toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Số dân tại một xã bây chừ có 4000 người.

Bạn đang xem: Số dân ở một xã hiện nay có 4000 người

a) với tầm tăng từng năm là cứ 1000 tín đồ thì tạo thêm 21 người, hãy tính xem 1 năm sau số dân của xóm đó tăng thêm bao nhiêu người.

b) ví như hạ mức tăng mỗi năm xuống là cứ 1000 bạn chỉ tăng lên 15 người, thì sau một năm số dân của làng mạc đó tăng thêm bao nhiêu người?


*

a) Sau một năm số dân của buôn bản đó tăng thêm là:

4000x1000:21=84 (người)

b)Nếu hạ nút tăng, sau 1 năm số dân của xã đó chỉ tăng lên là:

4000:1000x15=60 (người)

Đáp số:a) 84 người

b) 60 người


*

Tỉ lệ tăng dân sinh của xã đó là:

(21:1000=frac211000)(tổng số dân)

a) một năm sau số dân của xẫ đó tăng thêm là:

(4000 imesfrac211000=84)(người)

Nếu hạ mức tăng thì tỉ lệ thành phần tăng số lượng dân sinh của xã đó là:

(15:1000=frac3200) (tổng số dân)

b) nếu hạ nút tăng thì số dân của thôn đó tăng lên là:

(4000 imesfrac3200=60)(người)

Đ/s ....


Số dân tại một xã hiện thời có 4000 người.

a) với tầm tăng mỗi năm là cứ 1000 người thì tăng lên 21 người, hãy tính xem 1 năm sau số dân của làng mạc đó tạo thêm bao nhiêu người.

b) ví như hạ nấc tăng hằng năm xuống là cứ 1000 bạn chỉ tăng thêm 15 người, thì sau một năm số dân của xóm đó tạo thêm bao nhiêu người?

a) Sau 1 năm số dân của xóm đó tăng thêm là:

4000x1000:21=84 (người)

b)Nếu hạ mức tăng, sau 1 năm số dân của xã kia chỉ tăng lên là:

4000:1000x15=60 (người)

Đáp số:a) 84 người

b) 60 người


Sau 1 năm xã kia tăng số fan là:

4000:1000x21=84

Sau một năm xã đó hạ số bạn là:

4000:1000x15=60

Đáp số :a(84

b(60


a) Nếu với tầm tăng kia thì sau 1 năm số dân của xã đó tăng:

4000 : 1000 x 21 = 84( người )

b) nếu hạ mức tăng thì sau một năm số dân của xã đó tăng:

4000 : 1000 x 15 = 60 ( tín đồ )

Đáp số: a) 84 người

b) 60 người


4000nguoi thi gap 1000 nguoi so lan la : 4000: 1000 = 4 Sau mot phái nam so dan tang them la : 21 *4 = 48 tulam 25* 4 = 100


Số dân ở 1 xã bây giờ có 4000 người.

a) với mức tăng từng năm là cứ 1000 fan thì tăng thêm 21 người, hãy tính xem một năm sau số dân của buôn bản đó tăng thêm bao nhiêu người.

b) ví như hạ nút tăng mỗi năm xuống là cứ 1000 fan chỉ tăng thêm 15 người, thì sau 1 năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người?


Số dân tại 1 xã hiện nay có 4000 người.

a) với khoảng tăng mỗi năm là cứ 1000 tín đồ thì tăng lên 21 người, hãy tính xem một năm sau số dân của xóm đó tăng thêm bao nhiêu người.

b) giả dụ hạ nút tăng từng năm xuống là cứ 1000 tín đồ chỉ tăng thêm 15 người, thì sau một năm số dân của làng đó tăng lên bao nhiêu người?


Số dân tại một xã hiện thời có 4000 fan .

a) với mức tăng hằng năm là cứ 1000 fan thì tạo thêm 21 bạn , hãy tính xem một năm sau số dân của xã đó tạo thêm bao nhiêu người .

Xem thêm: Tra Từ Phụ Lục Tiếng Anh Là Gì ? Cách Viết Phụ Lục Hợp Đồng Phụ Lục Hợp Đồng Tiếng Anh Là Gì

b) nếu như hạ nấc tăng từng năm xuống là cứ 1000 người chỉ tạo thêm 15 tín đồ , thì sau một năm số dân của xã đó tăng lên bao nhiêu tín đồ .


Số dân tại 1 xã hiện nay có 4000 người

a/ với khoảng tăng từng năm là cứ 1000 người thì tăng lên 21 người, hãy tính coi một năm sau đó số dân của xã tăng thêm bao nhiêu người?

b/ nếu hạ nấc tăng từng năm xuống là cứ 1000 tín đồ chỉ tăng lên 15 người, thì sau 1 năm số dân của làng đó tạo thêm bao nhiêu người?


Số dân ở một xã bây giờ có 4000 người.

a> với tầm tăng từng năm là cứ 1000 bạn thì tăng 21 fan , hãy tính xem một năm sau số dân của làng mạc đó tăng thêm bao nhiêu người.

b> trường hợp hạ mức tăng mỗi năm xuống là cứ 1000 fan chỉtăng thêm 15 bạn , thì sau một năm số dân của thôn đó tạo thêm bao nhiêu fan ?


Số dân tại 1 xã hiện giờ có 4000 người.

A) với khoảng tăng mỗi năm là cứ 1000 bạn thì tạo thêm 21 người, hãy tính xem một năm sau số dân của thôn đó tăng lên bao nhiêu người.

B) nếu hạ nấc tăng hằng năm xuống là cứ 1000 tín đồ chỉ tăng lên 15 người, thì sau 1 năm số dân làng đó tăng lên bao nhiêu người?


Số dân ở một xã hiện nay có 4000 người.

a,Với tăng mỗi năm là cứ 1000 bạn thì tăng lên 21 bạn , hãy tính xem một năm sau số dân của xóm đó tăng thêm bao nhiêu người.

b,Nếu hạ mức tăng hằng năm xuống là cứ 1000 người chỉ tăng thêm 15 bạn , thì sau đó 1 môt năm số dân của buôn bản đó tạo thêm bao nhiêu người?


số dân của một xã bây giờ là 4000 người

a) với mức tăng hằng năm là cứ 1000 tín đồ thì tăng thêm 21 người, hãy tính xem một năm sau số dân của làng đó tăng lên bao nhiêu người.

b)Nếu hạ mứchằng năm xuống là cứ 1000 bạn chỉ tạo thêm 15 người, thì sau 1 năm số dân của xóm đó tạo thêm bao nhiêu người?


Số dân tại 1 xã bây giờ có 4000 người.

a: với mức tăng từng năm là cứ 1000 bạn thì tăng thêm 21 người. Hãy tính xem 1 năm sau số dân cũa thôn đó tăng lên bao nhiêu ngưoi.

B. Trường hợp hạ mức tăng năm xuống là cứ 1000 bạn chỉ tăng thêm 15 tín đồ , thì sau 1 năm số dân của thôn đó tăng thêm bao nhiêu người?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *