Số bé độc nhất có cha chữ số khác nhau là số nào?; Số lớn số 1 gồm 3 chữ số khác nhau là … vào Đề thi học tập kì 1 môn Tân oán lớp 3. Xem Đề và lời giải không thiếu thốn phía dưới đây

*

1.

Bạn đang xem: Viết số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số

Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống.

Viết số:

a) Số lớn số 1 tất cả 2 chữ số là:

98 ☐ 99 ☐

b) Số bé xíu tốt nhất có ba chữ số khác nhau là:

101 ☐ 102 ☐

c) Số lớn nhất gồm 3 chữ số không giống nhau là:

987 ☐ 989 ☐

2.Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.

Tìm (x)

a) (x – 54 = 54 + 45). Giá trị của (x) là:

45 ☐ 143 ☐ 153 ☐

b) (x + 18 – 28 = 72). Giá trị của (x) là:

100 ☐ 62 ☐ 82 ☐

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng.

Trên kho bãi cỏ gồm 24 bé trâu, số trâu ít hơn số trườn 7 bé. Trên kho bãi cỏ gồm bao nhiêu con bò?

A) 17 con

B) 30 con

C) 31 con

4. Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống.

Tìm một vài biết tổng của số đó với số nhỏ tuyệt nhất có bố chữ số là 160.

a) 40 ☐ b) 50 ☐ c) 60 ☐

5. Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng.

*


Hình vẽ bên có:

A) 7 đoạn thẳng

B) 9 đoạn thẳng

C) 10 đoạn thẳng

D) 11 đoạn thẳng

6. Cho tía chữ số: 2; 0; 4

a) Hãy viết các số tất cả ba chữ số khác nhau, mỗi số bao gồm đầy đủ tía chữ số sẽ mang đến.

Xem thêm:

b) Tìm tổng và hiệu của số lớn số 1 cùng số bé dại nhất.

7. Một cửa gàng chào bán lần đầu tiên 246kg gạo, lần thiết bị hai chào bán nhiều hơn lần thứ nhất 27kg gạo. Hỏi lần đồ vật hai shop kia bán tốt bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

8. Tìm (x):

a) (x – 405 = 278 + 504)

b) (x + 18 – 102 = 357)

9. Một giá sách bao gồm hai ngăn. Ngăn bên trên bao gồm 275 quyển sách. Ngăn uống bên dưới bao gồm 170 quyển. Người ta lấy ra sinh sống mỗi ngăn uống 70 quyển khiến cho mượn. Hỏi bây chừ tủ sách bao gồm từng nào quyển sách? (Giải bằng nhì cách)

1.0. Tính bằng cách thuận lợi tốt nhất.

a) (378 + 219 – 78 = )

b) (164 + 179 + 236 + 321 = )

*


1. a) S Đ

b) S Đ

c) Đ S

2. a) S S Đ

b) S S Đ

3. C) 31 con

4. a) S b) S c) Đ

5. C) 10 đoạn thẳng

6. Cho ba chữ số: 2; 0; 4

a) Viết những số tất cả tía chữ số khác nhau: 204; 240; 402; 420

b) Số bé xíu độc nhất vô nhị là: 204

Số lớn số 1 là: 420

Tổng của số lớn nhất cùng số bé xíu tuyệt nhất là: 624

Hiệu của số lớn số 1 cùng số bé xíu nhất là: 216

7. Một cửa gàng chào bán lần thứ nhất 246kilogam gạo, lần vật dụng nhì chào bán nhiều hơn thế lần đầu tiên 27kilogam gạo. Hỏi lần lắp thêm nhị cửa hàng kia bán tốt từng nào ki-lô-gam gạo?

Lần sản phẩm công nghệ hai shop bán tốt số ki-lô-gam gạo là:

(246 + 27 = 273)(kg)

Đáp số: 273kg

8. Tìm (x):

a) (eginarraylx – 405 = 278 + 504\x – 405 = 782\x = 782 + 405\x = 1187endarray)

b) (eginarraylx + 18 – 102 = 357\x + 18 = 357 + 102\x + 18 = 459\x = 459 – 18\x = 441endarray)

9. Cách 1:

Số sách còn lại sinh hoạt ngăn bên trên là:

(275 – 70 = 205) (quyển)

Số sách sót lại sinh hoạt ngnạp năng lượng bên dưới là:

(170 – 70 = 100)(quyển)

Tổng số sách sót lại làm việc tủ sách là:

(205 + 100 = 305) (quyển)

Đáp số: 305 quyển

Cách 2:

Số sách ban sơ tủ sách bao gồm là:

(275 + 170 = 445) (quyển)

Số sách cho mượn là:

(70 + 70 = 140) (quyển)

Tổng số sách còn lại ngơi nghỉ tủ sách là:

(445 – 140 = 305) (quyển)

Đáp số: 305 quyển

1.0. Tính bằng cách dễ dãi duy nhất.

a) (eginarrayl378 + 219 – 78\ = 378 – 78 + 219\ = 300 + 219\ = 519endarray)

b) (eginarrayl164 + 179 + 236 + 321\ = left( 164 + 236 ight) + left( 179 + 321 ight)\ = 400 + 500\ = 900endarray)

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *