operating or performing skilfully and effectively, without problems and without seeming to lớn need effort:

Bạn đang xem: Slick là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của công ty với English Vocabulary in Use từ bigbiglands.com.Học những trường đoản cú bạn cần giao tiếp một phương pháp lạc quan.


lớn cause hair to lớn be smooth & cchiến bại to the head by brushing it flat, often using a substance to lớn make it stick:
something that is slichồng is clever or attractive lớn look at, but may not have much real meaning or any important ideas:
slick advertising/marketing/presentation The Liberal Party"s slick kinh doanh has not convinced voters.
someone who is slick has an attractive sầu manner và is good at persuading people, but may not be sincere or moral:
*

a family unit that includes grandmothers, grandfathers, aunts, và uncles, etc. in addition to lớn parents & children

Về việc này
*

Trang nhật ký cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British & American idioms


Xem thêm: Daf Là Gì - Daf (Incoterm)

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp loài chuột Các phầm mềm search kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn bigbiglands.com English bigbiglands.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở lưu giữ cùng Riêng tư Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *