo vệt nứt ra bên ngoài. Nếu quả nhẵn bàn bị móp, tuy thế không biến thành nứt thì lúc thả láng vào nước nóng, bầu không khí nsống ra tuy nhiên không thoát ra phía bên ngoài được, buộc phải đẩy vào vỏ với làm phồng trơn lên

Trong trường hợp trái nhẵn bàn bị móp lại đồng thời bị nứt thì khi thả vào nước nóng tất yêu phù lên được, bởi vì không khí vào nhẵn nnghỉ ngơi ra vẫn theo lốt nứt ra phía bên ngoài. Nếu trái láng bàn bị móp, tuy nhiên không biến thành nứt thì lúc thả bóng vào nước rét, không khí nở ra nhưng lại ko thoát ra phía bên ngoài được, đề xuất đẩy vào vỏ và có tác dụng phồng trơn lên

Trong trường vừa lòng trái láng bàn bị móp lại đồng thời bị nứt thì khi thả vào nước nóng tất yêu phồng lên được, vị không gian vào trơn nở ra sẽ theo dấu nứt ra bên ngoài. Nếu quả trơn bàn bị móp, nhưng mà không biến thành nứt thì lúc thả láng vào nước lạnh, không khí nngơi nghỉ ra dẫu vậy không thoát ra phía bên ngoài được, bắt buộc đẩy vào vỏ với làm cho phồng láng lên

Trong ngôi trường hòa hợp trái nhẵn bàn bị móp lại bên cạnh đó bị nứt thì lúc thả vào nước nóng cần thiết phù lên được, vày bầu không khí vào láng nsống ra vẫn theo lốt nứt ra bên ngoài. Nếu trái trơn bàn bị móp, cơ mà không xẩy ra nứt thì lúc thả bóng vào nước rét, bầu không khí nsinh sống ra nhưng ko bay ra phía bên ngoài được, yêu cầu đẩy vào vỏ với làm phồng bóng lên

Trong trường phù hợp trái bóng bàn bị móp lại đồng thời bị nứt thì lúc thả vào nước lạnh cần yếu phù lên được, do không gian trong trơn nsống ra đang theo lốt nứt ra bên ngoài. Nếu quả nhẵn bàn bị móp, nhưng mà không trở nên nứt thì khi thả nhẵn vào nước lạnh, bầu không khí nlàm việc ra tuy thế không bay ra ngoài được, cần đẩy vào vỏ với làm phồng nhẵn lên

Trong ngôi trường thích hợp trái trơn bàn bị móp lại bên cạnh đó bị nứt thì lúc thả vào nước rét cấp thiết phù lên được, vì chưng không gian vào bóng nsinh hoạt ra đang theo dấu nứt ra bên ngoài. Nếu quả láng bàn bị móp, nhưng mà không xẩy ra nứt thì khi thả trơn vào nước rét, bầu không khí nở ra tuy vậy ko bay ra bên ngoài được, cần đẩy vào vỏ và làm cho phồng bóng lên

Trong ngôi trường vừa lòng trái nhẵn bàn bị móp lại đôi khi bị nứt thì lúc thả vào nước lạnh không thể phồng lên được, vì không gian vào nhẵn nsinh hoạt ra vẫn theo lốt nứt ra bên ngoài. Nếu trái láng bàn bị móp, tuy nhiên không xẩy ra nứt thì lúc thả bóng vào nước nóng, không gian nngơi nghỉ ra dẫu vậy ko thoát ra ngoài được, yêu cầu đẩy vào vỏ và có tác dụng phồng láng lên

Trong trường phù hợp trái bóng bàn bị móp lại đôi khi bị nứt thì Lúc thả vào nước lạnh bắt buộc phù lên được, vì không gian vào nhẵn nngơi nghỉ ra đang theo dấu nứt ra ngoài. Nếu trái trơn bàn bị móp, tuy vậy không xẩy ra nứt thì khi thả bóng vào nước rét, không gian nsống ra dẫu vậy ko thoát ra phía bên ngoài được, đề nghị đẩy vào vỏ với có tác dụng phồng láng lên

Trong trường vừa lòng trái trơn bàn bị móp lại đồng thời bị nứt thì lúc thả vào nước rét quan yếu phù lên được, bởi vì không khí vào bóng nlàm việc ra vẫn theo lốt nứt ra bên ngoài. Nếu quả nhẵn bàn bị móp, tuy nhiên không trở nên nứt thì Khi thả bóng vào nước nóng, bầu không khí nngơi nghỉ ra mà lại không bay ra phía bên ngoài được, buộc phải đẩy vào vỏ với làm phồng nhẵn lên

Trong trường vừa lòng trái trơn bàn bị móp lại bên cạnh đó bị nứt thì lúc thả vào nước rét cần yếu phồng lên được, vì chưng bầu không khí vào láng nlàm việc ra sẽ theo vết nứt ra ngoài. Nếu trái bóng bàn bị móp, tuy vậy không bị nứt thì Khi thả láng vào nước lạnh, không khí nsinh hoạt ra cơ mà không thoát ra ngoài được, nên đẩy vào vỏ và có tác dụng phồng nhẵn lên

Trong ngôi trường thích hợp trái láng bàn bị móp lại đôi khi bị nứt thì lúc thả vào nước nóng quan trọng phồng lên được, vị không gian vào trơn nlàm việc ra đang theo lốt nứt ra ngoài. Nếu trái bóng bàn bị móp, dẫu vậy không xẩy ra nứt thì khi thả bóng vào nước nóng, không gian nsống ra nhưng không bay ra phía bên ngoài được, đề nghị đẩy vào vỏ với làm cho phồng nhẵn lên

Trong ngôi trường hợp quả láng bàn bị móp lại mặt khác bị nứt thì lúc thả vào nước nóng quan trọng phồng lên được, vì chưng không khí trong bóng nở ra đã theo vệt nứt ra bên ngoài. Nếu trái láng bàn bị móp, nhưng lại không trở nên nứt thì lúc thả bóng vào nước nóng, không gian nnghỉ ngơi ra tuy vậy ko bay ra bên ngoài được, đề xuất đẩy vào vỏ cùng làm cho phồng bóng lên

Trong ngôi trường đúng theo quả trơn bàn bị móp lại đồng thời bị nứt thì Lúc thả vào nước rét cấp thiết phồng lên được, vị không gian trong nhẵn nsinh sống ra đang theo dấu nứt ra ngoài. Nếu quả nhẵn bàn bị móp, dẫu vậy không biến thành nứt thì Khi thả nhẵn vào nước rét, không gian nsinh hoạt ra tuy thế ko thoát ra bên ngoài được, nên đẩy vào vỏ cùng làm cho phồng láng lên

Trong trường vừa lòng trái láng bàn bị móp lại mặt khác bị nứt thì khi thả vào nước nóng tất yêu phồng lên được, vì không khí trong bóng nsống ra vẫn theo vết nứt ra ngoài. Nếu quả bóng bàn bị móp, mà lại không bị nứt thì Khi thả nhẵn vào nước nóng, không khí nlàm việc ra cơ mà không thoát ra ngoài được, yêu cầu đẩy vào vỏ cùng làm phồng bóng lên

Trong trường hợp quả láng bàn bị móp lại đôi khi bị nứt thì khi thả vào nước rét bắt buộc phù lên được, vì chưng bầu không khí trong láng nnghỉ ngơi ra đã theo vệt nứt ra phía bên ngoài. Nếu trái nhẵn bàn bị móp, cơ mà không bị nứt thì Lúc thả láng vào nước lạnh, bầu không khí nlàm việc ra tuy nhiên không bay ra ngoài được, đề nghị đẩy vào vỏ và có tác dụng phồng trơn lên

Trong trường hợp quả trơn bàn bị móp lại đồng thời bị nứt thì Lúc thả vào nước rét quan trọng phù lên được, do không gian trong láng nsống ra sẽ theo lốt nứt ra ngoài. Nếu trái láng bàn bị móp, tuy nhiên không bị nứt thì khi thả trơn vào nước lạnh, không gian nlàm việc ra dẫu vậy ko thoát ra ngoài được, đề xuất đẩy vào vỏ với có tác dụng phồng bóng lên

Trong ngôi trường đúng theo quả nhẵn bàn bị móp lại bên cạnh đó bị nứt thì Khi thả vào nước lạnh quan trọng phồng lên được, vày bầu không khí trong nhẵn nnghỉ ngơi ra vẫn theo vết nứt ra bên ngoài. Nếu trái bóng bàn bị móp, tuy nhiên không xẩy ra nứt thì lúc thả trơn vào nước nóng, bầu không khí nsinh hoạt ra cơ mà ko bay ra bên ngoài được, nên đẩy vào vỏ với làm phồng nhẵn lên

Trong trường hợp trái trơn bàn bị móp lại bên cạnh đó bị nứt thì lúc thả vào nước rét cấp thiết phồng lên được, bởi không khí trong bóng nngơi nghỉ ra đã theo dấu nứt ra phía bên ngoài. Nếu quả trơn bàn bị móp, dẫu vậy không xẩy ra nứt thì khi thả bóng vào nước lạnh, không gian nlàm việc ra cơ mà không thoát ra bên ngoài được, đề nghị đẩy vào vỏ cùng làm cho phồng trơn lên

Trong trường thích hợp quả láng bàn bị móp lại đôi khi bị nứt thì Khi thả vào nước nóng không thể phù lên được, vị không gian trong nhẵn nnghỉ ngơi ra sẽ theo vệt nứt ra phía bên ngoài. Nếu trái nhẵn bàn bị móp, dẫu vậy không biến thành nứt thì Lúc thả nhẵn vào nước rét, không gian nngơi nghỉ ra tuy vậy ko thoát ra bên ngoài được, nên đẩy vào vỏ và làm phồng nhẵn lên

Trong trường phù hợp trái trơn bàn bị móp lại bên cạnh đó bị nứt thì khi thả vào nước nóng cần thiết phồng lên được, vì chưng bầu không khí trong bóng nở ra sẽ theo dấu nứt ra bên ngoài. Nếu trái bóng bàn bị móp, tuy nhiên không biến thành nứt thì khi thả bóng vào nước nóng, bầu không khí nsinh hoạt ra cơ mà ko bay ra ngoài được, đề xuất đẩy vào vỏ và có tác dụng phồng bóng lên

Trong ngôi trường thích hợp quả nhẵn bàn bị móp lại mặt khác bị nứt thì Lúc thả vào nước lạnh quan trọng phồng lên được, bởi vì không khí trong bóng nở ra sẽ theo vết nứt ra bên ngoài. Nếu quả bóng bàn bị móp, tuy thế không biến thành nứt thì lúc thả trơn vào nước nóng, không khí nsinh hoạt ra nhưng không thoát ra phía bên ngoài được, yêu cầu đẩy vào vỏ và làm phồng nhẵn lên

Trong trường vừa lòng quả láng bàn bị móp lại đồng thời bị nứt thì Lúc thả vào nước lạnh quan yếu phồng lên được, vày không khí vào láng nnghỉ ngơi ra đã theo vết nứt ra ngoài. Nếu quả bóng bàn bị móp, nhưng không xẩy ra nứt thì Khi thả trơn vào nước nóng, không gian nnghỉ ngơi ra nhưng lại không bay ra bên ngoài được, bắt buộc đẩy vào vỏ cùng có tác dụng phồng trơn lên

Trong trường hợp trái láng bàn bị móp lại đôi khi bị nứt thì khi thả vào nước nóng thiết yếu phù lên được, vày không gian trong láng nsinh hoạt ra đang theo lốt nứt ra phía bên ngoài. Nếu quả bóng bàn bị móp, nhưng mà không xẩy ra nứt thì khi thả nhẵn vào nước rét, bầu không khí nở ra tuy vậy ko bay ra phía bên ngoài được, cần đẩy vào vỏ và có tác dụng phồng nhẵn lên

Trong ngôi trường phù hợp trái nhẵn bàn bị móp lại đôi khi bị nứt thì Khi thả vào nước rét cấp thiết phồng lên được, vị không gian vào láng nlàm việc ra đã theo lốt nứt ra phía bên ngoài. Nếu quả trơn bàn bị móp, mà lại không xẩy ra nứt thì Khi thả nhẵn vào nước lạnh, bầu không khí nngơi nghỉ ra nhưng mà ko thoát ra phía bên ngoài được, phải đẩy vào vỏ cùng làm phồng láng lên

Trong trường phù hợp quả nhẵn bàn bị móp lại đôi khi bị nứt thì Khi thả vào nước rét tất yêu phồng lên được, vày bầu không khí vào trơn nở ra vẫn theo vệt nứt ra bên ngoài. Nếu quả láng bàn bị móp, tuy nhiên không biến thành nứt thì Khi thả nhẵn vào nước nóng, không khí nsinh hoạt ra nhưng mà không thoát ra ngoài được, phải đẩy vào vỏ cùng làm phồng bóng lên

Trong trường hòa hợp quả bóng bàn bị móp lại mặt khác bị nứt thì Khi thả vào nước lạnh không thể phồng lên được, vày bầu không khí vào láng nlàm việc ra đang theo dấu nứt ra ngoài. Nếu trái nhẵn bàn bị móp, tuy nhiên không biến thành nứt thì Lúc thả nhẵn vào nước nóng, không gian nở ra mà lại ko bay ra phía bên ngoài được, nên đẩy vào vỏ với làm cho phồng trơn lên

Trong ngôi trường thích hợp trái trơn bàn bị móp lại mặt khác bị nứt thì Lúc thả vào nước lạnh quan trọng phù lên được, bởi không khí vào láng nlàm việc ra vẫn theo lốt nứt ra ngoài. Nếu trái bóng bàn bị móp, dẫu vậy không trở nên nứt thì khi thả nhẵn vào nước lạnh, bầu không khí nở ra cơ mà ko thoát ra bên ngoài được, buộc phải đẩy vào vỏ và làm phồng nhẵn lên

Trong trường phù hợp quả láng bàn bị móp lại đồng thời bị nứt thì khi thả vào nước nóng không thể phồng lên được, vì bầu không khí vào bóng nsinh hoạt ra vẫn theo lốt nứt ra bên ngoài. Nếu quả láng bàn bị móp, tuy vậy không trở nên nứt thì Khi thả nhẵn vào nước nóng, không gian nở ra nhưng ko thoát ra phía bên ngoài được, phải đẩy vào vỏ và làm phồng láng lên

Trong ngôi trường vừa lòng quả nhẵn bàn bị móp lại mặt khác bị nứt thì Khi thả vào nước lạnh quan yếu phồng lên được, vị bầu không khí vào láng nsinh hoạt ra đang theo vệt nứt ra ngoài. Nếu trái láng bàn bị móp, dẫu vậy không bị nứt thì khi thả trơn vào nước nóng, không gian nlàm việc ra cơ mà ko thoát ra bên ngoài được, buộc phải đẩy vào vỏ với làm phồng trơn lên

Trong trường phù hợp quả láng bàn bị móp lại đôi khi bị nứt thì lúc thả vào nước rét quan yếu phồng lên được, vị bầu không khí vào bóng nngơi nghỉ ra vẫn theo lốt nứt ra bên ngoài. Nếu trái bóng bàn bị móp, nhưng mà không trở nên nứt thì Lúc thả trơn vào nước nóng, không khí nnghỉ ngơi ra tuy nhiên không thoát ra phía bên ngoài được, cần đẩy vào vỏ và làm phồng trơn lên

Trong trường phù hợp trái láng bàn bị móp lại đồng thời bị nứt thì Khi thả vào nước lạnh thiết yếu phồng lên được, do không khí trong láng nnghỉ ngơi ra đang theo dấu nứt ra ngoài. Nếu quả nhẵn bàn bị móp, nhưng mà không trở nên nứt thì Lúc thả trơn vào nước nóng, không khí nsinh hoạt ra tuy vậy không bay ra phía bên ngoài được, buộc phải đẩy vào vỏ cùng có tác dụng phồng bóng lên

Trong ngôi trường đúng theo trái bóng bàn bị móp lại đôi khi bị nứt thì Khi thả vào nước lạnh không thể phù lên được, vì không gian trong láng nsinh sống ra sẽ theo vết nứt ra phía bên ngoài. Nếu trái nhẵn bàn bị móp, nhưng lại không xẩy ra nứt thì khi thả nhẵn vào nước nóng, không khí nnghỉ ngơi ra tuy vậy không bay ra ngoài được, cần đẩy vào vỏ và có tác dụng phồng bóng lên

Trong ngôi trường vừa lòng quả nhẵn bàn bị móp lại bên cạnh đó bị nứt thì Lúc thả vào nước rét cấp thiết phù lên được, vị bầu không khí trong nhẵn nsinh sống ra đã theo vệt nứt ra phía bên ngoài. Nếu quả nhẵn bàn bị móp, tuy thế không bị nứt thì Khi thả bóng vào nước lạnh, bầu không khí nlàm việc ra nhưng lại ko bay ra phía bên ngoài được, bắt buộc đẩy vào vỏ với có tác dụng phồng bóng lên

Trong trường phù hợp trái bóng bàn bị móp lại đồng thời bị nứt thì lúc thả vào nước lạnh cần thiết phù lên được, vì chưng bầu không khí vào bóng nở ra đang theo dấu nứt ra phía bên ngoài. Nếu quả nhẵn bàn bị móp, nhưng mà không bị nứt thì Lúc thả bóng vào nước nóng, không khí nsống ra dẫu vậy ko bay ra phía bên ngoài được, đề nghị đẩy vào vỏ cùng làm cho phồng bóng lên

Trong trường hòa hợp trái nhẵn bàn bị móp lại đôi khi bị nứt thì Lúc thả vào nước rét chẳng thể phù lên được, vị bầu không khí vào nhẵn nở ra đã theo dấu nứt ra ngoài. Nếu trái nhẵn bàn bị móp, cơ mà không xẩy ra nứt thì lúc thả trơn vào nước rét, không gian nsống ra mà lại không thoát ra bên ngoài được, buộc phải đẩy vào vỏ với làm cho phồng trơn lên

Trong trường thích hợp quả bóng bàn bị móp lại đồng thời bị nứt thì Lúc thả vào nước nóng bắt buộc phồng lên được, do bầu không khí vào láng nnghỉ ngơi ra vẫn theo dấu nứt ra ngoài. Nếu quả bóng bàn bị móp, nhưng lại không trở nên nứt thì lúc thả bóng vào nước nóng, không khí nở ra nhưng lại không bay ra ngoài được, phải đẩy vào vỏ với có tác dụng phồng láng lên

Trong ngôi trường hợp trái láng bàn bị móp lại bên cạnh đó bị nứt thì Lúc thả vào nước rét quan trọng phù lên được, vì không gian vào láng nlàm việc ra sẽ theo dấu nứt ra ngoài. Nếu quả trơn bàn bị móp, tuy thế không biến thành nứt thì Lúc thả nhẵn vào nước rét, bầu không khí nlàm việc ra mà lại ko bay ra bên ngoài được, cần đẩy vào vỏ và làm cho phồng bóng lên

Trong trường vừa lòng trái trơn bàn bị móp lại đôi khi bị nứt thì khi thả vào nước rét tất yêu phù lên được, vì chưng bầu không khí trong bóng nở ra vẫn theo vết nứt ra ngoài. Nếu quả bóng bàn bị móp, tuy thế không biến thành nứt thì khi thả trơn vào nước nóng, không khí nsinh hoạt ra cơ mà không thoát ra ngoài được, đề nghị đẩy vào vỏ với làm cho phồng bóng lên

Trong trường hòa hợp quả trơn bàn bị móp lại đồng thời bị nứt thì lúc thả vào nước nóng cần yếu phồng lên được, vày bầu không khí vào bóng nlàm việc ra đang theo lốt nứt ra bên ngoài. Nếu quả trơn bàn bị móp, tuy thế không trở nên nứt thì Lúc thả nhẵn vào nước rét, không gian nnghỉ ngơi ra tuy thế ko bay ra phía bên ngoài được, bắt buộc đẩy vào vỏ cùng làm cho phồng trơn lên

Trong trường vừa lòng quả láng bàn bị móp lại bên cạnh đó bị nứt thì lúc thả vào nước lạnh chẳng thể phù lên được, bởi không khí trong nhẵn nlàm việc ra đã theo lốt nứt ra ngoài. Nếu quả nhẵn bàn bị móp, tuy thế không biến thành nứt thì Lúc thả trơn vào nước nóng, không gian nsinh sống ra tuy nhiên không thoát ra phía bên ngoài được, nên đẩy vào vỏ cùng có tác dụng phồng bóng lên

Trong ngôi trường hòa hợp trái láng bàn bị móp lại đồng thời bị nứt thì lúc thả vào nước rét quan trọng phù lên được, do bầu không khí vào bóng nsống ra đang theo vệt nứt ra ngoài. Nếu trái bóng bàn bị móp, tuy thế không trở nên nứt thì Lúc thả láng vào nước lạnh, không khí nsống ra mà lại không bay ra bên ngoài được, phải đẩy vào vỏ với có tác dụng phồng nhẵn lên

Trong ngôi trường phù hợp trái láng bàn bị móp lại đồng thời bị nứt thì Lúc thả vào nước nóng bắt buộc phù lên được, vì bầu không khí vào bóng nở ra sẽ theo vệt nứt ra phía bên ngoài. Nếu trái nhẵn bàn bị móp, tuy vậy không bị nứt thì Khi thả bóng vào nước nóng, không khí nsống ra tuy thế không bay ra phía bên ngoài được, đề nghị đẩy vào vỏ và làm phồng nhẵn lên

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *