Phật A Di Đà là vị Phật được tôn thờ các độc nhất trong Phật giáo Đại thừa. Tên của Ngài nghĩa là Vô Lượng Tbọn họ – tức là tbọn họ mệnh vô lượng với Vô Lượng Quang – ánh sáng vô lượng.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Với các vắt bạo dạn bên trên của Tượng Phật Trần Gia, chúng tôi sẽ, sẽ với đã đem lại sự phù hợp tuyệt vời nhất mang lại với những người tiêu dùng mong muốn thỉnh Tượng Phật nhằm cúng nhường hoặc thờ ngay tại nhà v..vv

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *