*

*

Lý thuyết Hóa 11 bài bác 4. Phản nghịch ứng bàn bạc ion trong dung dịch những chất điện li

*

I. ĐIỀU KIỆN XẢY RA PHẢN ỨNG TRAOĐỔI ION vào DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI

1.Phản ứng tạo ra thành chất kết tủa

- Thí nghiệm:

*

 - Giải thích: Na2SO4 và BaCl2 đều dễ tan với phân li bạo phổi trong nước:

*

Trong số tư ion được phân li ra chỉ có những ion

*
phối kết hợp được với nhau chế tạo thành chất kết tủa là BaSO4 (hình trên), nên thực chất phản ứng trong hỗn hợp là:

*

Phương trình (2) được gọi là phương trình ion rút gọn của phản bội ứng (1).

Bạn đang xem: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi

Phương trình ion rút gọn cho biết thực chất của phản ứng trong dung dịch các chất năng lượng điện li.

2.Phản ứng chế tạo thành hóa học điện li yếu

a) phản bội ứng sản xuất thành nước

- Thí nghiệm:

*

Phản ứng như sau:

HCl + NaOH → NaCl + H2O

- Giải thích: NaOH và HCl đầy đủ dễ tan với phân li mạnh dạn trong nước:

*

Các ion OH−trong dung dịch làm cho phenolphtalein gửi sang màu hồng. Khi mang lại dung dịch HCl vào, các ion H+ của HCl đã phản ứng với những ion OH− của NaOH chế tác thành chất điện li khôn xiết yếu là H2O. Phương trình ion rút gọn:

*

Khi màu sắc của hỗn hợp trong ly mất, chính là lúc các ion H+ của HCl đang phản ứng hết với những ion OH− của NaOH.


Phản ứng giữa hỗn hợp axit cùng hiđroxit có tính bazơ rất giản đơn xảy ra bởi tạo thành hóa học điện li siêu yếu là H2O. Mg(OH)2 ít chảy trong nước, nhưng thuận tiện tan trong hỗn hợp axit mạnh:

*

b)Phản ứng sinh sản thành axit yếu

- Thí nghiệm: Nhỏ hỗn hợp HCl vào ống nghiệm đựng dung dịch CH3COONa , axit yếu CH3COOH sẽ tạo ra thành:

*

- Giải thích: HCl và CH3COONa là những chất dễ dàng tan và phân li mạnh:

*

Trong dung dịch, các ion H+ sẽ kết hợp với các ion CH3COO- sinh sản thành chất điện li yếu là CH3COOH (mùi giấm). Phương trình ion rút gọn:

*

3. Bội nghịch ứng chế tác thành chất khí

Thí nghiệm:

*

Phương trình ion rút gọn:

*

Phản ứng giữa muối cacbonat và dung dịch axit rất đơn giản xảy ra vì chưng vừa chế tác thành chất điện li khôn xiết yếu là H2O, vừa tạo ra chất khí CO2 tách khỏi môi trường thiên nhiên phản ứng. Chẳng hạn, các muối cacbonat ít tan trong nước tuy vậy tan dễ ợt trong các dung dịch axit. Đá vôi (CaCO3) tan rất dễ trong dung dịch HCl:

*

II. KẾT LUẬN

1.Phản ứng xẩy ra trong dung dịch các chất năng lượng điện li là phản nghịch ứng giữa những ion.

Xem thêm: Shuojo Là Gì? Shoujo Ai Là Gì? Tất Cả Thể Loại Và Cấp Độ Của Manga

2.Phản ứng đàm phán ion vào dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi những ion phối hợp được với nhau tạo thành thành tối thiểu một trong số chất sau:

_ hóa học kết tủa.

_ hóa học điện li yếu.

_ chất khí.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *