Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú bigbiglands.com.Học các trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một biện pháp tự tin.


Bạn đang xem: Rambler là gì

The local church was teeming with different organisations - concert tiệc ngọt, badminton club, ramblers, social club, drama group, & there were lots of other young people lớn meet.
We know that lvà managers are worried about lamping at night when there are nocturnal ramblers on their l&.
There are other recreational requirements—those of walkers, ramblers, games players và horse riders.
Who will be liable for the rambler, wearing the wrong sort of footwear, who twists his ankle in a rabbit hole?
The ramblers và the hikers get certain privileges, not so many as they would wish, và in return they accept certain responsibilities.
In my part of the country there is no difficulty in dealing with the problems of hikers and ramblers.
All my family are hikers & ramblers, but they can associate with young & vigorous people & get opportunities that the ordinary person cannot get.
It is also much used by a very large number of ramblers & hikers, who find the area particularly suitable for their purpose.
With a rambler rose climbing over them they look picturesque on postcards, but inside many of them are insanitary little hovels placed in beautiful surroundings.
The rambler who has let his dog loose will be long gone by the time anyone discovers what has happened.
Các ý kiến của các ví dụ không biểu hiện ý kiến của các biên tập viên bigbiglands.com bigbiglands.com hoặc của bigbiglands.com University Press giỏi của các nhà trao giấy phép.

Xem thêm: Tại Sao Sự Tái Sinh Của Dc Tiết Lộ Tên Thật Batman, Tên Thật Của Batman

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các phầm mềm tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập bigbiglands.com English bigbiglands.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở ghi nhớ và Riêng tứ Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *