cứu vãn thế·bù lại·chuộc lại·chuộc lỗi·cứu vãn nguy·cứu thoát·giữ trọn·thực hiện·trả hết·thường bù·thay đổi quà
As disciples of Jesus Christ, we ought to lớn bởi all we can khổng lồ redeem others from suffering and burdens.

Bạn đang xem: Redeem là gì


Là những môn sinh của Chúa Giê Su Ky Tô, chúng ta đề nghị làm hết sức mình sẽ giúp đỡ đỡ những người không giống thoát khỏi chình họa thống khổ với gánh nặng.
If you redeem your gift thẻ on play.google.com, the reward will be added to your account but you will have lớn claim it in the ứng dụng on your device.
Nếu bạn đổi thẻ quà khuyến mãi bên trên play.google.com thì phần thưởng sẽ tiến hành sản xuất tài khoản của người sử dụng, mà lại bạn sẽ bắt buộc thừa nhận phần thưởng trong vận dụng bên trên sản phẩm của bạn.
Of greathử nghiệm assurance in God’s plan is that a Savior was promised, a Redeemer, who through our faith in Hyên ổn would lift us triumphantly over those tests and trials, even though the cost lớn do so would be unfathomable for both the Father who sent Hlặng và the Son who came.
Chúng ta được bảo đảm rằng trong một chiến lược điều đó thì một Đấng Cứu Rỗi đã có hứa hẹn, một Đấng Cứu Chuộc là Đấng đã nâng bọn họ một bí quyết đắc chiến thắng vượt lên ở trên các thách thức kia, qua đức tin của bọn họ vị trí Ngài, tuy vậy mẫu giá bán để triển khai như vậy sẽ không thể đo lường và tính toán được với cả Đức Chúa Cha vị Ngài gửi mang lại lẫn Vị Nam Tử là Đấng đang đi đến.
Các sản phẩm hiện đại số của GOG.com cũng hoàn toàn có thể được trao cho tất cả những người khác trải qua những phiếu quà Tặng trả lại.
“Ôi, giỏi diệu chũm thú vui nhưng mà câu nói này mang đến: ‘Tôi hiểu được Đấng Cứu Chuộc của tớ hằng sống!’”
I testify that the tender mercies of the Lord are available khổng lồ all of us and that the Redeemer of Israel is eager to lớn bestow such gifts upon us.
Tôi làm cho hội chứng rằng tnóng lòng thương thơm xót dịu dàng êm ả của Chúa tất cả sẵn mang lại tất cả chúng ta với rằng Đấng Cứu Chuộc Y Sơ Ra Ên tha thiết để ban đến chúng ta các ân tứ như vậy.
This, according to lớn one critic, "allowed the Japanese people, especially the youth of nhật bản, to redeem its sense of self & begin life in the postwar period."
Theo như một bên phê bình không giống phản hồi, tác phẩm này "cho phép người dân Nhật Bản, đặc biệt là các thanh thiếu niên nước Nhật chuộc lại ý thức về bản thân cùng bắt đầu cuộc sống thường ngày sau quá trình hậu chiến“.
Alma’s own experience in failing to follow his faithful father và then coming lớn a dramatic understanding of how much he needed forgiveness and what it meant to sing the tuy vậy of redeeming love sầu is powerful & compelling.
Kinch nghiệm riêng rẽ của An Ma trong việc không theo fan phụ vương trung tín của bản thân rồi kế tiếp tiến mang lại một sự phát âm biết gây tuyệt vời thâm thúy rằng ông rất cần được tha máy biết bao và ý nghĩa sâu sắc của vấn đề hát lên một bài xích ca về tình yêu cứu vớt chuộc đều rất trẻ trung và tràn trề sức khỏe và lôi cuốn.
Jesus Christ Himself instituted the ordinance to remind us what He did to redeem us and to lớn teach us how we may avail ourselves of His Redemption & thereby live with God again.

Xem thêm: Nhạc Nhẹ Tiếng Anh Là Gì - Nhạc Nhẹ Trong Tiếng Anh Là Gì


Chính Chúa Giê Su Ky Tô đang cấu hình thiết lập giáo lễ này nhằm cảnh báo bọn họ về điều Ngài đang làm nhằm cứu chuộc bọn họ cùng dạy chúng ta giải pháp tận dụng Sự Chuộc Tội của Ngài với dựa vào kia sinh sống cùng với Thượng Đế một đợt tiếp nhữa.
From oppression and from violence he will redeem their soul, & their blood will be precious in his eyes.” —Psalm 72:12-14.
Người đã chuộc linh-hồn chúng ta ngoài sự hà-ức hiếp cùng sự hung-bạo; cũng trở nên coi máu chúng ta là quí báu” (Thi-thiên 72:12-14).
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints declares lớn all the world that Christ is the Son of God, the Redeemer of the world!
Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô tulặng bố cùng với tất cả trái đất rằng Đấng Ky Tô là Vị Nam Tử của Thượng Đế, Đấng Cứu Chuộc của thay gian!
But even though the just die they are not lost, but are saved through the Atonement of the Redeemer.
Nhưng dầu cho những người ngay thiết yếu bị tiêu diệt họ cũng trở thành không bị mất, cơ mà được cứu vãn qua Sự Chuộc Tội của Đấng Cứu Chuộc.
But the plan was not without risk: if we chose in mortality not to lớn live according to God’s eternal laws, we would receive something less than eternal life.16 Father knew we would stumble và sin as we learned by experience in mortality, so He provided a Savior to lớn redeem from sin all who repent and khổng lồ heal the spiritual & emotional wounds of those who obey.17
Nhưng planer này chưa phải là không có đen đủi ro: nếu như trong cuộc sống đời thường trần gian, họ lựa chọn không sinh sống theo các điều khoản trường tồn của Thượng Đế, thì họ vẫn thừa nhận một điều nào đấy kém nhẹm hơn cuộc sống thường ngày lâu dài.16 Đức Chúa Cha biết rằng chúng ta đang vấp bổ cùng tội tình lúc học hỏi và chia sẻ qua kinh nghiệm tay nghề trên thế gian, đề nghị Ngài đã ban mang lại Đấng Cứu Rỗi để cứu vãn chuộc lầm lỗi của tất cả những người dân ân hận cải cùng trị lành những dấu thương thơm thuộc linch với cảm xúc của những người vâng lời.17
Only a perfect human life could pay the ransom price khổng lồ redeem Adam’s offspring from the enslavement inkhổng lồ which their first father had sold them.
Chỉ có mạng sinh sống của tín đồ hoàn toàn new có thể trả giá đựng chuộc nhỏ cháu của A-đam khỏi chứng trạng nô lệ nhưng bạn thân phụ đầu tiên sẽ buôn bán bọn họ.
Alma asked, “And now behold, I say unto lớn you, my brethren <& sisters>, if ye have experienced a change of heart, và if ye have felt to lớn sing the tuy nhiên of redeeming love sầu, I would ask, can ye feel so now?”
An Ma hỏi: “Và giờ đây này, hỡi đồng đội , tôi nói cho các fan tốt, nếu như các người có Cảm Xúc được một sự thay đổi trong tâm mình, và những người có muốn hát lên một bài bác ca về tình yêu cứu vớt chuộc, tôi xin hỏi, các người dân có cảm thấy điều đó tức thì tiếng phút này không?”
One of the first references we have of the payment of tithing is when Abramê say paid a tithe of all he owned to Melchizedek.15 Abratê mê had the confidence of the Lord, who showed hyên ổn the intelligences of the premortal world, the choosing of a Redeemer, và the Creation.16 Abrasi is also known for his willingness lớn sacrifice his son, Isaac.
Một trong các rất nhiều sự kể đầu tiên mà lại chúng ta bao gồm về vấn đề đóng góp tiền thập phân là khi Áp Ra Ham đóng góp 1 phần mười của toàn bộ rất nhiều gì ông thiết lập đến Mên Chi Xê Đéc.15 Áp Ra Ham đang có sự tin cẩn của Chúa, là Đấng sẽ chỉ đến ông thấy rất nhiều thực thể trí thức trong chi phí dương tính, vấn đề lựa chọn một Đấng Cứu Chuộc, và sự sáng chế.16 Áp Ra Ham cũng được biết đến về câu hỏi ông sẵn lòng quyết tử con trai bản thân, là Y Sác.
No longer would animal blood be spilled or animal flesh be consumed in anticipation of a redeeming sacrifice of a Christ who was yet to come.10 Instead, emblems of the broken flesh và spilled blood of the Christ who had already come would be taken and eaten in remembrance of His redeeming sacrifice.11 Participation in this new ordinance would signify to all a solemn acceptance of Jesus as the promised Christ & wholehearted willingness to follow Him and keep His commandments.
Với dự đoán về một sự hy sinh cứu vớt chuộc của Đấng Ky Tô là Đấng sẽ hiện nay đến một ngày nào kia, máu động vật không thể bị đổ ra hoặc giết thịt động vật hoang dã không thể được ăn nữa.10 Txuất xắc chính vì vậy, những biểu tượng về giết bị tan nát cùng ngày tiết đổ ra của Đấng Ky Tô là Đấng đang đi vào vẫn được nhận lấy với ăn nhằm tưởng niệm đến sự quyết tử chuộc tội của Ngài.11 Việc tham gia vào giáo lễ mới này đã cho biết rằng hồ hết người long trọng chấp nhận Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô đã có hứa hẹn với sẵn sàng nhiệt thành để hướng theo Ngài và tuân giữ các lệnh truyền của Ngài.
Now they would have the opportunity to be freed from their captivity & khổng lồ be redeemed by the God of both the living & the dead (see D&C 138:19, 30–31).
Giờ phía trên, họ sẽ có cơ hội để được giải thoát ra khỏi vòng nô lệ cùng được cứu giúp chuộc bởi Thượng Đế của người sống lẫn tín đồ bị tiêu diệt (xin xem GLGƯ 138:19, 30–31).
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *