Cthị xã là bản thân cũng được mời trải qua Hàn Quốc tham gia sự kiện của một đơn vị chức năng tổ chức vào cuối tháng 4 năm 2019. Để được công ty trên Nước Hàn gửi giấy bảo lãnh thì chủ thể bản thân đề xuất cung cấp một số trong những triệu chứng từ bỏ bẳng tiếng Anh nhằm bọn họ làm giấy mời bảo lãnh theo đúng cơ chế. Sẵn bản thân phân chia vẫn với chúng ta một số Các mẫu mã chứng tự bằng giờ Anh xin visa mang đến Hàn Quốc nhưng mà phía đối tác mời như:

– Mẫu giấy Quyết định cử nhân viên đi công tác tuyệt giờ Anh Hotline là Decision of sending this employee on the business trip

– Mẫu chứng thực bài toán có tác dụng, tên thường gọi giờ đồng hồ Anh là Confirmation letter of employment


– Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lớn, tên gọi giờ Anh là Certificate of business registration.

Bạn đang xem: Quyết định cử đi công tác tiếng anh là gì


*

——————————————-

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 04 mon 04 năm 2019

HCMC, 04th Aquảng cáo, 2019

QUYẾT ĐỊNH

DECISION

Về câu hỏi cử nhân viên đi công tác

About sending employee on business trip

TỔNG GIÁM ĐỐC

GENERAL MANAGER

GMS & Partners CO. LTD.,

Based on the Charter of the organization và operation of GMS và Partners Co. Ltd

Căn uống cứ Chức năng quyền lợi và nghĩa vụ của Tổng giám đốc

Based on the mandate of General Manager

QUYẾT ĐỊNH

DECIDED

Điều 1. Quyết định cử nhân viên cấp dưới sau đi công tác:

Article 1. Decision of sending this employee on the business trip:

Bà BUI THI NHA UYEN

Ms. Bui Thi Nha Uyen

Điều 2. Thông tin khu vực công tác:

Article 2. Business trip Information

Đơn vị mang lại công tác: HỘI THẢO KBIZ TẠI HÀN QUỐC 2019

Company of the business trip: 2019 Korea Sourcing Business Matching Fair

Địa điểm đến lựa chọn công tác: Hàn Quốc

Address of the business trip: Korea

Thời gian đi công tác: 05 ngày, từ thời điểm ngày 22 tháng bốn mang đến ngày 26 tháng tư năm 2019

Duration of the business trip : 5 days, from 22nd Aquảng bá lớn 26th Aquảng bá 2019.

Pmùi hương nhân tiện đi công tác: đi lắp thêm bay

Transportation: air plane

Điều 3. Các ông, bà có tên nêu tại Điều 1 thừa kế đầy đủ cơ chế công tác làm việc phí tổn theo quy định tài thiết yếu của người sử dụng.

Article 3.

Xem thêm:

Mr/Mrs is mentioned in article 1 will sufficiently receive travel allowances according lớn the company policy.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thực hành Tính từ lúc ngày cam kết. Bà Bùi Thị Nhã Uyên ổn cùng thành phần có tương quan Chịu đựng trách nhiệm thực hành ra quyết định này.

Article 4. This decision is valid since the signed date. Ms Bui Thi Nha Uyen and other revelant departments in company is eligble lớn exedễ thương this decision.

GIÁM ĐỐC

 (ký thương hiệu và đóng góp dấu)

(Signature and stamp)

Phía bên trên là mẫu quyết định cử đi công tác phiên bản giờ Anh (hoặc hoàn toàn có thể sửa chữa bằng phù hợp đồng lao động). Dường như những bạn phải thêm một số triệu chứng tự bổ sung không giống bằng giờ đồng hồ Anh nữa như :

– Confirmation letter of employment  (Thỏng chứng thực Việc làm)


GIA TAI Service & Trading CO., LTD

24, Le Van Luong, Phuoc Kien Ward, Nha Be District, Ho Chi Minch City

Confirmation Letter of Employment

March 4th , 2019

To Whom it May Concern,

Please accept this letter as confirmation that Bui Thi Nha Uyen has been employed with GIA TAI Service và Trading CO., LTD (sonwebsite – providing thiết kế trang web by wordpress) since July 20th, 2018. Currently, Bui Thi Nha Uyen holds the title as Business Development Manager và works on a full-time basis of forty-four hours per week in our Ho Chi Minc City office.

Best regards,

GIA TAI Service và Trading CO., LTD


Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp lớn (Certificate of Business registration). Các chúng ta cũng có thể tìm hiểu thêm như hình bên dưới hoặc vào links này biên soạn thảo lại mang đến phù hợp  https://chungminhtaichinhsg.vn/mau-dich-giay-dang-ky-kinh-doanh/


*
Các chủng loại bệnh tự bằng giờ đồng hồ Anh xin visa mang lại Hàn Quốc

cũng có thể bạn quan lại tâm:


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *