Bạn vẫn xem phiên bản rút gọn của tài liệu. Xem và thiết lập ngay phiên bản đầy đủ của tư liệu tại đây (412.32 KB, 2 trang )


Bạn đang xem:

C. WaysD. Occasions5. A. CloselyB. GreatlyC. EasilyD. Normally6. A. MostB. MajorityC. PercentageD. Number7. A.changedB. LivedC. ArrivedD. Moved8. A. LowB. PoorC. FewD. Weak9. A. CameB. CarriedC. BrokeD. Started10. A. SeveralB. NumerousC. HighD. HeavyĐÁP ÁN661. A

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Ncr Là Gì - Hướng Dẫn Thực Hiện Phiếu Car, Ncr

2.D3.C4.A5.C6.B7.D8.B9.C10.BGIẢI THÍCH1. Đáp án ADựa vào yếu tố ngữ pháp ta một số loại được ngay wish do nó thường được sử dụng trong câu cùng với mệnh đề “that” hoặc vớicấu trúc wish for st/sb.Dựa vào nguyên tố ngữ nghĩa ta nhiều loại được các đáp án còn lại:Search: Lục soát, search (lục kiểm tra kỹ cái gì đấy để tìm thứ gì đó)To lead a new life: làm lại cuộc đời. Eg: lớn lead a life of luxury, a double life: sống một cuộc sống xa hoa, cuộc sống haimặt.To seek a new life: tra cứu kiếm một cuộc sống mới (phù hợp ngữ nghĩa nhất).Tạm dịch: Seeking a new life and hoping for a significant change in their standard of living, foreign workers beganflocking into Western Europe during the 1950s: Để tìm kiếm kiếm một cuộc sống mới và mong muốn về một sự chuyển đổi lớn
tiêu chuẩn sống, các công nhân nước ngoài ban đầu tụ tập sinh sống đông âu trong suốt trong thời gian 1950.2. Đáp án DNhìn qua đáp án, ta hoàn toàn có thể quyết định nhiều loại ngay” switch” bởi từ này thường không đi với tính trường đoản cú “significant” mànó thường đi cùng với sudden, complete giỏi tactical. Không chỉ có thế ~ còn có nghĩa là là điều gì đó biến đổi một cách đột nhiên ngột.Eg: a ~ in policy, opinion, method (sự biến đổi đột ngột về chủ yếu sách, quan liêu điểm, phương pháp).Tiếp theo trường đoản cú “variation” cũng sở hữu nghĩa nạm đổi. Tuy nhiên, nó dùng trong toàn cảnh khi muốn miêu tả cái gìđó ví dụ và có thể đo lường định lượng được như giá cả, áp suất, … Eg: Rent fee has not shown much ~ this year(Tiền thuê đơn vị không biến hóa nhiều trong thời gian nay) hoặc The dial records ver slight ~s in pressure (Mặt đồn hồ ghilại những đổi khác áp xuất rất nhỏ).Từ “modification” (bổ sung, cập nhập) không cân xứng với toàn cảnh này.Như vậy chỉ gồm change (sự cố gắng đổi) mới cân xứng trong toàn cảnh này.3. Đáp án CHọc ở trong cấu trúc: to lớn turn/go sour (trở đề nghị không tiện lợi hoặc khó khăn ưa, xấu đi). Eg: Their relationship soonwent sour (Mối quan lại hệ của mình chẳng mấy sẽ trở nên tồi tệ đi). His original enthusiasm has turned ~(Sự nhiệt tìnhban đầu của anh ấy ấy đã trở bắt buộc kém đi).Không lâu dài “in occasion” cơ mà chỉ gồm “on the occasion of + N” (nhân thời điểm gì đó)Không tồn tại cấu tạo “in example” nhưng chỉ tất cả “for example” (ví dụ)In many ways (ở nhiều phương diện, giải pháp thức): Không tương xứng nghĩ trong câu này.Do vậy, chúng ta chỉ chọn “cases”.Tạm dịch: Attracted by the promise to lớn earn good money and learn new skills, the reality they found was often oneof low wages and, in many case, unemployment: Bị lôi cuốn bởi lời hứa hẹn rằng thì kiếm được không ít tiền, rằng nào họcđược nhiều tài năng mới, nhưng thực tiễn họ nhận được lại là một mức lương thấp và những trường hòa hợp còn khôngkiếm nổi vấn đề làm.5. Đáp án C“To adapt” thường đi với những trạng từ bỏ sau: successfully, well, quickly, easily, readily, accordlingDo vậy họ nên lựa chọn “easily” trong câu này. Eg: The company can easily ~ to changing demand (Công ty dễdàng ưa thích nghi cùng với sự đổi khác của nhu cầu).Tạm dịch: Some did not adapt easily lớn life in a country of cold weather, cold welcomes và discrimination: Một
Một số tính từ chỉ nút độ thường xuyên đi với “difficulty” các em đề xuất chú ý: considerable, enormous, extreme, great,major, severe, serious, numerous.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *