Nâng cao vốn tự vựng của bạn với English Vocabulary in Use trường đoản cú bigbiglands.com.Học những tự bạn cần giao tiếp một cách tự tin.


Bạn đang xem: Snail mail là gì

They clearly have khổng lồ make some effort so that they are no longer described as snail mail even if they cannot attain the tốc độ of gmail.
Before e-planning, citizens could provide only their opinion via direct confrontation, snail mail, phone calls, or e-mails.
The book gives plenty of tidbits on how congressional offices are staffed, parliamentary procedure, ethics guidelines, và the e-mail and snail mail systems.
Snail mail penpals are those penpals that communicate with one another through the postal system, rather than on the internet which has become the more common medium.
As paper correspondence becomes inconvenient for businesses that are evolving to maintain a paperless office, services have emerged lớn outsource the task of scanning snail mail as it arrives.
The phrase snail mail is used khổng lồ mean regular postal service delivery of paper messages as opposed khổng lồ the delivery of tin nhắn, which can be virtually instantaneous.
Các quan điểm của những ví dụ không biểu hiện quan điểm của những biên tập viên bigbiglands.com bigbiglands.com hoặc của bigbiglands.com University Press tuyệt của các nhà cấp phép.
*

a family unit that includes grandmothers, grandfathers, aunts, và uncles, etc. in addition lớn parents and children

Về câu hỏi này
*

Xem thêm: Z-Score Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Hệ Số Nguy Cơ Phá Sản (Z Score) Là Gì

Trang nhật ký kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British & American idioms


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp chuột Các phầm mềm kiếm tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập bigbiglands.com English bigbiglands.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở lưu giữ và Riêng tư Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *