Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Phân supephotphat knghiền thực tiễn cung cấp được thường chỉ ứng với 40,0% P. 2 O 5 . Hàm lượng (%) của canxi đihiđrophotphat trong phân bón này là

A. 69,0. B. 65,9.

Bạn đang xem: Phân supephotphat kép thực tế sản xuất được thường chỉ có 40 p2o5

C. 71,3. D. 73,1.


*

Đáp án: B.

Trong 100 kg phân supephotphat kép tất cả 40 kg Phường 2 O 5 . Khối lượng C a ( H 2 Phường. O 4 ) 2 tương ứng cùng với khối lượng Phường 2 O 5 bên trên được xem theo tỉ lệ thành phần :

Phường. 2 O 5 - C a ( H 2 P O 4 ) 2

142 g 234 g

40 kilogam x kg


Phân supephotphat knghiền thực tế tiếp tế được thường chỉ ứng cùng với 40% P2O5, phân kali clorua cung cấp trường đoản cú quặng xinvinit (NaCl, KCl) hay chỉ ứng cùng với một nửa K2O. Hàm lượng (%) của canxi đihiđrophotphat cùng của kali clorua trong các phân bón theo lần lượt là

A. 65,29 cùng 72,96.

B. 72,96 với 65,96.

C. 79,62 với trăng tròn,38.

D. 65,92 cùng 79,26


Chọn giải đáp D

Giả sử bao gồm 100 gam phân supephotphat knghiền.

⇒ mP2O5 = 40 gam ⇒ nP2O5 ≈ 0,263 mol

+ Bảo toàn nguyên tố P ta có: Ca(H2PO4)2 → P2O5

⇒ nCa(H2PO4)2 = 20/71 mol ⇒ mCa(H2PO4)2 ≈ 65,92 gam.

⇒ %mCa(H2PO4)2/Phân bón = = 65,92%

+ Tương từ bỏ ta tính được %mKCl/Phân bón = 79,26%

⇒ Chọn D


Phân supephotphat kép thực tiễn cung ứng được thường chỉ ứng cùng với 40% P2O5, phân kali clorua cấp dưỡng tự quặng xinvinit (NaCl, KCl) thường chỉ ứng với 50% K2O. Hàm lượng (%) của canxi đihiđrophotphat với của kali clorua trong những phân bón theo thứ tự là

A. 65,29 và 72,96

B. 72,96 với 65,96

C. 79,62 cùng đôi mươi,38

D. 65,92 cùng 79,26


Chọn lời giải D

Giả sử có 100 gam phân supephotphat knghiền.

⇒ mP2O5 = 40 gam ⇒ nP2O5 ≈ 0,263 mol

+ Bảo toàn ngulặng tố P ta có: Ca(H2PO4)2 → P2O5

⇒ nCa(H2PO4)2 = 20/71 mol ⇒ mCa(H2PO4)2 ≈ 65,92 gam.

⇒ %mCa(H2PO4)2/Phân bón= 65,92%

+ Tương tự ta tính được %mKCl/Phân bón = 79,26%


Phân lạm supephotphat knghiền thực tế tiếp tế được hay chỉ tất cả 40% P2O5. Hàm lượng % của can xi đihiđrophotphat trong phân bón kia là:

A. 65,9

B. 56,9

C. 32,95

D. 69,5


Đáp án A

Hướng dẫn giải:

Xét 100g phân bón tất cả 40g P2O5 →nP2O5= 40/142 = 20/71 molBảo toàn P:nCa(H2PO4)2=nP2O5= 20/71 (mol)⇒mCa(H2PO4)2=65,92g⇒%mCa(H2PO4)2=65,92%


Phân supephotphat knghiền thực tiễn chế tạo thường chỉ ứng cùng với 40% P2O5. Hàm lượng % của can xi đihidrophotphat vào phân bón này là

A. 65,9%.

B. 69%.

C. 71,3%.

D. 73,1%.

Xem thêm: Bảng Tra Cung Khảm Là Gì - Bảng Tra Cung Mệnh Và Niên Mệnh


Phân supephotphat kxay thực tế cung cấp thường chỉ ứng với 40% P2O5. Hàm lượng % của canxi đihidrophotphat vào phân bón này là

A. 65,9%.

B. 69%.

C. 71,3%.

D. 73,1%.


Đáp án A

Giả sử tất cả 100 gam phân bón

⇒ mP2O5= 40 gam.

⇒ nP2O5=

*

≈ 0,2817 mol.

Mà nhân tố chính của phân supephotphat kép là Ca(H2PO4)2.

Bảo toàn ngulặng tố Photpho ta có:

Ca(H2PO4)2→ P2O5.

⇒ nCa(H2PO4)2= nP2O5= 0,2817 mol.

⇒ mCa(H2PO4)2= 0,2817×(40 + 97×2) ≈ 65,92 gam.

⇒ %mCa(H2PO4)2/Phân bón=

*
= 65,92%


Phân supephotphat knghiền thực tế cấp dưỡng được hay chỉ có 40% P2O5. Hàm lượng Ca(H2PO4)2 trong phân bón kia là

A. 56,94%.

B. 65,92%.

C. 78,56%.

D. 75,83%.


Phân supephotphat kép thực tiễn cung cấp được thường xuyên chỉ bao gồm 40% P2O5. Vậy % khối lượng Ca(H2PO4)2 vào phân bón đó là

A. 56,94%

B. 78,56%

C. 75,83%

D. 65,92%


Phân supephotphat kxay thực tiễn sản xuất được thường xuyên chỉ gồm 40% P2O5. Vậy % khối lượng Ca(H2PO4)2 vào phân bón đó là

A. 56,94%.

B. 78,56%.

C. 75,83%.

D. 65,92%.


Phân supephotphat kxay thực tế cung ứng được thường xuyên chỉ có 40% Phường. 2 O 5 . Vậy % trọng lượng Ca ( H 2 PO 4 ) 2 vào phân bón đó là

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *