• Trong không khí nếu gồm hệ trục toạ độ Oxyz thì được call là không gian toạ độ Oxyz hay(O; ,,)

• Ox : trục hoành; Oy : trục tung ; Oz : trục cao.

Bạn đang xem: Phương trình trục oy trong oxyz

Bạn đang xem: Phương trình trục oy vào oxyz

• những mặt phẳng toạ độ: (Oxy) ; (Oyz); (Oxz).


*

*

*

= x.+ y.+ z..

• Ý nghĩa hình học : giả dụ I, J, K thứu tự là hình chiếuvuông góc của M lên những trục Ox, Oy, Oz thì:


*

• M ∈ (Oxy) ⇔z = 0 ; M ∈(Oxz)⇔ y = 0và M ∈(Oyz) ⇔ x = 0.

• M ∈Ox ⇔M(x ; 0 ; 0); M ∈Oy ⇔M(0 ; y ; 0)và M ∈0z ⇔M(0 ; 0 ; z). Nơi bắt đầu toạ độ là O(0 ; 0 ; 0).

Xem thêm:

• Toạ độ một số điểm thường dùng:

- Trungđiểm củađoạn AB:


*

3. Toạ độ của vectơ cùng các đặc điểm của toạ độ vectơ.

∗Tính chất

Cho các vectơ =(x1 ;y1 ; z1) với = (x2; y2; z2); k là một số trong những thực tùyý. Ta tất cả các đặc điểm sau:


4. Tích có hướng của hai vectơ

∗Định nghĩa:Cho những vectơ=(x1;y1; z1) và= (x2; y2; z2). Tích có hướng (còn gọi là tích vectơ) củavà,được kí hiệu

6. Phương trình mặt cầu trong không gian

• Phương trình mặt mong tâm I(xI; yI; zI) nửa đường kính R:

(x - xI)2 + (y - yI)2 + (z - zI)2 = R2. (1)

• Phương trình tổng quát của mặt cầu:

x2 + y2 + z2 + 2ax + 2by + 2cz + d = 0. (2)

(2) là phương trình phương diện cầu gồm tâm I(-a ; -b ; -c) và phân phối kính

• Điều kiện phải và đủ để (2) là phương trình mặt ước là: a2 + b2 + c2 - d > 0.

• Mặt mong tâm Obán kính R tất cả phương trình là:x2+ y2+ z2= R2.


• Chú ý:

- Để viết phương trình khía cạnh cầu, ta thường xác định tâm và tính bán kính mặt mong rồi sử dụng dạng (1).

- Để viết phương trình mặt cầu ngoại tiếp tứ diện, ta hay được sử dụng dạng tổng thể (dạng (2)) để đưa về giải hệ phương trình số 1 với những ẩn là a, b, c, d.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *